[tor-commits] [translation/policies-code_of_conducttxtpot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=policies-code_of_conducttxtpot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Mar 12 12:47:03 UTC 2020


commit 122685dc02d036ba397b88a21ea947ac240fcbeb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Mar 12 12:47:01 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=policies-code_of_conducttxtpot
---
 code_of_conduct+nl.po | 20 ++++++++++----------
 1 file changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/code_of_conduct+nl.po b/code_of_conduct+nl.po
index 32216f8ab7..5028125b1d 100644
--- a/code_of_conduct+nl.po
+++ b/code_of_conduct+nl.po
@@ -86,14 +86,14 @@ msgid ""
 "values. We understand that keeping a living document relevant and “patched” "
 "involves sustained effort."
 msgstr ""
-"Deze gedragscode is niet uitputtend of volledig. Het is een voortdurende "
+"Deze gedragscode is niet afgerond of volledig. Het is een voortdurende "
 "inspanning om ons gedeelde begrip samen te vatten. We willen een gastvrije, "
-"veilige omgeving bieden, zodat we samen kunnen werken aan krachtige "
-"oplossingen. Wij behouden ons het recht voor om af te wijken van de strikte "
-"handhaving van deze code. Eventuele afwijkingen moeten een eerlijker "
-"resultaat opleveren, dat in overeenstemming is met onze waarden. We "
-"begrijpen dat het houden van een levend document dat relevant en "
-"\"gepatcht\" is, een voortdurende inspanning vereist."
+"veilige omgeving bieden, zodat we samen aan krachtige oplossingen kunnen "
+"werken. We behouden ons het recht voor om van de strikte handhaving van deze"
+" code af te wijken. Eventuele afwijkingen moeten een eerlijker resultaat "
+"opleveren dat in overeenstemming is met onze waarden. We begrijpen dat het "
+"houden van een levend document dat relevant en 'gepatcht' is, een "
+"voortdurende inspanning vereist."
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:26
@@ -282,7 +282,7 @@ msgstr "Oefen aandacht en respect uit in wat u zegt en wat u doet."
 #: ../code_of_conduct.txt:87
 msgid "Attempt collaboration and dialog before engaging in conflict."
 msgstr ""
-"Probeer samen te werken en een dialoog te voeren voordat je een conflict "
+"Probeer samen te werken en een dialoog te voeren voordat u een conflict "
 "veroorzaakt."
 
 #. type: Bullet: '  * '
@@ -299,8 +299,8 @@ msgid ""
 "Be mindful of your surroundings and of your fellow participants. Alert "
 "community leaders if you notice:"
 msgstr ""
-"Let op je omgeving en op je mede-deelnemers. Waarschuw de leiders van de "
-"gemeenschap als u iets merkt van:"
+"Let op uw omgeving en op uw mededeelnemers. Waarschuw de leiders van de "
+"gemeenschap als u het volgende waarneemt:"
 
 #. type: Bullet: '    - '
 #: ../code_of_conduct.txt:94More information about the tor-commits mailing list