[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Mar 9 13:20:18 UTC 2020


commit f3b12ec9089179bec3e08d5ee2565a433c216fef
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Mar 9 13:20:16 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+nl.po | 40 +++++++++++++++++++++++++++++++++-------
 1 file changed, 33 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/contents+nl.po b/contents+nl.po
index 47d908b5c4..a0788e3a0a 100644
--- a/contents+nl.po
+++ b/contents+nl.po
@@ -6,6 +6,7 @@
 # Nathan Follens, 2019
 # Meteor0id, 2020
 # Barbara Vermeirsch <christinavana at protonmail.com>, 2020
+# John Falter <johnfalter9 at gmail.com>, 2020
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -13,7 +14,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-15 15:58+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-11-14 12:31+0000\n"
-"Last-Translator: Barbara Vermeirsch <christinavana at protonmail.com>, 2020\n"
+"Last-Translator: John Falter <johnfalter9 at gmail.com>, 2020\n"
 "Language-Team: Dutch (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/nl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -155,7 +156,7 @@ msgstr "Een Tor-vertaler worden"
 #: https//tb-manual.torproject.org/menu/
 #: (content/menu/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "Making Tor Browser portable"
-msgstr ""
+msgstr "Tor Browser mobiel maken"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/menu/
 #: (content/menu/contents+en.lrtopic.body)
@@ -203,6 +204,10 @@ msgid ""
 "your real Internet (IP) address, and will not know who you are unless you "
 "explicitly identify yourself."
 msgstr ""
+"* De beheerders van de websites en diensten die je gebruikt, en iedereen die"
+" ze bekijkt, zullen een verbinding zien komen van het Tor netwerk in plaats "
+"van je echte internet (IP) adres, en zullen niet weten wie je bent tenzij je"
+" jezelf expliciet identificeert."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/about/
 #: (content/about/contents+en.lrtopic.body)
@@ -221,11 +226,15 @@ msgid ""
 " valid for a single session (until Tor Browser is exited or a [New Identity"
 "](/managing-identities/#new-identity) is requested)."
 msgstr ""
+"Standaard houdt Tor Browser geen browsegeschiedenis bij. Cookies zijn alleen"
+" geldig voor een enkele sessie (totdat Tor Browser wordt verlaten of een "
+"[Nieuwe Identiteit] (/managing-identiteiten/#nieuwe-identiteit) wordt "
+"aangevraagd)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/about/
 #: (content/about/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### HOW TOR WORKS"
-msgstr ""
+msgstr "### HOE TOR WERKT"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/about/
 #: (content/about/contents+en.lrtopic.body)
@@ -280,6 +289,8 @@ msgid ""
 "The safest and simplest way to download Tor Browser is from the official Tor"
 " Project website at https://www.torproject.org/download."
 msgstr ""
+"De veiligste en eenvoudigste manier om Tor Browser te downloaden is via de "
+"officiële Tor Project website op https://www.torproject.org/download."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en.lrtopic.body)
@@ -297,6 +308,8 @@ msgid ""
 "However, there may be times when you cannot access the Tor Project website: "
 "for example, it could be blocked on your network."
 msgstr ""
+"Er kunnen echter momenten zijn dat je geen toegang hebt tot de website van "
+"het Tor Project: het kan bijvoorbeeld geblokkeerd zijn op je netwerk."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en.lrtopic.body)
@@ -304,11 +317,13 @@ msgid ""
 "If this happens, you can use one of the alternative download methods listed "
 "below."
 msgstr ""
+"Als dit gebeurt, kunt u een van de alternatieve downloadmethoden gebruiken "
+"die hieronder staan vermeld."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### MIRRORS"
-msgstr ""
+msgstr "### ALTERNATIEVEN"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en.lrtopic.body)
@@ -318,6 +333,11 @@ msgid ""
 "mirrors, either through [EFF](https://tor.eff.org), [Calyx "
 "Institute](https://tor.calyxinstitute.org) or [CCC](https://tor.ccc.de)."
 msgstr ""
+"Als je niet in staat bent om Tor Browser te downloaden van de officiële Tor "
+"Project website, kun je in plaats daarvan proberen het te downloaden van een"
+" van onze officiële alternatieve servers, ofwel via "
+"[EFF](https://tor.eff.org), [Calyx "
+"Institute](https://tor.calyxinstitute.org) of [CCC](https://tor.ccc.de)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en.lrtopic.body)
@@ -407,7 +427,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "2. Download the Windows `.exe` file"
-msgstr ""
+msgstr "2. Download het Windows `.exe` bestand"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
@@ -433,7 +453,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "2. Download the macOS `.dmg` file"
-msgstr ""
+msgstr "2. Download het macOS `.dmg` bestand"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
@@ -452,7 +472,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "2. Download the GNU/Linux `.tar.xz` file"
-msgstr ""
+msgstr "2. Download het GNU/Linux `.tar.xz` bestand"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
@@ -686,6 +706,9 @@ msgid ""
 "bridges by Internet scanning. obfs4 bridges are less likely to be blocked "
 "than its predecessor, obfs3 bridges."
 msgstr ""
+"obfs4 zorgt ervoor dat Tor verkeer er willekeurig uitziet en voorkomt ook "
+"dat censors bruggen vinden door het scannen van het internet. obfs4 bruggen "
+"worden minder snel geblokkeerd dan zijn voorganger, de obfs3 bruggen."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1836,6 +1859,9 @@ msgid ""
 "* Note the Library folder is hidden on newer versions of macOS. To navigate "
 "to this folder in Finder, select \"Go to Folder...\" in the \"Go\" menu."
 msgstr ""
+"* Merk op dat de Bibliotheekmap verborgen is op nieuwere versies van macOS. "
+"Om naar deze map te navigeren in Vinder, selecteert u \"Ga naar map...\" in "
+"het \"Ga\" menu."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/uninstalling/
 #: (content/uninstalling/contents+en.lrtopic.body)More information about the tor-commits mailing list