[tor-commits] [translation/exoneratorproperties_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=exoneratorproperties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Mar 8 10:15:55 UTC 2020


commit d8fd145bbc5f60c80bd6972458e191da3f03b194
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Mar 8 10:15:53 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=exoneratorproperties_completed
---
 sv/exonerator.properties | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/sv/exonerator.properties b/sv/exonerator.properties
index bc82c291ca..5e5b542622 100644
--- a/sv/exonerator.properties
+++ b/sv/exonerator.properties
@@ -5,10 +5,10 @@ form.search.label=Sök
 summary.heading=Sammanfattning
 summary.serverproblem.dbnoconnect.title=Serverproblem
 summary.serverproblem.dbnoconnect.body.text=Kunde inte ansluta till databasen. Vänligen försök igen senare. Om problemet kvarstår, vänligen %s!
-summary.serverproblem.dbnoconnect.body.link=låt oss få veta
+summary.serverproblem.dbnoconnect.body.link=låt oss veta
 summary.serverproblem.dbempty.title=Serverproblem
 summary.serverproblem.dbempty.body.text=Databasen verkar vara tom. Vänligen försök igen senare. Om problemet kvarstår, vänligen %s!
-summary.serverproblem.dbempty.body.link=låt oss få veta
+summary.serverproblem.dbempty.body.link=låt oss veta
 summary.invalidparams.notimestamp.title=Inget datum angivet
 summary.invalidparams.notimestamp.body=Tyvärr ett datum måste anges
 summary.invalidparams.noip.title=Ingen IP-adress angiven
@@ -23,7 +23,7 @@ summary.invalidparams.timestamptoorecent.title=Datum för nyligen
 summary.invalidparams.timestamptoorecent.body=Databasen kanske inte innehåller tillräckligt med data för att korrekt svara på denna förfrågan. De senast accepterade data är i förrgår. Upprepa din sökning på en annan dag.
 summary.serverproblem.nodata.title=Serverproblem
 summary.serverproblem.nodata.body.text=Databasen innehåller inte något data för det efterfrågade datumet. Vänligen försök igen senare. Om problemet kvarstår, vänligen %s!
-summary.serverproblem.nodata.body.link=låt oss få veta
+summary.serverproblem.nodata.body.link=låt oss veta
 summary.negativesamenetwork.title=Resultatet är negativt
 summary.negativesamenetwork.body=Vi kunde inte hitta IP-adress %s på eller inom en dag från %s. Men vi hittade andra IP-adresser som användes av Tor-relän i samma /%d-nätverk runt den tiden:
 summary.positive.title=Resultatet är positivtMore information about the tor-commits mailing list