[tor-commits] [translation/donatepages-messagespot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=donatepages-messagespot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Mar 8 08:15:35 UTC 2020


commit 2ec741fd88f92eed55397b594c5738f93aafc9bb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Mar 8 08:15:32 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=donatepages-messagespot
---
 locale/sv/LC_MESSAGES/messages.po | 23 ++++++++++++++++++-----
 1 file changed, 18 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/locale/sv/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/sv/LC_MESSAGES/messages.po
index ae6201e63e..caa7bb43c2 100644
--- a/locale/sv/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/sv/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -93,6 +93,7 @@ msgid ""
 "We may also learn incidental data such as the date and time of your "
 "donation."
 msgstr ""
+"Vi kan också lära oss oförutsedda data som datum och tid för din donation."
 
 #: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:78
 #: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:99
@@ -129,6 +130,8 @@ msgid ""
 "But, that information is redacted from the publicly-available version of our"
 " Form 990."
 msgstr ""
+"Men den informationen är redigerad från den offentligt tillgängliga "
+"versionen av vårt formulär 990."
 
 #: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:91
 #: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:112
@@ -750,7 +753,7 @@ msgstr "ÅÅ"
 #: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:392
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:391
 msgid "CVC"
-msgstr ""
+msgstr "CVC"
 
 #: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:400
 #: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:465
@@ -1194,7 +1197,7 @@ msgstr ""
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:159
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:76
 msgid "It was founded in 2006."
-msgstr ""
+msgstr "Det grundades 2006."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:165
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:82
@@ -1247,6 +1250,9 @@ msgid ""
 "Other Tor users are journalists, human rights defenders, domestic violence "
 "survivors, policymakers, diplomats, and academic and research institutions."
 msgstr ""
+"Andra Tor-användare är journalister, människorättsförsvarare, överlevande "
+"från våld i hemmet, beslutsfattare, diplomater och akademiska institutioner "
+"och forskningsinstitutioner."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:190
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:107
@@ -1373,7 +1379,7 @@ msgstr ""
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:247
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:164
 msgid "Does the Tor software work?"
-msgstr ""
+msgstr "Fungerar Tor-programvaran?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:251
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:168
@@ -1428,6 +1434,9 @@ msgid ""
 "using Tor in the past, or that they misunderstand what Tor is and how it "
 "works (we’re working to change this)."
 msgstr ""
+"Vanligtvis betyder det att webbplatsen har haft svårigheter med besökare som"
+" har använt Tor i det förflutna, eller att de missförstår vad Tor är och hur"
+" det fungerar (vi arbetar för att ändra detta)."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:271
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:188
@@ -1544,6 +1553,8 @@ msgid ""
 "If you pay taxes in the United States, your donation to Tor is tax "
 "deductible to the full extent required by law."
 msgstr ""
+"Om du betalar skatt i USA är din donation till Tor avdragsgill i den "
+"utsträckning som krävs enligt lag."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:329
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:246
@@ -2018,6 +2029,8 @@ msgid ""
 "We are not required to identify donors to any other organization or "
 "authority, and we do not."
 msgstr ""
+"Vi är inte skyldiga att identifiera givare till någon annan organisation "
+"eller myndighet, och det gör vi inte."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:631
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:403
@@ -2191,7 +2204,7 @@ msgstr ""
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:711
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:524
 msgid "How can I get a Tor t-shirt or stickers?"
-msgstr ""
+msgstr "Hur kan jag få en Tor t-skjorta eller klistermärken?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:715
 msgid ""
@@ -2352,7 +2365,7 @@ msgstr ""
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:817
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:630
 msgid "To date though, we haven't exercised that right."
-msgstr ""
+msgstr "Hittills har vi dock inte utövat den rätten."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:819
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:632More information about the tor-commits mailing list