[tor-commits] [translation/https_everywhere] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 7 11:16:03 UTC 2020


commit c3b7255dee42ee65c4d01a3be2736ae3532a83bb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 7 11:16:01 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere
---
 lt/https-everywhere.dtd | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/lt/https-everywhere.dtd b/lt/https-everywhere.dtd
index 099ad54967..7e48c3ac83 100644
--- a/lt/https-everywhere.dtd
+++ b/lt/https-everywhere.dtd
@@ -50,10 +50,10 @@
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.http_once "Atverti nesaugų puslapį tik šiam seansui">
 
 <!ENTITY https-everywhere.onboarding.intro "Šifruokite saityną! Automatiškai naudokite HTTPS saugumą daugelyje svetainių.">
-<!ENTITY https-everywhere.onboarding.header "Changes with version 3.9.2020">
-<!ENTITY https-everywhere.onboarding.details_one "EASE Mode Optimized">
-<!ENTITY https-everywhere.onboarding.details_two "You can now whitelist sites to disable in HTTPS Everywhere">
-<!ENTITY https-everywhere.onboarding.footer "HTTPS Everywhere is an EFF project">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.header "Pakeitimai versijoje 3.9.2020">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.details_one "Optimizuota EASE veiksena">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.details_two "Dabar, galite įtraukti internetines svetaines į baltąjį sąrašą, kad jos būtų išjungtos HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.footer "HTTPS Everywhere yra EFF projektas">
 
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_header "Nustatymai šiai svetainei">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_subheader "Keiskite savo šifruotų ryšių nuostatas">More information about the tor-commits mailing list