[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 7 07:23:22 UTC 2020


commit 1d8cf63fce8391430a279b5537cb3933f0fee570
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 7 07:23:20 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+tr.po | 67 +++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 file changed, 34 insertions(+), 33 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 8223105b1e..8b45dc80d1 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -4,8 +4,8 @@
 # erinm, 2019
 # dersteppenwolfx, 2019
 # Emma Peel, 2020
-# Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2020
 # T. E. Kalayci <tekrei at gmail.com>, 2020
+# Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2020
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-02-27 18:30+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-10-02 22:41+0000\n"
-"Last-Translator: T. E. Kalayci <tekrei at gmail.com>, 2020\n"
+"Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2020\n"
 "Language-Team: Turkish (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -1130,7 +1130,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tbb/antivirus-false-positive/
 #: (content/tbb/antivirus-false-positive/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "Tor Browser and antivirus false positive warnings"
-msgstr "Tor Tarayıcı ve antivirüs yanlış pozitif uyarıları"
+msgstr "Tor Browser ve hatalı virüsten koruma uyarıları"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/antivirus-false-positive/
 #: (content/tbb/antivirus-false-positive/contents+en.lrquestion.description)
@@ -1138,8 +1138,8 @@ msgid ""
 "Some antivirus software will pop up malware and/or vulnerability warnings "
 "when Tor Browser is launched."
 msgstr ""
-"Bazı antivirüs yazılımları Tor Tarayıcı başlatıldığında kötü amaçlı yazılım "
-"ve/veya saldırıya açıklık uyarıları gösterecektir."
+"Tor Browser başlatıldığında, bazı virüsten koruma uygulamaları kötü amaçlı "
+"yazılım ve/veya saldırıya açık olmakla ilgili uyarılar görüntüleyebilir."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/antivirus-false-positive/
 #: (content/tbb/antivirus-false-positive/contents+en.lrquestion.description)
@@ -1150,11 +1150,11 @@ msgid ""
 "it](https://support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/), these are "
 "false positives and you have nothing to worry about."
 msgstr ""
-"Eğer Tor Tarayıcı [bizim ana "
-"websitemizden](https://www.torproject.org/download/) indirdiyseniz veya "
-"[GetTor](https://gettor.torproject.org/) kullandıysanız ve [onu "
-"doğruladıysanız](https://support.torproject.org/tbb/how-to-verify-"
-"signature/), bunlar yanlış pozitiflerdir ve endişelenecek bir şey yoktur."
+"Tor Browser uygulamasını [web "
+"sayfamızdan](https://www.torproject.org/download/) indirdiyseniz ya da "
+"[GetTor](https://gettor.torproject.org/) ile alarak "
+"[doğruladıysanız](https://support.torproject.org/tbb/how-to-verify-"
+"signature/), bu uyarılar hatalıdır ve endişelenmeniz gerekmez."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/antivirus-false-positive/
 #: (content/tbb/antivirus-false-positive/contents+en.lrquestion.description)
@@ -1162,8 +1162,8 @@ msgid ""
 "Some antiviruses consider that files that have not been seen by a lot of "
 "users as suspicious."
 msgstr ""
-"Bazı antivirüsler bir çok kişi tarafından görülmeyen dosyaları şüpheli "
-"olarak değerlendiriyorlar."
+"Bazı virüsten koruma uygulamaları çok sayıda kullanıcıda görülmeyen "
+"dosyaları şüpheli olarak değerlendirir."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/antivirus-false-positive/
 #: (content/tbb/antivirus-false-positive/contents+en.lrquestion.description)
@@ -1172,8 +1172,8 @@ msgid ""
 "and has not been modified by some attacker, you can [verify Tor Browser's "
 "signature](https://support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/)."
 msgstr ""
-"İndirdiğiniz Tor programının bizim yarattığımız olduğundan ve kimi "
-"saldırganlar tarafından değiştirilmediğinden emin olmak için [Tor Tarayıcı "
+"İndirdiğiniz Tor uygulamasının bizim tarafımızdan hazırlanmış olduğundan ve "
+"saldırganlar tarafından değiştirilmediğinden emin olmak için [Tor Browser "
 "imzasını doğrulayabilirsiniz](https://support.torproject.org/tbb/how-to-"
 "verify-signature/)."
 
@@ -1184,8 +1184,8 @@ msgid ""
 "processes](https://support.torproject.org/tbb/tbb-10) to prevent antiviruses"
 " from blocking access to Tor Browser."
 msgstr ""
-"Ayrıca antivirülerin Tor Tarayıcı erişimini engellemesini önlemek için "
-"[belirli süreçleri güvenli "
+"Ayrıca virüsten koruma uygulamalarının Tor Browser erişimini engellemesini "
+"önlemek için [belirli işlemleri beyaz "
 "listeye](https://support.torproject.org/tbb/tbb-10) almak isteyebilirsiniz."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
@@ -6853,12 +6853,12 @@ msgid ""
 " it will be for us to understand and follow up. Sometimes when we receive "
 "emails without subject lines, they're marked as spam and we don't see them."
 msgstr ""
-"E-posta konusunda bize ne bildirdiğinizi lütfen belirtin. Daha belirgin bir "
-"konu (örn. \"bağlantı hatası\", \"website hakkında geribildirim\", \"Tor "
-"Tarayıcı hakkında geri bildirim\", \"bir köprüye ihtiyacım var\") bizim daha"
-" kolay anlamamızı ve ona göre bir şeyler yapmamız sağlayacaktır. Bazı "
-"durumlarda konusu olmayan e-postalar alıyoruz, bunlar istenmeyen e-posta "
-"olarak işaretleniyor ve göremiyoruz."
+"Lütfen e-postanızın konusuna bize neyi ilettiğinizi yazın. Konu satırındaki "
+"bilgi olabildiğince ayrıntılı olduğunda (\"bağlantı sorunu\", \"web sitesi "
+"için öneri\", \"Tor Browser hakkında geri bildirim\", \"Köprü kullanmam "
+"gerekiyor\" gibi), sorunu anlayıp izlememiz daha kolay oluyor. Konu satırı "
+"yazılmadan gönderilen e-postalar bazen spam olarak ayıklandığından "
+"göremiyoruz. "
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10315,7 +10315,7 @@ msgstr "# apt install tor"
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.title)
 msgid "How can I install Tor rpm package"
-msgstr "Tor rpm paketini nasıl kurabilirim"
+msgstr "Tor rpm paketi nasıl kurulur"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10323,8 +10323,8 @@ msgid ""
 "The Tor Project maintains its own [RPM package "
 "repository](https://rpm.torproject.org) for CentOS and RHEL and Fedora."
 msgstr ""
-"Tor Projesi CentOS ve RHEL ve Fedora için kendi [RPM paket "
-"depo](https://rpm.torproject.org) bakımını sürdürüyor."
+"Tor Projesi CentOS, RHEL ve Fedora için kendi [RPM paket "
+"deposunu](https://rpm.torproject.org) sunar."
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10332,13 +10332,13 @@ msgid ""
 "Here's how you can enable Tor Package Repository for both CentOS and RHEL "
 "and Fedora:"
 msgstr ""
-"Burada Tor Paket Deposunu hem CentOS, hem de RHEL ve Fedora için nasıl "
-"etkinleştirebileceğinizi anlatıyoruz:"
+"CentOS, RHEL ve Fedora dağıtımlarında Tor Paketi Deposunu şu şekilde "
+"etkinleştirebilirsiniz:"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### 1. Enable epel repository (only for CentOS and RHEL)"
-msgstr "#### 1. epel deposunu devreye sokun (sadece CentOS ve RHEL için)"
+msgstr "#### 1. epel deposunu etkinleştirin (yalnız CentOS ve RHEL için)"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10348,12 +10348,12 @@ msgstr "# dnf install epel-release -y"
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### 2. Add the following to /etc/yum.repos.d/tor.repo"
-msgstr "### 2. Aşağıdaki kısmı /etc/yum.repos.d/tor.repo dosyasına yazın"
+msgstr "### 2. /etc/yum.repos.d/tor.repo dosyasına aşağıdaki metni ekleyin"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "For CentOS or RHEL:"
-msgstr "CentOS veya RHEL için:"
+msgstr "CentOS ya da RHEL için:"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10418,7 +10418,7 @@ msgstr "### 3. Tor paketini kurun"
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Then you can install the latest Tor package."
-msgstr "Şimdi en son Tor paketini kurabilirsiniz. "
+msgstr "Şimdi en yeni Tor paketini kurabilirsiniz. "
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10429,12 +10429,13 @@ msgstr "# dnf install tor -y"
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
 msgid ""
 "Using it for the first time, you will have to import the GPG public key."
-msgstr "İlk defa kullanıyorsanız, GPG açık anahtarı içe aktarmanız gerekiyor."
+msgstr ""
+"İlk defa kullanıyorsanız, herkese açık GPG anahtarını içe aktarmalısınız."
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Importing GPG key 0x3621CD35:"
-msgstr "0x3621CD35 GPG anahtarını içe aktarma:"
+msgstr "Importing GPG key 0x3621CD35:"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/tor-rpm-install/
 #: (content/rpm/install/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list