[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Mar 6 17:16:15 UTC 2020


commit f3bd9b499600a0266e9157d01144c80db6ac8898
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Mar 6 17:16:12 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere_completed
---
 tr/https-everywhere.dtd | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)

diff --git a/tr/https-everywhere.dtd b/tr/https-everywhere.dtd
index 60ba7ed91f..7560bce530 100644
--- a/tr/https-everywhere.dtd
+++ b/tr/https-everywhere.dtd
@@ -49,6 +49,12 @@
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Güvenli olmayan sayfayı aç">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.http_once "Güvenli olmayan sayfayı yalnız bu oturum için aç">
 
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.intro "">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.header "">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.details_one "">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.details_two "">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.footer "">
+
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_header "Bu site için ayarlar">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_subheader "Şifrelenmiş bağlantılar için ayarlarınızı değiştirin">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_explained "Farklı web sitelerinde gezinirken her web sitesi için ayrı bir ayar kullanabilirsiniz">More information about the tor-commits mailing list