[tor-commits] [translation/https_everywhere] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jan 28 21:16:05 UTC 2020


commit f80f80bc769c175ca02ba6dbd3894972b8dc9ec3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jan 28 21:16:02 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere
---
 nb/https-everywhere.dtd | 14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/nb/https-everywhere.dtd b/nb/https-everywhere.dtd
index ca395408c2..badfaa73a3 100644
--- a/nb/https-everywhere.dtd
+++ b/nb/https-everywhere.dtd
@@ -1,6 +1,6 @@
 <!ENTITY https-everywhere.about.title "Om HTTPS Everywhere">
 <!ENTITY https-everywhere.about.ext_name "HTTPS Everywhere">
-<!ENTITY https-everywhere.about.ext_description "Krypter nettet. Bruk HTTPS-sikkerhet automatisk på mange nettsider.">
+<!ENTITY https-everywhere.about.ext_description "Krypter nettet! Bruk HTTPS-sikkerhet automatisk på mange nettsteder.">
 <!ENTITY https-everywhere.about.version "Versjon">
 <!ENTITY https-everywhere.about.rulesets_version "Regelsett versjon for">
 <!ENTITY https-everywhere.about.add_new_rule "Legg til ny regel">
@@ -29,8 +29,8 @@
 <!ENTITY https-everywhere.options.userRulesListed "HTTPS Everywhere Brukerregler">
 <!ENTITY https-everywhere.options.disabledUrlsListed "HTTPS Everywhere Nettsteder deaktivert">
 <!ENTITY https-everywhere.options.updateChannelsWarning "Advarsel: Å legge til oppdateringskanaler kan føre til at angriperne kaprer nettleseren din. Bare rediger denne delen hvis du vet hva du gjør!">
-<!ENTITY https-everywhere.options.addDisabledSite "Add Disabled Site">
-<!ENTITY https-everywhere.options.enterDisabledSite "Enter disabled site">
+<!ENTITY https-everywhere.options.addDisabledSite "Legg til deaktivert nettsted">
+<!ENTITY https-everywhere.options.enterDisabledSite "Gå inn på deaktivert nettsted">
 <!ENTITY https-everywhere.options.addUpdateChannel "Legg til oppdateringskanal">
 <!ENTITY https-everywhere.options.enterUpdateChannelName "Skriv inn oppdateringskanalnavn">
 <!ENTITY https-everywhere.options.delete "Slett">
@@ -53,11 +53,11 @@
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_subheader "Endre dine preferanser for krypterte tilkoblinger">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_explained "Når du surfer på forskjellige nettsteder, kan du endre dine preferanser for hvert nettsted">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules "Stabile regler">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Tving krypterte forbindelser til disse nettstedene:">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Tving krypterte tilkoblinger til disse nettstedene:">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.experimental_rules "Eksperimentelle regler">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.experimental_rules_description "Kan føre til advarsler eller brekkasje. Avskrudd som forvalg.">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.disable_on_this_site "Deaktiver HTTPS Everywhere på denne nettside">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.enable_on_this_site "Aktiver HTTPS Everywhere på denne nettside">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.experimental_rules_description "Kan forårsake advarsler eller brudd. Deaktivert som standard.">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.disable_on_this_site "Deaktiver HTTPS Everywhere på dette nettstedet">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.enable_on_this_site "Aktiver HTTPS Everywhere på dette nettstedet">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.add_rule "Legg til en regel for dette nettstedet">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.add_new_rule "Legg til en ny regel for dette nettstedet">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.always_https_for_host "Bruk alltid https for denne verten">More information about the tor-commits mailing list