[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jan 27 08:17:38 UTC 2020


commit 22c4a922bd30b3aefe303283b84e8f7fee6d480d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Jan 27 08:17:36 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 25 +++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 25 insertions(+)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 57adb56f54..0f27b9e9e4 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -1363,6 +1363,9 @@ msgid ""
 "Tor relay community, and can help you connect with dedicated relay operators"
 " around the world for solidarity and support."
 msgstr ""
+"Torservers iş ortağı olarak, Tor aktarıcı topluluğu ile ilişkilerinizi "
+"arttırabilir, dayanışma ve destek için dünyanın dört bir yanındaki adanmış "
+"aktarıcı işletmecileri ile bağlantı kurabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1371,6 +1374,9 @@ msgid ""
 "of people (3-5 suggested to start) interested in helping with the various "
 "activities required for running relays."
 msgstr ""
+"Bir Torservers iş ortaklığı başlatmak için en önemli şey, aktarıcıları "
+"işletmek için gereken çeşitli işlere yardımcı olabilecek bir grup kurmaktır "
+"(başlangıç için 3-5 kişi önerilir)."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1378,6 +1384,8 @@ msgid ""
 "There should be mutual trust between the people in the group, and members "
 "should commit to running relays for the long term."
 msgstr ""
+"Gruptaki kişiler arasında karşılıklı güven olmalı ve üyeler aktarıcıları "
+"uzun süre işletmeye kararlı olmalıdır."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1386,6 +1394,10 @@ msgid ""
 "relays, one place to meet people is [your local "
 "hackerspace](https://wiki.hackerspaces.org/Hackerspaces)."
 msgstr ""
+"Sosyal çevrenizde aktarıcı işletmek ile ilgilenen kimseyi tanımıyorsanız, "
+"böyle kişileri bir [yerel bilgisayar korsanı "
+"topluluğu](https://wiki.hackerspaces.org/Hackerspaces) aracılığı ile "
+"bulabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1393,6 +1405,8 @@ msgid ""
 "Once you have a trusted group of people, depending on your region, it is "
 "often advised to create some type of non-profit corporation."
 msgstr ""
+"Güvenilir kişileri bulduktan sonra, bulunduğunuz bölgeye göre değişmekle "
+"bilrlikte, genellikle bir kar amacı gütmeyen kuruluş kurmanız önerilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1400,6 +1414,9 @@ msgid ""
 "This is useful for having a bank account, shared ownership, grant "
 "applications, etc."
 msgstr ""
+"Böylece bir banka hesabı kullanma, yetki ve sorumluluğu dağıtma, çeşitli "
+"yerlere başvuruda bulunabilme ve izin alabilme gibi konularda işiniz "
+"kolaylaşır."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1407,11 +1424,15 @@ msgid ""
 "In many countries operating as a corporation instead of as an individual can"
 " also get you certain legal protections."
 msgstr ""
+"Ayrıca çoğu ülkede birey yerine kurum olarak hareket etmek belirli yasal "
+"güvenceler sağlar."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
 msgid "The next steps are figuring out hardware, transit, and server hosting."
 msgstr ""
+"Sonraki adımlarda donanım, aktarım ve sunucu barındırma gibi konuların "
+"ayrıntılarını belirleyebilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1419,6 +1440,8 @@ msgid ""
 "Depending on your location and connections within the technical community of"
 " the area, the last one may be the hardest step."
 msgstr ""
+"Bulunduğunuz konuma ve bölgenizdeki teknik topluluklar ile ilişkilerinize "
+"bağlı olarak sunucu barındırma konusu en zoru olabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1444,6 +1467,8 @@ msgid ""
 "Many computer science departments, university libraries, and individual "
 "students and faculty run relays from university networks."
 msgstr ""
+"Pek çok bilgisayar bölümü, üniversite kütüphanesi, öğrenci ve öğretim üyesi "
+"ile fakülteler üniversite ağlarında aktarıcılar işletmektedir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list