[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jan 27 06:15:29 UTC 2020


commit 76933163f492e0effcc70d0e579ecabd46714d30
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Jan 27 06:15:27 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 45 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------
 1 file changed, 34 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index c13c544cf2..8ddddab445 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -1042,9 +1042,9 @@ msgid ""
 "better positioned to handle abuse complaints or the rare law enforcement "
 "inquiry."
 msgstr ""
-"Bir kurum yalnız çıkış aktarıcısı için daha iyi bir bant genişliği "
-"sağlamakla kalmaz, nadiren karşılaşılan kötüye kullanım ile ilgili yasal "
-"kolluk soruşturmalarını da daha rahat karşılar."
+"Bir kurum, yalnız çıkış aktarıcısı için daha iyi bir bant genişliği "
+"sağlamakla kalmaz, nadiren karşılaşılan kötüye kullanım şikayetleri ile "
+"ilgili yasal soruşturmaları da daha rahat karşılar."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/types-of-relays/
 #: (content/relay-operations/types-of-relays/contents+en.lrpage.body)
@@ -1166,9 +1166,9 @@ msgid ""
 "responding to abuse complaints, and how to start an organization dedicated "
 "to relay operation."
 msgstr ""
-"Tor aktarıcı işletmecileri topluluğuna nasıl katılınacağı, şikayetlere nasıl"
-" yanıt verileceği ve nasıl aktarıcı işletmecilerini bir araya getiren bir "
-"oluşum kurulabileceği hakkında bilgiler."
+"Tor aktarıcı işletmecileri topluluğuna nasıl katılınacağı, kötüye kullanım "
+"şikayetlerine nasıl yanıt verileceği ve aktarıcı işletmecilerini bir araya "
+"getirecek bir oluşumun nasıl kurulabileceği hakkında bilgiler."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1203,10 +1203,10 @@ msgid ""
 "have put together."
 msgstr ""
 "Çıkış aktarıcılarının bazı yasal konular ile uğraşması gerekebilir. Ancak "
-"çoğu durumda işletmeciler yasal konuları, hazır bir kötüye kullanım metniyle"
-" yanıtlayarak, çıkış aktarıcısını evlerinin dışında bir konumda işleterek ve"
-" Tor destekçisi hukukçular tarafından hazırlanmış yazılardan bilgi alarak "
-"çözebilir."
+"çoğu durumda işletmeciler yasal konuları, hazır bir kötüye kullanım kalıbı "
+"ile yanıtlayarak, çıkış aktarıcısını evlerinin dışında bir konumda işleterek"
+" ve Tor destekçisi hukukçular tarafından hazırlanmış yasal kaynaklardan "
+"bilgi edinerek çözebilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1267,6 +1267,9 @@ msgid ""
 " one of many templates that Tor has created: [Tor Abuse Templates](tor-"
 "abuse-templates)."
 msgstr ""
+"İşletmeciler kötüye kullanım şikayetlerini yanıtlamak için Tor tarafından "
+"hazırlanmış [Tor Kötüye Kullanım Kalıpları](tor-abuse-templates) üzerinde "
+"değişiklik yaparak kendi kötüye kullanım kalıplarını hazırlayabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1275,6 +1278,10 @@ msgid ""
 "within 24 hours). If the hoster gets annoyed by the  amount of abuse you can"
 " reduce the amount of ports allowed in your exit policy."
 msgstr ""
+"Kötüye kullanım şikayetlerine belirli bir sürede (24 saat gibi) yanıt "
+"verilmesi önemlidir. Barındırma hizmeti sağlayıcısı çok sayıda şikayet "
+"geldiği için rahatsız oluyorsa, çıkış ilkenizden izin verilen kapı numarası "
+"sayısını azaltabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1282,11 +1289,13 @@ msgid ""
 "Please document your experience with new hosters on the following page: "
 "[GoodBadISPs](good-bad-isps)"
 msgstr ""
+"Lütfen yeni barındırma hizmeti sağlayıcıları ile ilgili deneyimlerinizi şu "
+"sayfaya yazın: [İyi ve Kötü Hizmet Sağlayıcılar](good-bad-isps)"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Other docs we like:"
-msgstr ""
+msgstr "Önerdiğimiz diğer belgeler:"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1295,6 +1304,10 @@ msgid ""
 "exit relay: [What happened when we got subpoenaed over our Tor exit "
 "node](https://boingboing.net/2015/08/04/what-happened-when-the-fbi-sub.html)"
 msgstr ""
+"* Boing Boing tarafından çıkış aktarıcıları ile ilgili Birleşik Devletler "
+"federal mahkeme celbini yanıtlamak için kullanılan metin: [What happened "
+"when we got subpoenaed over our Tor exit "
+"node](https://boingboing.net/2015/08/04/what-happened-when-the-fbi-sub.html)"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1305,6 +1318,12 @@ msgid ""
 "Template](https://github.com/coldhakca/abuse-"
 "templates/blob/master/generic.template)."
 msgstr ""
+"* Kanada içinde birçok aktarıcı işleten bir kuruluş olan Coldhak tarafından "
+"hazırlanmış kötüye kullanım şikayeti yanıtlama kalıpları: [DMCA "
+"Kalıbı](https://github.com/coldhakca/abuse-"
+"templates/blob/master/dmca.template), [Genel Kötüye Kullanım Şikayeti "
+"Kalıbı](https://github.com/coldhakca/abuse-"
+"templates/blob/master/generic.template)."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1318,6 +1337,10 @@ msgid ""
 "university department, your employer or institution, or an organization like"
 " [Torservers.net](https://torservers.net) to run a relay."
 msgstr ""
+"Bir aktarıcıyı başkaları ile işletmek daha da eğlencelidir! Üniversitedeki "
+"bölümünüz, işvereniniz, kurumunuz ya da  "
+"[Torservers.net](https://torservers.net) gibi bir kuruluş ile "
+"çalışabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list