[tor-commits] [translation/https_everywhere] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jan 25 10:46:01 UTC 2020


commit 976577d5c86923942f083e0f88f9a0bb2cf2925c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jan 25 10:45:58 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere
---
 sv/https-everywhere.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/sv/https-everywhere.dtd b/sv/https-everywhere.dtd
index 073d08fa23..8a9616229e 100644
--- a/sv/https-everywhere.dtd
+++ b/sv/https-everywhere.dtd
@@ -29,8 +29,8 @@
 <!ENTITY https-everywhere.options.userRulesListed "HTTPS Everywhere-användarregler">
 <!ENTITY https-everywhere.options.disabledUrlsListed "HTTPS Everywhere inaktiverade webbplatser">
 <!ENTITY https-everywhere.options.updateChannelsWarning "Varning: Tilläggningen av uppdateringskanaler kan leda till att angripare kapar din webbläsare. Ändra bara det här avsnittet om du vet vad du gör!">
-<!ENTITY https-everywhere.options.addDisabledSite "Add Disabled Site">
-<!ENTITY https-everywhere.options.enterDisabledSite "Enter disabled site">
+<!ENTITY https-everywhere.options.addDisabledSite "Lägg till inaktiverad webbplats">
+<!ENTITY https-everywhere.options.enterDisabledSite "Ange inaktiverad webbplats">
 <!ENTITY https-everywhere.options.addUpdateChannel "Lägg till uppdateringskanal">
 <!ENTITY https-everywhere.options.enterUpdateChannelName "Ange namn på uppdateringskanal">
 <!ENTITY https-everywhere.options.delete "Radera">More information about the tor-commits mailing list