[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jan 25 01:46:06 UTC 2020


commit ec09b97c2c5f6398cdf2f7b025331d86d6a7f38b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jan 25 01:46:03 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere_completed
---
 mk/https-everywhere.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/mk/https-everywhere.dtd b/mk/https-everywhere.dtd
index a6d72866c8..eb3199b4de 100644
--- a/mk/https-everywhere.dtd
+++ b/mk/https-everywhere.dtd
@@ -29,6 +29,8 @@
 <!ENTITY https-everywhere.options.userRulesListed "HTTPS Насекаде кориснички правила">
 <!ENTITY https-everywhere.options.disabledUrlsListed "HTTPS Насекаде Оневозможени веб страни">
 <!ENTITY https-everywhere.options.updateChannelsWarning "Предупредување: Додавањето на ажурирањето за каналите може да предизвика напаѓачите да го преземат вашиот прелистувач. Уредувајте ја оваа секција само ако знаете што правите!">
+<!ENTITY https-everywhere.options.addDisabledSite "Додади оневозможена страна">
+<!ENTITY https-everywhere.options.enterDisabledSite "Внеси оневозможена страна">
 <!ENTITY https-everywhere.options.addUpdateChannel "Додадете канал за ажурирање">
 <!ENTITY https-everywhere.options.enterUpdateChannelName "Внесете назив за канал за ажурирање">
 <!ENTITY https-everywhere.options.delete "Избриши">More information about the tor-commits mailing list