[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Jan 23 05:45:30 UTC 2020


commit a6d890879e52a40543ff4d5a8f43a2fdb4e51cca
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Jan 23 05:45:28 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 23 +++++++++++++++++++----
 1 file changed, 19 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 11e2cb6bb6..0a328a7dbc 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -1013,6 +1013,8 @@ msgid ""
 "Generally, most complaints can be handled pretty easily through template "
 "letters, which we'll discuss more in legal considerations section."
 msgstr ""
+"Genel olarak çoğu şikayet, hazır metinler kullanılarak kolayca çözülebilir."
+"  Bunları ileride yasal konular bölümünde ele alacağız."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/types-of-relays/
 #: (content/relay-operations/types-of-relays/contents+en.lrpage.body)
@@ -1020,6 +1022,8 @@ msgid ""
 "Because of the legal exposure that comes with running an exit relay, you "
 "should not run a Tor exit relay from your home."
 msgstr ""
+"Bir çıkış aktarıcısı işletmenin getireceği yasal takibe olasılığı nedeniyle "
+"evinizde bir Tor çıkış aktarıcısı işletmemelisiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/types-of-relays/
 #: (content/relay-operations/types-of-relays/contents+en.lrpage.body)
@@ -1027,6 +1031,9 @@ msgid ""
 "Ideal exit relay operators are affiliated with some institution, like a "
 "university, a library, a hackerspace or a privacy related organization."
 msgstr ""
+"İdeal çıkış aktarıcısı işletmecileri, universiteler, kütüphaneler, kişisel "
+"gizliliği koruma kuruluşları, bilgisayar korsanı toplulukları gibi bazı "
+"kurumlar ile iş birliği yapanlardır."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/types-of-relays/
 #: (content/relay-operations/types-of-relays/contents+en.lrpage.body)
@@ -1035,6 +1042,9 @@ msgid ""
 "better positioned to handle abuse complaints or the rare law enforcement "
 "inquiry."
 msgstr ""
+"Bir kurum yalnız çıkış aktarıcısı için daha iyi bir bant genişliği "
+"sağlamakla kalmaz, nadiren karşılaşılan kötüye kullanım ile ilgili yasal "
+"kolluk soruşturmalarını da daha rahat karşılar."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/types-of-relays/
 #: (content/relay-operations/types-of-relays/contents+en.lrpage.body)
@@ -1042,6 +1052,9 @@ msgid ""
 "If you are considering running an exit relay, please read the [section on "
 "legal considerations](/relay/community-resources) for exit relay operators."
 msgstr ""
+"Bir çıkış aktarıcısı kullanmayı düşünüyorsanız, çıkış aktarıcısı "
+"işletmecileri için [yasal konular](/relay/community-resources) bölümüne "
+"bakın."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/types-of-relays/
 #: (content/relay-operations/types-of-relays/contents+en.lrpage.body)
@@ -1145,6 +1158,8 @@ msgid ""
 "Exit relay operators should understand the potential risks associated with "
 "running an exit relay."
 msgstr ""
+"Çıkış aktarıcısı işletmecileri, bir çıkış aktarıcısından sorumlu olmanın "
+"olası risklerini iyi anlamalıdır."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1152,8 +1167,8 @@ msgid ""
 "For the majority of operators in most countries, bridges and guard/middle "
 "relays are very low risk."
 msgstr ""
-"Pek çok ülkedeki işletmecilerin çoğu için köprü ve koruma/orta aktarıcıları "
-"çok düşük risk oluşturur."
+"Pek çok ülkede, işletmecilerin çoğu için köprü ve koruma/orta aktarıcıları "
+"işletmenin riski çok düşüktür."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1197,12 +1212,12 @@ msgstr ""
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Also see the [Tor Exit Guidelines](tor-exit-guidelines)."
-msgstr ""
+msgstr "Ayrıca [Tor Çıkış Rehberi](tor-exit-guidelines) bölümüne bakın."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
 msgid "# Responding to abuse complaints"
-msgstr ""
+msgstr "# Kötüye kullanım şikayetlerini yanıtlamak"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list