[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jan 21 08:45:29 UTC 2020


commit bab7e7c60bee9c2a8080624988a4c1414857df87
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jan 21 08:45:27 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 17 +++++++++++++++--
 1 file changed, 15 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index c754b22af6..7c121f4188 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -619,8 +619,8 @@ msgid ""
 "**Ideally a relay runs on an unmetered plan** or includes 2 TB/month or "
 "more."
 msgstr ""
-"**İdeal durumda bir aktarıcı kotasız bir bağlantı ile çalışmalı** ya da "
-"kotası 2 TB/ay üzerinde olmalıdır."
+"**İdeal durumda bir aktarıcı kotasız bir bağlantı ile çalışmalı** ya da kota"
+" 2 TB/ay üzerinde olmalıdır."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)
@@ -628,6 +628,9 @@ msgid ""
 "If you have a metered plan you might want to configure tor to only use a "
 "given amount of [bandwidth or monthly traffic](/relay/setup/post-install/)."
 msgstr ""
+"Kotalı bir bağlantı kullanıyorsanız tor yapılandırmasını yalnız belirtilen "
+"[bant genişliği ya da aylık trafik](/relay/setup/post-install/) ile "
+"sınırlanacak şekilde yapmak isteyebilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)
@@ -640,6 +643,9 @@ msgid ""
 "Every relay needs a public IPv4 address - either directly on the host "
 "(preferred) or via NAT and port forwarding."
 msgstr ""
+"Her aktarıcının herkese açık bir IPv4 adresi olmalıdır. Doğrudan sunucuya "
+"ait olabilir (önerilir) ya da NAT ve kapı numarası yönlendirmesi ile "
+"kullanılabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)
@@ -647,6 +653,8 @@ msgid ""
 "The IPv4 address is not required to be static but static IP addresses are "
 "preferred."
 msgstr ""
+"IPv4 adresinin sabit olması şart değildir ancak sabit IP adreslerinin "
+"kullanılması önerilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)
@@ -656,6 +664,10 @@ msgid ""
 " relay or bridge there since it takes time to distribute the new list of "
 "relay IPs to clients - which happens only once every hour)."
 msgstr ""
+"IPv4 adresi en az 3 saat değişmeden kalmalıdır (adres bundan daha kısa "
+"sürede değişiyorsa, her saat başında yayınlanan yeni aktarıcı IP "
+"adreslerinin istemcilere dağıtılması zaman alacağından, bu adres üzerinde "
+"bir aktarıcı ya da köprü çalıştırılması mantıklı olmaz)."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)
@@ -663,6 +675,7 @@ msgid ""
 "Additional IPv6 connectivity is great and recommended/encouraged but not a "
 "requirement."
 msgstr ""
+"Ek olarak IPv6 bağlantısı da harika olur ve önerilir ancak şart değildir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list