[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jan 20 14:45:30 UTC 2020


commit d8efedb58c654cd0525a2a3ab0a1f9d11dc179ed
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Jan 20 14:45:27 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 17 ++++++++++++++++-
 1 file changed, 16 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 6e2036dceb..b2d6989b03 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -528,6 +528,9 @@ msgid ""
 "This can overwhelm consumer-level routers. If you run the Tor relay from a "
 "server (virtual or dedicated) in a data center you will be fine."
 msgstr ""
+"Bu değer son kullanıcı düzeyindeki yönelticilere fazla gelebilir. Tor "
+"aktarıcısını bir veri merkezinde bulunan bir sunucu (sanal ya da fiziksel) "
+"üzerinde işletiyorsanız sorun olmaz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)
@@ -535,6 +538,9 @@ msgid ""
 "If you run it behind a consumer-level router at home you will have to try "
 "and see if your home router can handle it or if it starts failing."
 msgstr ""
+"Aktarıcıyı evinizden son kullanıcı düzeyindeki bir yöneltici arkasında "
+"işletmeyi deneyebilirsiniz. Ancak evdeki yönelticinizin bu yükü kaldırıp "
+"kaldıramayacağına bakın."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)
@@ -542,6 +548,8 @@ msgid ""
 "Fast exit relays (>=100 Mbit/s) usually have to handle a lot more concurrent"
 " connections (>100k)."
 msgstr ""
+"Hızlı çıkış aktarıcıları (>=100 Mbit/s) genellikle aynı anda çok daha fazla "
+"sayıda bağlantıyı işleyebilir (>100k)."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)
@@ -550,11 +558,13 @@ msgid ""
 "bandwidth and 16 Mbit/s (Mbps) download bandwidth available for Tor. More is"
 " better."
 msgstr ""
+"Bir aktarıcının Tor için en az 16Mbit/s (Mbps) yükleme ve 16Mbit/s (Mbps) "
+"bant genişliğine sahip olması önerilir. Daha fazlası daha iyidir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)
 msgid "The minimum requirements for a relay are 10 Mbit/s (Mbps)."
-msgstr ""
+msgstr "Bir aktarıcı için en az 10 Mbit/s (Mbps) gereklidir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)
@@ -562,6 +572,9 @@ msgid ""
 "If you have less than 10 Mbit/s but at least 1 Mbit/s we recommend you run a"
 " [bridge with obfs4 support](relay/setup/bridge)."
 msgstr ""
+"Bant genişliğiniz 16Mbit/s değerinden küçük olsa da en azından 1Mbit/s "
+"olabiliyorsa [obfs4 destekleyen bir köprü](relay/setup/bridge) işletmeniz "
+"önerilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)
@@ -569,6 +582,8 @@ msgid ""
 "If you do not know your bandwidth you can use http://beta.speedtest.net to "
 "measure it."
 msgstr ""
+"Bant genişliğinizi bilmiyorsanız ölçmek için http://beta.speedtest.net "
+"adresine bakabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list