[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jan 20 12:45:30 UTC 2020


commit b898811622e5ba8a02c24c745c7003d3692e5946
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Jan 20 12:45:27 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 28 +++++++++++++++++++++++-----
 1 file changed, 23 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index e3c30cfc72..327a5ab66b 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -2,8 +2,8 @@
 # Erdoğan Şahin, 2019
 # erinm, 2019
 # Barış <bariserenkara at gmail.com>, 2019
-# Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2019
 # Emma Peel, 2020
+# Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2020
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-12-11 12:15+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2019-12-11 10:50+0000\n"
-"Last-Translator: Emma Peel, 2020\n"
+"Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2020\n"
 "Language-Team: Turkish (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -431,33 +431,39 @@ msgid ""
 "ORPort 443 is recommended because it is often one of the few open ports on "
 "public WIFI networks."
 msgstr ""
+"Herkese açık Wi-Fi ağlarında açık olan bir kaç kağı numarasından biri "
+"olduğundan 443 numaralı ORPort kullanılması önerilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Port 9001 is another commonly used ORPort.)"
-msgstr ""
+msgstr "Rahatça kullanılabilecek bir diğeri 9001 numaralı ORPort kapısıdır.)"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "* What email address will you use in the ContactInfo field of your relay(s)?"
 msgstr ""
+"* Aktarıcılarınızın ilgili kişi bilgileri alanında kullanılacak e-posta "
+"adresi."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "This information will be made public."
-msgstr ""
+msgstr "Bu bilgi herkese açık olarak paylaşılır."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "* How much bandwidth/monthly traffic do you want to allow for Tor traffic?"
 msgstr ""
+"* Tor trafiği tarafından kullanılacak bant genişliği ve aylık trafik "
+"miktarı."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "* Does the server have an IPv6 address?"
-msgstr ""
+msgstr "* Sunucunun IPv6 adresi var mı?"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -465,6 +471,8 @@ msgid ""
 "The installation commands are shown in code blocks and must be executed with"
 " root privileges."
 msgstr ""
+"Kurulum komutları kod blokları arasında görüntülenmiştir ve root yetkileri "
+"ile yürütülmeleri gerekir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/contents+en.lrpage.body)
@@ -472,6 +480,9 @@ msgid ""
 "Click below in which type of relay do you want to host and don't forget to "
 "read [Relay post-install and good practices](/relay/setup/post-install/)."
 msgstr ""
+"Aşağıdan işletmek istediğiniz aktarıcı türüne tıklayın ve [Relay post-"
+"install and good practices](/relay/setup/post-install/) yazısını okumayı "
+"unutmayın."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.title)
@@ -484,6 +495,9 @@ msgid ""
 "Requirements for Tor relays depend on the type of relay and the bandwidth "
 "they provide. Learn more about specific relay requirements."
 msgstr ""
+"Tor aktarıcılarının gereksinimleri, aktarıcı türüne ve sunduğu bant "
+"genişliğine göre değişir. Özel aktarıcı gereksinimleri hakkında ayrıntılı "
+"bilgi alın."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)
@@ -491,6 +505,8 @@ msgid ""
 "Requirements for Tor relays depend on the type of relay and the bandwidth "
 "they provide."
 msgstr ""
+"Tor aktarıcılarının gereksinimleri, aktarıcı türüne ve sunduğu bant "
+"genişliğine göre değişir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)
@@ -503,6 +519,8 @@ msgid ""
 "A non-exit relay should be able to handle at least 7000 concurrent "
 "connections."
 msgstr ""
+"Çıkış türünde olmayan bir aktarıcı aynı anda en az 7000 bağlantıyı "
+"işleyebilmelidir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay-operations/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list