[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jan 20 11:23:42 UTC 2020


commit 158a8dd70548311e55532351a6c19e70b38a0f03
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Jan 20 11:23:40 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+tr.po | 51 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 49 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index ed946dd0fc..aecd8f8b62 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -7961,6 +7961,9 @@ msgid ""
 "so take this into account before clicking “New Identity” (accessible through"
 " the small sparkly broom icon at the top-right of the screen)."
 msgstr ""
+"Tor Browser size tüm işlemlerin ve indirmelerin durdurulacağını bildiren bir"
+" uyarı görüntüler. \"Kimliği yenile\" seçeneğini (ekranın sağ üstündeki "
+"küçük ışıltılı süpürge ile erişilebilen) kullanmadan önce bunu hesaba katın."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8029,6 +8032,9 @@ msgid ""
 "plugin) called NoScript, accessed by clicking the hamburger menu at the top-"
 "right of the screen, then navigating to \"Add-ons\"."
 msgstr ""
+"[Tor Browser](#tor-browser) üzerinde ekranın sağ üstündeki hamburger "
+"menüsündeki \"Eklentiler\" seçeneği ile erişilebilen, ve NoScript adında bir"
+" [eklenti](#add-on-extension-or-plugin) bulunur."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8036,6 +8042,8 @@ msgid ""
 "NoScript allows you to control the [JavaScript](#javascript) that runs on "
 "individual web pages, or to block it entirely."
 msgstr ""
+"NoScript her bir web sayfası için [JavaScript](#javascript) kullanımını "
+"kontrol etmenizi ya da tamamen engellemenizi sağlar."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8073,11 +8081,15 @@ msgid ""
 "[Tor](#tor-/-tor-network/-core-tor) [traffic](#traffic) look random, so that"
 " it does not look like Tor or any other protocol."
 msgstr ""
+"Obfs3, [Tor](#tor-/-tor-network/-core-tor) [traffiğinin](#traffic) rastgele "
+"görünmesini sağlayan bir [değiştirilebilir taşıyıcıdır](#pluggable-"
+"transports). Böylece trafik Tor ya da başka bir iletişim kuralı gibi "
+"görünmez."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Obfs3 is not supported anymore."
-msgstr ""
+msgstr "Obfs3 artık desteklenmiyor."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8204,6 +8216,8 @@ msgid ""
 "Onionoo is a web-based protocol to learn about currently running [Tor "
 "relays](#relay) and [bridges](#bridge)."
 msgstr ""
+"Onionoo çalışmakta olan Tor [aktarıcıları](#relay) ve [köprüleri](#bridge) "
+"hakkında bilgi almak için kullanılan bir web temelli iletişim kuralıdır."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8212,11 +8226,14 @@ msgid ""
 "([metrics.torproject.org](https://metrics.torproject.org/)) which in turn "
 "present Tor network status information to humans."
 msgstr ""
+"Onionoo, geçerli Tor ağı durumunu insanlara sunan diğer uygulama ve web "
+"siteleri için veri sağlar "
+"([metrics.torproject.org](https://metrics.torproject.org/))."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### onion site"
-msgstr ""
+msgstr "### onion sitesi"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8224,6 +8241,8 @@ msgid ""
 "An onion site is another name for an [onion service](#onion-services), but "
 "refers exclusively to websites."
 msgstr ""
+"Bir onion sitesi, [onion hizmetine](#onion-services) verilen başka bir addır"
+" ancak özellikle web sitelerini ifade eder."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8424,6 +8443,9 @@ msgid ""
 "corresponding [private key](#private-key) is known only by the owner of the "
 "key pair."
 msgstr ""
+"[Herkese açık anahtar](#public-key) herkes ile paylaşılabilirken ilgili "
+"[kişisel anahtar](#private-key) yalnız anahtar çiftinin sahibi tarafından "
+"bilinir."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8495,6 +8517,10 @@ msgid ""
 "browsers that allows you to download several security and privacy programs, "
 "including [Tor Browser](#tor-browser), from different sources."
 msgstr ""
+"Chrome ya da Chromium tarayıcıları için farklı kaynaklardan [Tor Browser"
+"](#tor-browser) dahil olmak üzere, çeşitli güvenlik ve gizlilik "
+"uygulamalarının indirilmesini sağlayan bir [eklentidir](#add-on-extension-"
+"or-plugin)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8507,6 +8533,8 @@ msgid ""
 "ScrambleSuit is similar to obfs4 but has a different set of "
 "[bridges](#bridge)."
 msgstr ""
+"ScrambleSuit obfs4 gibidir ancak farklı bir [köprü](#bridge) kümesi "
+"kullanır."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8517,6 +8545,8 @@ msgstr "### betik"
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Element used for offering dynamic/interactive content via websites."
 msgstr ""
+"Web siteleri üzerinden devingen ve etkileşimli içerikler sunmak için "
+"kullanılan bileşen."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8533,6 +8563,14 @@ msgid ""
 "approved by a Certificate Authority (CA) for this binding, and they are "
 "subject to hijack by the CA and typically by many other parties as well."
 msgstr ""
+"[Onion adresleri](#onion-addresses) özel adres biçimi kendi kendine "
+"doğrulanır. Biçim, otomatik olarak onion adresinin [onion "
+"sitesi](#onionsite) ile bağlantıları korumak için kullanılan anahtara bağlı "
+"olduğunu garanti eder. Sıradan İnternet etki alanı adlarında, bu garantiyi "
+"sağlamak için site sahiplerinin bir Sertifika Yetkilisi (CA) tarafından "
+"güvenilir olarak kaydedilmesi ve onaylanması gerekir ve bu uygulama "
+"Sertifika Yetkilisi ya da pek çok diğer tarafta sahteciliğe maruz "
+"bırakılabilir."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8764,6 +8802,9 @@ msgid ""
 "real [(IP) address](#ip-address), and will not know who you are unless you "
 "explicitly identify yourself."
 msgstr ""
+"Web sitesi ve kullandığınız hizmetleri işletenler ile onları izleyenler "
+"gerçek ([IP) adresiniz](#ip-address) yerine yalnız Tor ağından bir bağlantı "
+"geldiğini görür ve siz kendinizi açık etmedikçe kim olduğunuzu bilemez."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8857,6 +8898,9 @@ msgid ""
 "the right of the URL bar), then click on \"Preferences\", and finally on "
 "\"Tor\" in the side bar."
 msgstr ""
+"Bu seçeneği görmüyorsanız ve  [Tor Browser](#tor-browser) açık ise, "
+"hamburger menüsünden (tarayıcının sağ üstünde adres çubuğunun sağında) "
+"\"Seçenekler\" üzerine ve açılan sol yan çubuktan \"Tor\" üzerine tıklayın."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9691,6 +9735,9 @@ msgid ""
 "reason, and because many people end up preferring it anyway, you should also"
 " consider using an IRC client."
 msgstr ""
+"OFTC genellikle insanların web görüşmelerini Tor üzerinden yapmasına izin "
+"vermez. Bu nedenle ve pek çok kişi tarafından önerildiğinden bir IRC "
+"uygulaması kullanırken bunu da değerlendirmelisiniz."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.title)More information about the tor-commits mailing list