[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Jan 20 10:17:24 UTC 2020


commit 19669bd2195dd05d948a8125c71a4cd75178497f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Jan 20 10:17:22 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 tr.po | 104 +++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 file changed, 52 insertions(+), 52 deletions(-)

diff --git a/tr.po b/tr.po
index 650e50a640..9069833d6c 100644
--- a/tr.po
+++ b/tr.po
@@ -14,7 +14,7 @@
 # ecocan <eecocan at yahoo.com>, 2014
 # Emma Peel, 2018
 # imratirtil <d.imra.gundogdu at gmail.com>, 2014
-# Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2015-2019
+# Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2015-2020
 # metint, 2014
 # metint, 2014
 # Ozancan Karataş <ozancankaratas96 at outlook.com>, 2015-2016
@@ -30,8 +30,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-06 11:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-01-06 13:47+0000\n"
-"Last-Translator: carolyn <carolyn at anhalt.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-20 10:08+0000\n"
+"Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -123,7 +123,7 @@ msgstr "Çı_kış"
 msgid ""
 "For debugging information, execute the following command: sudo tails-"
 "debugging-info"
-msgstr ""
+msgstr "Sorun giderme bilgileri için şu komutu yürütün: sudo tails-debugging-info"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:244
 msgid ""
@@ -132,15 +132,15 @@ msgid ""
 "website.</b>\\n\\nCheck your network connection, and restart Tails to try "
 "upgrading again.\\n\\nIf the problem persists, go to "
 "file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>İmzalama anahtarı güncellenirken bir sorun çıktı.</b>\\n\\n\\<b>Bu durum web sitemizde bir güncelleme olup olmadığının belirlenmesini engeller.</b>n\\nGüncellemeleri denetlemek için ağ bağlantınızı gözden geçirin ve Tails uygulamasını yeniden başlatın.\\n\\nSorun sürüyorsa, file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html adresine bakabilirsiniz."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:250
 msgid "Error while updating the signing key"
-msgstr ""
+msgstr "İmzalama anahtarı güncellenirken sorun çıktı"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:279
 msgid "Error while checking for upgrades"
-msgstr ""
+msgstr "Güncellemeler denetlenirken sorun çıktı"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:282
 msgid ""
@@ -149,64 +149,64 @@ msgid ""
 "Check your network connection, and restart Tails to try upgrading again.\n"
 "\n"
 "If the problem persists, go to file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Web sitemizde bir güncelleme olup olmadığı belirlenemedi.</b>\n\nGüncellemeleri denetlemek için ağ bağlantınızı gözden geçirin ve Tails uygulamasını yeniden başlatın.\n\nSorun sürüyorsa, file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html adresine bakabilirsiniz."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:297
 msgid "no automatic upgrade is available from our website for this version"
-msgstr ""
+msgstr "web sitemizde bu sürüm için otomatik güncelleme desteği yok"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:303
 msgid "your device was not created using a USB image or Tails Installer"
-msgstr ""
+msgstr "aygıtnız bir USB kalıbı ya da Tails kurucu ile oluşturulmamış"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:308
 msgid "Tails was started from a DVD or a read-only device"
-msgstr ""
+msgstr "Tails bir DVD ya da salt okunur aygıt üzerinden başlatıldı"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:313
 msgid "there is not enough free space on the Tails system partition"
-msgstr ""
+msgstr "Tails sistem bölümünde yeterli boş alan yok"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:318
 msgid "not enough memory is available on this system"
-msgstr ""
+msgstr "bu sistemde yeterli bellek yok"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:324
 #, perl-brace-format
 msgid "No explanation available for reason '%{reason}s'."
-msgstr ""
+msgstr "'%{reason}s' nedeni için bir açıklama yok."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:345
 msgid "The system is up-to-date"
-msgstr ""
+msgstr "Sistem güncel"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:350
 msgid "This version of Tails is outdated, and may have security issues."
-msgstr ""
+msgstr "Bu Tails sürümü güncel değil ve güvenlik sorunları olabilir."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:382
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "The available incremental upgrade requires %{space_needed}s of free space on"
 " Tails system partition,  but only %{free_space}s is available."
-msgstr ""
+msgstr "Yüklenebilecek artımlı güncelleme için Tails sistem bölümünde %{space_needed}s boş alan gerekli ancak yalnız %{free_space}s var."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:398
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "The available incremental upgrade requires %{memory_needed}s of free memory,"
 " but only %{free_memory}s is available."
-msgstr ""
+msgstr "Yüklenebilecek artımlı güncelleme için %{memory_needed}s boş bellek gerekli ancak yalnız %{free_memory}s var."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:420
 msgid ""
 "An incremental upgrade is available, but no full upgrade is.\n"
 "This should not happen. Please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "Artımlı bir yükseltme varken tam yükseltme yok gibi görünüyor.\nBu olmamalıydı. Lütfen bu sorunu bildirin."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:424
 msgid "Error while detecting available upgrades"
-msgstr ""
+msgstr "Güncellemeler denetlenirken sorun çıktı"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:434
 #, perl-brace-format
@@ -221,19 +221,19 @@ msgid ""
 "Download size: %{size}s\n"
 "\n"
 "Do you want to upgrade now?"
-msgstr ""
+msgstr "<b>%{name}s %{version}s sürümüne güncellemeniz gerekli.</b>\n\nBu sürüm hakkında ayrıntılı bilgi almak için, %{details_url}s adresine bakabilirsiniz.\n\nBu güncelleme sırasında açık tüm uygulamaları kapatmanız önerilir.\nGüncellemenin indirilmesi birkaç dakika ile birkaç saat arasında sürebilir.\n\nİndirme boyutu: %{size}s\n\nŞimdi güncellemek ister misiniz?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:448
 msgid "Upgrade available"
-msgstr ""
+msgstr "Güncelleme yayınlanmış"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:449
 msgid "Upgrade now"
-msgstr ""
+msgstr "Şimdi güncelle"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:450
 msgid "Upgrade later"
-msgstr ""
+msgstr "Daha sonra güncelle"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:458
 #, perl-brace-format
@@ -245,20 +245,20 @@ msgid ""
 "It is not possible to automatically upgrade your device to this new version: %{explanation}s.\n"
 "\n"
 "To learn how to do a manual upgrade, go to https://tails.boum.org/doc/upgrade/#manual"
-msgstr ""
+msgstr "<b>%{name}s %{version}s sürümüne el ile güncelleyebilirsiniz.</b>\n\nBu sürüm hakkında ayrıntılı bilgi almak için %{details_url}s adresine bakabilirsiniz\n\nAygıtınız bu sürüme otomatik olarak güncellenemez: %{explanation}s.\n\nEl ile güncellemenin nasıl yapılacağını öğrenmek için https://tails.boum.org/doc/upgrade/#manual adresine bakabilirsiniz"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:474
 msgid "New version available"
-msgstr ""
+msgstr "Yeni bir sürüm yayınlanmış"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:555
 msgid "Downloading upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Güncelleme indiriliyor"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:558
 #, perl-brace-format
 msgid "Downloading the upgrade to %{name}s %{version}s..."
-msgstr ""
+msgstr "%{name} %{version} güncellemesi indiriliyor..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:599
 msgid ""
@@ -266,38 +266,38 @@ msgid ""
 "connection, and restart Tails to try upgrading again.\\n\\nIf the problem "
 "persists, go to "
 "file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Güncelleme indirilemedi.</b>\\n\\nAğ bağlantınızı denetleyin, ve Tails uygulamasını yeniden başlatıp yeniden güncellemeyi deneyin.\\n\\nSorun sürüyorsa, file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html adresine bakabilirsiniz."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:615
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:634
 msgid "Error while downloading the upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Güncelleme indirilirken sorun çıktı"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:627
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "Output file '%{output_file}s' does not exist, but tails-iuk-get-target-file "
 "did not complain. Please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "'%{output_file}s' çıktı dosyası bulunamadı ancak tails-iuk-get-target-file uygulaması bunu bir  sorun olarak bildirmedi. Lütfen bu hatayı bildirin."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:646
 msgid "Error while creating temporary downloading directory"
-msgstr ""
+msgstr "Geçiçi indirme klasörü oluşturulurken sorun çıktı"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:649
 msgid "Failed to create temporary download directory"
-msgstr ""
+msgstr "Geçici indirme klasörü oluşturulamadı"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:673
 msgid ""
 "<b>Could not choose a download server.</b>\n"
 "\n"
 "This should not happen. Please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Bir indirme sunucusu seçilemedi.</b>\n\nBu olmamalıydı. Lütfen hata olarak bildirin."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:677
 msgid "Error while choosing a download server"
-msgstr ""
+msgstr "İndirme sunucusu seçilirken sorun çıktı"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:692
 msgid ""
@@ -306,15 +306,15 @@ msgid ""
 "The network connection will now be disabled.\n"
 "\n"
 "Please save your work and close all other applications."
-msgstr ""
+msgstr "Güncelleme indirildi.\n\nŞimdi ağ bağlantınız devre dışı bırakılacak.\n\nLütfen çalışmalarınızı kaydedip açık olan tüm uygulamaları kapatın."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:698
 msgid "Upgrade successfully downloaded"
-msgstr ""
+msgstr "Güncelleme indirildi"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:700
 msgid "Apply upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Güncellemeyi uygula"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:707
 msgid ""
@@ -324,46 +324,46 @@ msgid ""
 "You should restart Tails on the new version as soon as possible.\n"
 "\n"
 "Do you want to restart now?"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Tails aygıtınız güncellendi.</b>\n\nBazı güvenlik özellikleri geçici olarak devre dışı bırakıldı.\nYeni sürüme geçmek için Tails uygulamasını en kısa sürede yeniden başlatın\n\nŞimdi yeniden başlatmak ister misiniz?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:712
 msgid "Restart Tails"
-msgstr ""
+msgstr "Tails Uygulamasını Yeniden Başlat"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:713
 msgid "Restart now"
-msgstr ""
+msgstr "Şimdi yeniden başlat"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:714
 msgid "Restart later"
-msgstr ""
+msgstr "Daha sonra yeniden başlat"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:725
 msgid "Error while restarting the system"
-msgstr ""
+msgstr "Sistem yeniden başlatılırken sorun çıktı"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:728
 msgid "Failed to restart the system"
-msgstr ""
+msgstr "Sistem yeniden başlatılamadı"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:743
 msgid "Error while shutting down the network"
-msgstr ""
+msgstr "Ağ kapatılırken sorun çıktı"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:746
 msgid "Failed to shutdown network"
-msgstr ""
+msgstr "Ağ kapatılamadı"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:753
 msgid "Upgrading the system"
-msgstr ""
+msgstr "Sistem güncelleniyor"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:755
 msgid ""
 "<b>Your Tails device is being upgraded...</b>\n"
 "\n"
 "For security reasons, the networking is now disabled."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Tails aygıtınız güncelleniyor...</b>\n\nGüvenlik nedenlerinden dolayı, ağ devre dışı bırakıldı."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:788
 msgid ""
@@ -371,11 +371,11 @@ msgid ""
 " needs to be repaired and might be unable to restart.\\n\\nPlease follow the"
 " instructions at "
 "file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Güncelleme kurulurken bir sorun çıktı.</b>\\n\\nTails aygıtınızın onarılması gerekiyor ve yeniden başlatılamayabilir.\\n\\nLütfen file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html adresindeki yönergeleri izleyin."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:798
 msgid "Error while installing the upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Güncelleme kurulurken sorun çıktı"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/add_settings_dialog.py:32
 msgid "Additional Settings"
@@ -536,13 +536,13 @@ msgstr "Hata"
 msgid ""
 "The device Tails is running from cannot be found. Maybe you used the 'toram'"
 " option?"
-msgstr ""
+msgstr "Tails uygulamasının çalıştığı bir aygıt bulunamadı. 'toram' seçeneğini mi kullanıyorsunuz?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/perl5lib/lib/Tails/RunningSystem.pm:253
 msgid ""
 "The drive Tails is running from cannot be found. Maybe you used the 'toram' "
 "option?"
-msgstr ""
+msgstr "Tails uygulamasının çalıştığı bir sürücü bulunamadı. 'toram' seçeneğini mi kullanıyorsunuz?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper at tails.boum.org/extension.js:75
 msgid "Lock screen"More information about the tor-commits mailing list