[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jan 18 13:23:59 UTC 2020


commit 9e4011d21cd33e5d13197b325409d82e7f8e7092
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jan 18 13:23:56 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+ro.po | 18 ++++++++++++++++--
 1 file changed, 16 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+ro.po b/contents+ro.po
index 90bf99479a..7c07188b65 100644
--- a/contents+ro.po
+++ b/contents+ro.po
@@ -8867,6 +8867,9 @@ msgid ""
 "You should see an option to copy the log to your clipboard, which you can "
 "then paste to a document to show whoever is helping you troubleshoot."
 msgstr ""
+"Ar trebui să vedeți o opțiune de copiere a jurnalului în clipboard - dreapta"
+" jos, pe care apoi o puteți lipi într-un document pentru a-l arăta celui "
+"care vă ajută să rezolvați problema."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9034,7 +9037,7 @@ msgstr "## W"
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### web browser"
-msgstr ""
+msgstr "### browser web"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9043,6 +9046,9 @@ msgid ""
 "for retrieving, presenting, and browsing information resources on the World "
 "Wide Web."
 msgstr ""
+"Un browser web (denumit în mod obișnuit un browser) este o aplicație "
+"software folosită le preluarea, prezentarea și navigarea resurselor de "
+"informații de pe World Wide Web."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9694,6 +9700,9 @@ msgid ""
 "reason, and because many people end up preferring it anyway, you should also"
 " consider using an IRC client."
 msgstr ""
+"Adesea, OFTC nu permite oamenilor să folosească webchat-ul prin Tor. Din "
+"acest motiv și, deoarece oricum ajungeți să îl preferați, ar trebui să luați"
+" în considerare și utilizarea unui client IRC."
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.title)
@@ -9745,6 +9754,8 @@ msgid ""
 "3. In the window at the bottom of the page, type:  `/msg nickserv REGISTER "
 "yournewpassword youremailaddress`"
 msgstr ""
+"3. În fereastra din partea de jos a paginii, tastați: `/msg nickserv "
+"REGISTER nouaDvsParola adresaDvsDeEmail`"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10065,6 +10076,9 @@ msgid ""
 "https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc"
 " | gpg --import"
 msgstr ""
+"# wget -qO- "
+"https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc"
+" | gpg --import"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10076,7 +10090,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### 4. Install tor and the Tor Debian Keyring"
-msgstr ""
+msgstr "#### 4. Instalați tor și Tor Debian Keyring"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list