[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jan 18 12:53:56 UTC 2020


commit c4358d37da46f4cfec0a62af8fb021987a7cd9f3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jan 18 12:53:53 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+ro.po | 111 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 104 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/contents+ro.po b/contents+ro.po
index bfc1606854..90bf99479a 100644
--- a/contents+ro.po
+++ b/contents+ro.po
@@ -4362,6 +4362,8 @@ msgid ""
 "If you are unable to connect to an onion service, please see [I cannot reach"
 " X.onion!](../../onionservices/onionservices-3)."
 msgstr ""
+"Dacă nu vă puteți conecta la un serviciu onion, consultați [Nu pot ajunge la"
+" X.onion!] (../../ onionservices / onionservices-3)."
 
 #: https//support.torproject.org/censorship/censorship-7/
 #: (content/censorship/censorship-7/contents+en.lrquestion.title)
@@ -6724,6 +6726,12 @@ msgid ""
 "it will be for us to understand and follow up. Sometimes when we receive "
 "emails without subject lines, they're marked as spam and we don't see them."
 msgstr ""
+"În subiectul e-mailului dvs., vă rugăm să ne spuneți ce raportați. Cu cât "
+"subiectul dvs. este mai clar (de exemplu, „Eșec de conexiune”, „feedback pe "
+"site-ul web”, „feedback pe Tor Browser”, „Am nevoie de o punte de "
+"legătură”), cu atât ne va fi mai ușor să le înțelegem și să le urmărim. "
+"Uneori primim e-mailuri fără linii de subiect, care sunt marcate ca spam și "
+"pe care nu le vedem."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6734,6 +6742,11 @@ msgid ""
 "take us a bit longer to answer as we will need help with translation to "
 "understand it."
 msgstr ""
+"Pentru a primi un răspuns mai rapid, vă rugăm să scrieți, dacă puteți, în "
+"engleză, spaniolă și / sau portugheză. Dacă nu cunoașteți niciuna dintre "
+"aceste limbi, vă rugăm să scrieți în orice limbă pe care o cunoașteți bine, "
+"dar rețineți că va mai dura puțin până răspundem, deoarece vom avea nevoie "
+"de ajutor cu traducerea pentru a înțelege."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6784,6 +6797,9 @@ msgid ""
 "For reporting issues or feedback using email lists, we recommend that you do"
 " so on the one that is related to what you would like to report."
 msgstr ""
+"Pentru raportarea problemelor sau feedback-ului folosind liste de e-mail, vă"
+" recomandăm să faceți acest lucru în legătură cu ceea ce doriți să "
+"raportați."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6934,6 +6950,9 @@ msgid ""
 "You should not install any additional add-ons on Tor Browser because that "
 "can compromise some of its privacy features."
 msgstr ""
+"Nu ar trebui să instalați suplimente suplimentare în Tor Browser, deoarece "
+"acest lucru poate compromite unele dintre caracteristicile sale de "
+"confidențialitate."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7129,6 +7148,8 @@ msgid ""
 "CAPTCHAs are a challenge-response test used in computing to determine "
 "whether the user is human or not."
 msgstr ""
+"CAPTCHA-urile sunt un test de răspuns la provocare luat în calcul pentru a "
+"determina dacă utilizatorul este uman sau nu."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7176,6 +7197,15 @@ msgid ""
 "service)), and never an exit node. You can view your current Tor circuit by "
 "clicking on the [i] on the URL bar."
 msgstr ""
+"O cale prin [Tor network] (#tor-/- tor-network/-core-tor) construită de "
+"[clienți] (#client) constând din noduri selectate aleatoriu. Circuitul "
+"începe fie cu [punte] (#bridge), fie cu [pază] (#guard). Cele mai multe "
+"circuite constau din trei noduri - o pază sau o punte, un [releu de mijloc] "
+"(#middle-relay) și o [ieșire] (#exit). Majoritatea [serviciilor onion] "
+"(#onion-services) folosesc șase salturi într-un circuit (cu excepția "
+"[serviciilor onion unice] (# serviciu de ceapă)) și niciodată un nod de "
+"ieșire. Puteți vizualiza circuitul Tor actual, făcând clic pe [i] din bara "
+"URL."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7238,11 +7268,17 @@ msgid ""
 "stored on the user's computer by the user's [web browser](#web-browser) "
 "while the user is browsing."
 msgstr ""
+"Un cookie [HTTP] (#http) (numit și cookie web, cookie pentru Internet, "
+"cookie pentru browser sau pur și simplu cookie) este o mică bucată de date "
+"trimise de pe un site web și stocate pe computerul utilizatorului de către "
+"[browserul web] al utilizatorului (#web -browser) în timp ce utilizatorul "
+"navighează."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "By default, [Tor Browser](#tor-browser) does not store cookies."
 msgstr ""
+"În mod implicit, [Tor Browser] (#tor-browser) nu stochează cookie-uri."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7275,6 +7311,13 @@ msgid ""
 " verify that the file you have downloaded is exactly the one that we "
 "intended you to get."
 msgstr ""
+"O semnătură criptografică dovedește autenticitatea unui mesaj sau a unui "
+"fișier. Acesta este creat de deținătorul porțiunii private a unei perechi de"
+" chei [cheie publică-criptografie] (#public-key-cryptography) și poate fi "
+"verificat prin cheia publică corespunzătoare. Dacă descărcați software de pe"
+" torproject.org, îl veți găsi ca fișiere de semnătură (.asc). Acestea sunt "
+"semnături PGP, astfel încât să puteți verifica dacă fișierul pe care l-ați "
+"descărcat este exact ca și cel pe care v-am propus să îl primiți."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7282,6 +7325,8 @@ msgid ""
 "For more information, see [how you can verify signatures](/tbb/how-to-"
 "verify-signature/)."
 msgstr ""
+"Pentru mai multe informații, consultați [cum puteți verifica semnăturile] "
+"(/tbb/how-to-verify-signature/)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7535,7 +7580,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### GSoD"
-msgstr ""
+msgstr "### GSoD"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7543,6 +7588,8 @@ msgid ""
 "The Tor Project participates in the Google Season of Docs, which is a "
 "program for technical writers."
 msgstr ""
+"Proiectul Tor participă la Google Season of Docs, care este un program "
+"destinat scriitorilor tehnici."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7678,7 +7725,7 @@ msgstr "## I"
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### internet service provider (ISP)"
-msgstr ""
+msgstr "### furnizor de servicii de internet (ISP)"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7803,11 +7850,14 @@ msgid ""
 "you are browsing a major web site instead of using [Tor](#tor-/-tor-network"
 "/-core-tor)."
 msgstr ""
+"Aceste [transporturi conectabile] (#pluggable-transports) toate fac să pară "
+"că navighezi de pe un site web important, și nu că folosiți [Tor] (tor"
+"-/-tor-network/-core-tor)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Meek-azure makes it look like you are using a Microsoft web site."
-msgstr ""
+msgstr "Meek-azure face să pară că folosiți un site web Microsoft."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7864,6 +7914,10 @@ msgid ""
 "so take this into account before clicking “New Identity” (accessible through"
 " the small sparkly broom icon at the top-right of the screen)."
 msgstr ""
+"Tor Browser vă va avertiza că toate activitățile și descărcările vor fi "
+"oprite, așa că luați în considerare acest lucru înainte de a face clic pe "
+"butonul „New Identity” (accesibil prin pictograma mică ca o mătură cu "
+"scântei din partea dreaptă sus a ecranului)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7932,6 +7986,10 @@ msgid ""
 "plugin) called NoScript, accessed by clicking the hamburger menu at the top-"
 "right of the screen, then navigating to \"Add-ons\"."
 msgstr ""
+"[Tor Browser] (#tor-browser) include un supliment -  [add-on] (#add-on-"
+"extension-or-plugin) numit NoScript, care poate fi accesat făcând clic pe "
+"meniul hamburger din partea dreaptă sus a ecranului, apoi navigând la \"Add-"
+"ons\"."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7939,6 +7997,8 @@ msgid ""
 "NoScript allows you to control the [JavaScript](#javascript) that runs on "
 "individual web pages, or to block it entirely."
 msgstr ""
+"NoScript vă permite să controlați [JavaScript] (#javascript) care rulează pe"
+" pagini web individuale sau să îl blocați în întregime."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7976,11 +8036,15 @@ msgid ""
 "[Tor](#tor-/-tor-network/-core-tor) [traffic](#traffic) look random, so that"
 " it does not look like Tor or any other protocol."
 msgstr ""
+"Obfs3 este un [transport conectabil] (#pluggable-transports) care face ca "
+"[traficul] (#traffic)  [Tor] (##tor-/-tor-network/-core-tor) să pară "
+"aleatoriu, astfel încât să nu pară că este vorba de Tor sau de orice alt "
+"protocol."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Obfs3 is not supported anymore."
-msgstr ""
+msgstr "Obfs3 nu mai este acceptat."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8107,6 +8171,8 @@ msgid ""
 "Onionoo is a web-based protocol to learn about currently running [Tor "
 "relays](#relay) and [bridges](#bridge)."
 msgstr ""
+"Onionoo este un protocol bazat pe web pentru a afla despre rularea în "
+"prezent a [releelor Tor] (#relay) și a [punților] (#bridge)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8115,11 +8181,14 @@ msgid ""
 "([metrics.torproject.org](https://metrics.torproject.org/)) which in turn "
 "present Tor network status information to humans."
 msgstr ""
+"Onionoo oferă datele pentru alte aplicații și site-uri web "
+"([metrics.torproject.org] (https://metrics.torproject.org/)), care la rândul"
+" lor prezintă informații despre starea rețelei Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### onion site"
-msgstr ""
+msgstr "### site onion"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8127,6 +8196,8 @@ msgid ""
 "An onion site is another name for an [onion service](#onion-services), but "
 "refers exclusively to websites."
 msgstr ""
+"Un site onion este un alt nume pentru un [serviciu onion] (#onion-services),"
+" dar se referă exclusiv la site-uri web."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8151,7 +8222,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### operating system (OS)"
-msgstr ""
+msgstr "### sistem de operare (OS)"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8327,6 +8398,9 @@ msgid ""
 "corresponding [private key](#private-key) is known only by the owner of the "
 "key pair."
 msgstr ""
+"[Cheia publică] (#public-key) poate fi difuzată pe scară largă, în timp ce "
+"[cheia privată] corespunzătoare (#private-key) este cunoscută doar de către "
+"proprietarul perechii de chei."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8398,11 +8472,15 @@ msgid ""
 "browsers that allows you to download several security and privacy programs, "
 "including [Tor Browser](#tor-browser), from different sources."
 msgstr ""
+"Este un supliment - [add-on] (#add-on-extension-or-plugin) pentru browserele"
+" Chrome sau Chromium care vă permite să descărcați mai multe programe de "
+"securitate și confidențialitate, inclusiv [Tor Browser] (#tor-browser), din "
+"surse diferite."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### ScrambleSuit"
-msgstr ""
+msgstr "### ScrambleSuit"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8410,6 +8488,8 @@ msgid ""
 "ScrambleSuit is similar to obfs4 but has a different set of "
 "[bridges](#bridge)."
 msgstr ""
+"ScrambleSuit este similar cu obfs4, dar are un set diferit de [punți] "
+"(#bridge)."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8420,6 +8500,8 @@ msgstr "### script"
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Element used for offering dynamic/interactive content via websites."
 msgstr ""
+"Element utilizat pentru oferirea de conținut dinamic / interactiv prin "
+"intermediul site-urilor web."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8436,6 +8518,13 @@ msgid ""
 "approved by a Certificate Authority (CA) for this binding, and they are "
 "subject to hijack by the CA and typically by many other parties as well."
 msgstr ""
+"Formatul de adresă specializat al [adreselor onion] (#onion-address) este "
+"autentic. Formatul garantează automat că adresa onion este legată de cheia "
+"folosită pentru a proteja conexiunile la [site-ul onion] (#onion-site). "
+"Numele de domenii obișnuite de internet cer ca proprietarii site-urilor să "
+"aibă încredere și să fie aprobate de o autoritate de certificare (CA) pentru"
+" această legătură și sunt supuse deturnării de către CA și, de asemenea, de "
+"multe alte părți."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8669,6 +8758,10 @@ msgid ""
 "real [(IP) address](#ip-address), and will not know who you are unless you "
 "explicitly identify yourself."
 msgstr ""
+"Operatorii site-urilor web și serviciilor pe care le utilizați, și oricine "
+"le urmărește, vor vedea o conexiune care vine din rețeaua Tor în loc să vadă"
+" adresa dvs. reală [(IP)] (#ip-address) și nu vor ști cine sunteți dacă nu "
+"vă autentificați explicit."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8763,6 +8856,10 @@ msgid ""
 "the right of the URL bar), then click on \"Preferences\", and finally on "
 "\"Tor\" in the side bar."
 msgstr ""
+"Dacă nu vedeți această opțiune și aveți [Tor Browser] (#tor-browser) "
+"deschis, puteți naviga la meniul hamburger (în partea dreaptă sus a "
+"browserului, în dreapta barei URL), apoi faceți clic pe „Opțiuni”, iar în "
+"final pe „Tor”, din în bara laterală."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list