[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jan 18 12:23:48 UTC 2020


commit c4a5264eae9bed22ba7d27837b82f6049121a41f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jan 18 12:23:46 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+ro.po | 58 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------
 1 file changed, 52 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/contents+ro.po b/contents+ro.po
index 6d0bb795ce..bfc1606854 100644
--- a/contents+ro.po
+++ b/contents+ro.po
@@ -5,8 +5,8 @@
 # Vlad Stoica <vlad at vlads.me>, 2019
 # erinm, 2019
 # A C <ana at shiftout.net>, 2019
-# eduard pintilie <eduard.pintilie at gmail.com>, 2019
 # Emma Peel, 2019
+# eduard pintilie <eduard.pintilie at gmail.com>, 2020
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-15 15:15+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-10-02 22:41+0000\n"
-"Last-Translator: Emma Peel, 2019\n"
+"Last-Translator: eduard pintilie <eduard.pintilie at gmail.com>, 2020\n"
 "Language-Team: Romanian (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/ro/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -298,6 +298,8 @@ msgid ""
 "Tor Browser is specifically engineered to have a nearly identical (we're not"
 " perfect!) fingerprint across its users."
 msgstr ""
+"Tor Browser este conceput special pentru a avea o amprentă aproape identică "
+"(nu suntem perfecți!) pentru utilizatorii săi."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/faq-3/
 #: (content/faq/faq-3/contents+en.lrquestion.description)
@@ -365,6 +367,9 @@ msgid ""
 "[article](https://blog.torproject.org/browser-fingerprinting-introduction-"
 "and-challenges-ahead) on The Tor Blog all about it."
 msgstr ""
+"Doriți să aflați mai multe despre amprentarea browserului? Iată un [articol "
+"detaliat] (https://blog.torproject.org/browser-fingerprinting-introduction-"
+"and-challenges-ahead) pe blogul Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/faq-4/
 #: (content/faq/faq-4/contents+en.lrquestion.title)
@@ -383,6 +388,9 @@ msgid ""
 "[Linux](https://www.torproject.org/download/) and "
 "[macOS](https://www.torproject.org/download/)."
 msgstr ""
+"Tor Browser este valabil în [Windows](https://www.torproject.org/download/),"
+" [Linux](https://www.torproject.org/download/) și "
+"[macOS](https://www.torproject.org/download/)."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/faq-4/
 #: (content/faq/faq-4/contents+en.lrquestion.description)
@@ -395,6 +403,11 @@ msgid ""
 "app](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.torproject.android) "
 "to route other apps on your Android device over the Tor network."
 msgstr ""
+"Există o versiune a Tor Browser pentru [Android] "
+"(https://www.torproject.org/download/#android), iar [Proiectul Guardian ] "
+"(https://guardianproject.info) furnizează și aplicația [Orbot] "
+"(https://play.google.com/store/apps/details?id=org.torproject.android) "
+"pentru a orienta alte aplicații de pe dispozitivul Android prin rețeaua Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/faq-4/
 #: (content/faq/faq-4/contents+en.lrquestion.description)
@@ -480,11 +493,15 @@ msgid ""
 "If we ever put a deliberate backdoor in our security software, it would ruin"
 " our professional reputation."
 msgstr ""
+"Dacă am pune vreodată un backdoor deliberat în software-ul nostru de "
+"securitate, ne-ar strica reputația profesională."
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Nobody would trust our software ever again - for excellent reasons!"
 msgstr ""
+"Nimeni nu ar avea încredere în software-ul nostru din nou - din motive "
+"excelente!"
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -518,6 +535,8 @@ msgid ""
 "If we (or the distributors that gave you Tor) don't give you access to the "
 "source code, that's a sure sign something funny might be going on."
 msgstr ""
+"Dacă noi (sau distribuitorii care v-au oferit Tor) nu vă oferim acces la "
+"codul sursă, acesta este un semn sigur că s-ar putea întâmpla ceva amuzant."
 
 #: https//support.torproject.org/about/backdoor/
 #: (content/about/backdoor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -578,6 +597,7 @@ msgstr ""
 #: (content/about/can-i-use-tor-with/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Please add to this list and help us keep it accurate!"
 msgstr ""
+"Vă rugăm să adăugați la această listă și să ne ajutați să o menținem exactă!"
 
 #: https//support.torproject.org/about/can-i-use-tor-with/
 #: (content/about/can-i-use-tor-with/contents+en.lrquestion.description)
@@ -1027,7 +1047,7 @@ msgstr "De ce se numește Tor?"
 #: https//support.torproject.org/about/why-is-it-called-tor/
 #: (content/about/why-is-it-called-tor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Tor is the onion routing network."
-msgstr ""
+msgstr "Tor este rețeaua de rutare onion."
 
 #: https//support.torproject.org/about/why-is-it-called-tor/
 #: (content/about/why-is-it-called-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -1054,7 +1074,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/about/why-is-it-called-tor/
 #: (content/about/why-is-it-called-tor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "(It's also got a fine meaning in German and Turkish.)"
-msgstr ""
+msgstr "(De asemenea, are o semnificație fină în germană și turcă.)"
 
 #: https//support.torproject.org/about/why-is-it-called-tor/
 #: (content/about/why-is-it-called-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2083,6 +2103,9 @@ msgid ""
 "the top-right of the browser, next to the URL bar), then click on "
 "\"Preferences\", and finally on \"Tor\" in the side bar."
 msgstr ""
+"Când aveți Tor Browser deschis, puteți naviga în meniul hamburger (în partea"
+" dreaptă sus a browserului, lângă bara URL), apoi faceți clic pe "
+"„Preferințe”, iar în final pe „Tor” în bara laterală."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-21/
 #: (content/tbb/tbb-21/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2096,6 +2119,8 @@ msgid ""
 "At the bottom of the page, next to the \"View the Tor logs\" text, click the"
 " button \"View Logs...\"."
 msgstr ""
+"În partea de jos a paginii, lângă textul „Vizualizați jurnalele Tor”, faceți"
+" clic pe butonul „Vizualizare jurnale…”."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-21/
 #: (content/tbb/tbb-21/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2103,6 +2128,8 @@ msgid ""
 "You should see an option to copy the log to your clipboard, which you will "
 "be able to paste it into a text editor or an email client."
 msgstr ""
+"Ar trebui să vedeți o opțiune de copiere a jurnalului în clipboard, pe care "
+"îl puteți insera într-un editor de text sau un client de e-mail."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-22/
 #: (content/tbb/tbb-22/contents+en.lrquestion.title)
@@ -2296,7 +2323,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-29/
 #: (content/tbb/tbb-29/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Both options are located in the hamburger menu."
-msgstr ""
+msgstr "Ambele opțiuni se găsesc în meniul hamburger."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-29/
 #: (content/tbb/tbb-29/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2305,6 +2332,9 @@ msgid ""
 "in the URL bar, and the New Identity option by clicking the small sparky "
 "broom icon at the top-right of the screen"
 msgstr ""
+"Puteți accesa, de asemenea, opțiunea Circuit Nou din meniul cu informații "
+"despre site-ul din bara de adrese URL și opțiunea Identitate Nouă făcând "
+"clic pe pictograma ca o mătură cu scântei din partea dreaptă sus a ecranului"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-29/
 #: (content/tbb/tbb-29/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2506,6 +2536,8 @@ msgid ""
 "If you'd like to become a relay, please see our [Tor Relay "
 "Guide](https://community.torproject.org/relay)."
 msgstr ""
+"Dacă doriți să deveniți un releu, consultați [Ghidul releului Tor] "
+"(https://community.torproject.org/relay)."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-34/
 #: (content/tbb/tbb-34/contents+en.lrquestion.title)
@@ -2783,6 +2815,8 @@ msgid ""
 "For a while now, Disconnect, which was formerly used in Tor Browser, has had"
 " no access to Google search results."
 msgstr ""
+"De ceva vreme acum, opțiunea Deconectare, care a fost folosită anterior în "
+"Tor Browser, nu a avut acces la rezultatele căutării Google."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-41/
 #: (content/tbb/tbb-41/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2791,6 +2825,10 @@ msgid ""
 "choose between different search providers, it fell back to delivering Bing "
 "search results, which were basically unacceptable quality-wise."
 msgstr ""
+"Întrucât opțiunea Deconectare este mai mult un motor de căutare meta, care "
+"permite utilizatorilor să aleagă între diferiți furnizori de căutare, a "
+"revenit la furnizarea rezultatelor căutării Bing, care erau practic "
+"inacceptabile în ceea ce privește calitatea."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-42/
 #: (content/tbb/tbb-42/contents+en.lrquestion.title)
@@ -2930,6 +2968,8 @@ msgid ""
 "You can try 'change the circuit for this site' to access the website from a "
 "different IP address."
 msgstr ""
+"Puteți încerca „schimbarea circuitului pentru acest site” pentru a accesa "
+"site-ul web de la o altă adresă IP."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-44/
 #: (content/tbb/tbb-44/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3812,6 +3852,8 @@ msgid ""
 "If you’re having trouble connecting, an error message may appear and you can"
 " select the option to \"copy Tor log to clipboard\"."
 msgstr ""
+"Dacă aveți probleme la conectare, este posibil să apară un mesaj de eroare "
+"și puteți selecta opțiunea de a \"copia jurnalul Tor în clipboard\"."
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-2/
 #: (content/connecting/connecting-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3830,6 +3872,10 @@ msgid ""
 "the right of the URL bar), then click on \"Preferences\", and finally on "
 "\"Tor\" in the side bar."
 msgstr ""
+"În mod alternativ, dacă nu vedeți această opțiune și aveți Tor Browser "
+"deschis, puteți deschide meniul hamburger (în partea dreaptă sus a "
+"browserului, în dreapta barei URL), apoi faceți clic pe „Opțiuni”, iar în "
+"final pe „Tor”, aflat în bara laterală."
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-2/
 #: (content/connecting/connecting-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -3847,7 +3893,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/censorship/censorship-5/
 #: (content/censorship/censorship-5/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "##### Common log error #1: Proxy connection failure"
-msgstr ""
+msgstr "##### Eroare de jurnal comună # 1: Eroare a conexiunii proxy"
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-2/
 #: (content/connecting/connecting-2/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list