[tor-commits] [translation/support-portal_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jan 18 08:53:46 UTC 2020


commit 70d3056449b62cfc2307da9ef977516f81e7fcd1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jan 18 08:53:44 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal_completed
---
 contents+tr.po | 140 +++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 71 insertions(+), 69 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 7dd029fb37..34525bdb98 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -2319,8 +2319,8 @@ msgid ""
 "Tor Browser has two ways to change your relay circuit — \"New Identity\" and"
 " \"New Tor Circuit for this Site\"."
 msgstr ""
-"Tor Browser üzerinde aktarıcı devrenizi \"Kimliği yenile\" ve \"Bu sitenin "
-"Tor devresini yenile\" seçenekleri ile iki şekilde değiştirebilirsiniz."
+"Tor Browser üzerinde aktarıcı devrenizi \"Kimliği yenile\" ve \"Sitenin "
+"devresini yenile\" seçenekleri ile iki şekilde değiştirebilirsiniz."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-29/
 #: (content/tbb/tbb-29/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2334,8 +2334,8 @@ msgid ""
 "in the URL bar, and the New Identity option by clicking the small sparky "
 "broom icon at the top-right of the screen"
 msgstr ""
-"Ayrıca adres çubuğundaki bilgi menüsünden Bu Sitenin Devresini Yenile ve sağ"
-" üst köşedeki yıldızlı süpürge simgesinden Kimliği Yenile seçeneklerine "
+"Ayrıca adres çubuğundaki bilgi menüsünden 'Sitenin devresini yenile' ve sağ "
+"üst köşedeki yıldızlı süpürge simgesinden 'Kimliği yenile' seçeneklerine "
 "erişebilirsiniz"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-29/
@@ -2380,7 +2380,7 @@ msgstr "![Tor Browser Menüsü](/static/images/menu-new-identity.png)"
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-29/
 #: (content/tbb/tbb-29/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "##### New Tor Circuit for this Site"
-msgstr "##### Bu sitenin Tor devresini yenile"
+msgstr "##### Sitenin devresini yenile"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-29/
 #: (content/tbb/tbb-29/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2423,8 +2423,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-29/
 #: (content/tbb/tbb-29/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "![New Circuit for this Site](/static/images/new-circuit-display.png)"
-msgstr ""
-"![Bu sitenin Tor devresini yenile](/static/images/new-circuit-display.png)"
+msgstr "![Sitenin devresini yenile](/static/images/new-circuit-display.png)"
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-30/
 #: (content/tbb/tbb-30/contents+en.lrquestion.title)
@@ -2790,7 +2789,8 @@ msgstr "Tor Browser her web sitesi için farklı bir devre mi kullanır?"
 #: (content/tbb/tbb-40/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "In Tor Browser, every new domain gets its own circuit."
 msgstr ""
-"Tor Browser kullanırken her etki alanına ayrı devre üzerinden bağlanılır."
+"Tor Browser kullanırken her etki alanına ayrı bir devre üzerinden "
+"bağlanılır."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-40/
 #: (content/tbb/tbb-40/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2979,6 +2979,8 @@ msgid ""
 "You can try 'change the circuit for this site' to access the website from a "
 "different IP address."
 msgstr ""
+"Web sitesine farklı bir IP adresi ile erişmek için 'Sitenin devresini "
+"yenile' seçeneğini kullanabilirsiniz."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-44/
 #: (content/tbb/tbb-44/contents+en.lrquestion.description)
@@ -4029,8 +4031,8 @@ msgid ""
 "11/1/2017 21:11:44 PM.300 [WARN] Failed to find node for hop 0 of our path. "
 "Discarding this circuit."
 msgstr ""
-"11/1/2017 21:11:44 PM.300 [WARN] Failed to find node for hop 0 of our path. Discarding this circuit.\n"
-"11/1/2017 21:11:44 PM.300 [UYARI] Yolumuzda 0. durak bulunamadı. Bu devreden vazgeçiliyor."
+"11/1/2017 21:11:44 PM.300 [UYARI] Yolumuzda 0. durak bulunamadı. Bu devreden"
+" vazgeçiliyor."
 
 #: https//support.torproject.org/connecting/connecting-2/
 #: (content/connecting/connecting-2/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6709,7 +6711,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "* Sorunu bizim de deneyimleyebilmemiz için yaşadığınız soruna kadar "
 "yaptığınız işlem adımları (örneğin, web tarayıcıyı açtım, bir adres yazdım, "
-"(i) simgesine tıkladım ve tarayıcı çöktü gibi)"
+"[i] simgesine tıkladım ve tarayıcı çöktü gibi)"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6724,7 +6726,7 @@ msgstr "* Günlük dosyası"
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### How to Reach Us"
-msgstr "### Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz"
+msgstr "### Bize nasıl ulaşabilirsiniz"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -6834,7 +6836,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### Email Lists"
-msgstr "#### E-posta Listeleri"
+msgstr "#### E-posta listeleri"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/
 #: (content/misc/bug-or-feedback/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7073,7 +7075,7 @@ msgstr "## B"
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### bandwidth authority"
-msgstr "### bandwidth authority, bant genişliği belirleyici"
+msgstr "### bant genişliği belirleyici"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7089,7 +7091,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### bridge"
-msgstr "### bridge, köprü"
+msgstr "### köprü"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7114,7 +7116,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### bridge authority"
-msgstr "### bridge authority, köprü belirleyici"
+msgstr "### köprü belirleyici"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7153,7 +7155,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### browsing history"
-msgstr "### browsing history, tarama geçmişi"
+msgstr "### tarama geçmişi"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7208,7 +7210,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### checksum"
-msgstr "### checksum, sağlama"
+msgstr "### sağlama"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7224,7 +7226,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### circuit"
-msgstr "### circuit, devre"
+msgstr "### devre"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7251,7 +7253,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### client"
-msgstr "### client, istemci"
+msgstr "### istemci"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7281,7 +7283,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### consensus"
-msgstr "### consensus, uzlaşma"
+msgstr "### uzlaşma"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7299,7 +7301,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### cookie"
-msgstr "### cookie, çerez"
+msgstr "### çerez"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7322,7 +7324,7 @@ msgstr "Varsayılan olarak, [Tor Browser](#tor-browser) çerezleri kaydetmez."
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### cross-site scripting (XSS)"
-msgstr "### cross-site scripting (XSS), siteler arası betik saldırısı"
+msgstr "### siteler arası betikler (XSS)"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7337,7 +7339,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### cryptographic signature"
-msgstr "### cryptographic signature, şifreleme imzası"
+msgstr "### şifreleme imzası"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7376,7 +7378,7 @@ msgstr "## D"
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### daemon"
-msgstr "### daemon, arka plan işlemi"
+msgstr "### arka plan işlemi"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7390,7 +7392,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### directory authority"
-msgstr "### directory authority, dizin belirleyici"
+msgstr "### dizin belirleyici"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7411,7 +7413,7 @@ msgstr "## E"
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### encryption"
-msgstr "### encryption, şifreleme"
+msgstr "### şifreleme"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7431,7 +7433,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### end-to-end encrypted"
-msgstr "### end-to-end encrypted, uçtan uca şifrelenmiş"
+msgstr "### uçtan uca şifrelenmiş"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7445,7 +7447,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### exit"
-msgstr "### exit, çıkış"
+msgstr "### çıkış"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7523,7 +7525,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### firewall"
-msgstr "### firewall, güvenlik duvarı"
+msgstr "### güvenlik duvarı"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7550,7 +7552,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Flash Player"
-msgstr "### Flash Player, Flash Oynatıcı"
+msgstr "### Flash Oynatıcı"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7635,7 +7637,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### guard"
-msgstr "### guard, koruyucu"
+msgstr "### koruyucu"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7656,7 +7658,7 @@ msgstr "## H"
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### hash"
-msgstr "### hash, karma"
+msgstr "### karma"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7675,7 +7677,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### hidden services"
-msgstr "### hidden services, gizli hizmetler"
+msgstr "### gizli hizmetler"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7689,7 +7691,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### hop"
-msgstr "### hop, durak"
+msgstr "### durak"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7768,7 +7770,7 @@ msgstr "## I"
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### internet service provider (ISP)"
-msgstr ""
+msgstr "### İnternet hizmeti sağlayıcı (ISP)"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7784,7 +7786,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### IP address"
-msgstr "### IP address, IP adresi"
+msgstr "### IP adresi"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7901,7 +7903,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### middle relay"
-msgstr "### middle relay, orta aktarıcı"
+msgstr "### orta aktarıcı"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7922,7 +7924,7 @@ msgstr "## N"
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### New Identity"
-msgstr "### New Identity, Kimliği yenile"
+msgstr "### Kimliği yenile"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7963,13 +7965,13 @@ msgid ""
 "circuit-for-this-site)\"."
 msgstr ""
 "Kimliği yenilemek, Tor Browser tarafından açılamayan belirli bir web "
-"sitesini açmakta \"[Bu sitenin Tor devresini yenile](#new-tor-circuit-for-"
-"this-site)\" seçeneği gibi yardımcı olabilir. "
+"sitesini açmakta \"[Sitenin devresini yenile](#new-tor-circuit-for-this-"
+"site)\" seçeneği gibi yardımcı olabilir. "
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### New Tor Circuit for this Site"
-msgstr "### New Tor Circuit for this Site, Bu sitenin Tor devresini yenile"
+msgstr "### Sitenin devresini yenile"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7993,7 +7995,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### network censorship"
-msgstr "### network censorship, ağ sansürü"
+msgstr "### ağ sansürü"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8094,7 +8096,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### onion address"
-msgstr "### onion address, onion adresi"
+msgstr "### onion adresi"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8150,7 +8152,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### onion services"
-msgstr "### onion services, onion hizmetleri"
+msgstr "### onion hizmetleri"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8228,7 +8230,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### onionspace"
-msgstr "### onionspace, onion uzayı"
+msgstr "### onion uzayı"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8242,7 +8244,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### operating system (OS)"
-msgstr "### operating system (OS), işletim sistemi"
+msgstr "### işletim sistemi (OS)"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8309,7 +8311,7 @@ msgstr "## P"
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### pluggable transports"
-msgstr "### pluggable transports, değiştirilebilir taşıyıcılar"
+msgstr "### değiştirilebilir taşıyıcılar"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8335,7 +8337,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### private key"
-msgstr "### private key, kişisel anahtar"
+msgstr "### kişisel anahtar"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8355,7 +8357,7 @@ msgstr "Bu anahtarı kendinize saklayıp kimse ile paylaşmamalısınız."
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### proxy"
-msgstr "### proxy, vekil sunucu"
+msgstr "### vekil sunucu"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8383,7 +8385,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### public key"
-msgstr "### public key, herkese açık anahtar"
+msgstr "### herkese açık anahtar"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8401,7 +8403,7 @@ msgstr "Bu anahtarı diğer kişiler ile paylaşmalısınız."
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### public key cryptography"
-msgstr "### public key cryptography, herkese açık anahtar şifrelemesi"
+msgstr "### herkese açık anahtar şifrelemesi"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8458,7 +8460,7 @@ msgstr "## R"
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### relay"
-msgstr "### relay, aktarıcı"
+msgstr "### aktarıcı"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8504,7 +8506,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### script"
-msgstr "### script, betik"
+msgstr "### betik"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8514,7 +8516,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### self-authenticating address"
-msgstr "### self-authenticating address, kendi kimliğini doğrulayan adres"
+msgstr "### kendi kimliğini doğrulayan adres"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8530,7 +8532,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### server"
-msgstr "### server, sunucu"
+msgstr "### sunucu"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8544,7 +8546,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### session"
-msgstr "### session, oturum"
+msgstr "### oturum"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8560,7 +8562,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### single onion service"
-msgstr "### single onion service, tek onion hizmeti"
+msgstr "### tek onion hizmeti"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8594,7 +8596,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Sybil attack"
-msgstr "### Sybil attack, Sybil saldırısı"
+msgstr "### Sybil saldırısı"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8639,7 +8641,7 @@ msgstr "[Tails hakkında ayrıntılı bilgiler](https://tails.boum.org/)."
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### The Tor Project"
-msgstr "### The Tor Project, Tor Projesi"
+msgstr "### Tor Projesi"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8657,7 +8659,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### third-party tracking"
-msgstr "### third-party tracking, üçüncü taraf izleme"
+msgstr "### üçüncü taraf izleme"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8685,7 +8687,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Tor / Tor network/ Core Tor"
-msgstr "### Tor / Tor network/ Core Tor, Tor / Tor ağı, Çekirdek Tor"
+msgstr "### Tor / Tor ağı, Çekirdek Tor"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8725,7 +8727,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Tor Browser"
-msgstr "### Tor Browser, Tor Tarayıcı"
+msgstr "### Tor Tarayıcı"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8790,7 +8792,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Tor Launcher"
-msgstr "### Tor Launcher, Tor Başlatıcı"
+msgstr "### Tor Başlatıcı"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8822,7 +8824,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### Tor log"
-msgstr "### Tor log, Tor günlüğü"
+msgstr "### Tor günlüğü"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8996,7 +8998,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### traffic"
-msgstr "### traffic, trafik"
+msgstr "### trafik"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9025,7 +9027,7 @@ msgstr "## W"
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### web browser"
-msgstr "### web browser, web tarayıcı"
+msgstr "### web tarayıcı"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9050,7 +9052,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### website mirror"
-msgstr "### website mirror, web sitesi yansısı"
+msgstr "### web sitesi yansısı"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -10073,7 +10075,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### 4. Install tor and the Tor Debian Keyring"
-msgstr "#### 4. tor ve Tor Debian Keyring kurun"
+msgstr "#### 4. tor ve Tor Debian Keyring uygulamalarını kurun"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list