[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jan 18 04:53:48 UTC 2020


commit 0831d20b151abb66bce07085d0f47d72c3f52f14
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jan 18 04:53:45 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+tr.po | 28 +++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 25 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 631866626a..eb6e0ad718 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -2108,6 +2108,9 @@ msgid ""
 "the top-right of the browser, next to the URL bar), then click on "
 "\"Preferences\", and finally on \"Tor\" in the side bar."
 msgstr ""
+"Tor Browser açık iken, hamburger menüsünden (tarayıcının sağ üstünde adres "
+"çubuğunun sağında) \"Seçenekler\" üzerine ve açılan sol yan çubuktan \"Tor\""
+" üzerine tıklayın."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-21/
 #: (content/tbb/tbb-21/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2121,6 +2124,8 @@ msgid ""
 "At the bottom of the page, next to the \"View the Tor logs\" text, click the"
 " button \"View Logs...\"."
 msgstr ""
+"Sayfanın altında, \"Tor günlüğü kayıtlarına bakın\" metninin yanındaki "
+"\"Günlüğü Görüntüle...\" düğmesine tıklayın."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-21/
 #: (content/tbb/tbb-21/contents+en.lrquestion.description)
@@ -2128,6 +2133,9 @@ msgid ""
 "You should see an option to copy the log to your clipboard, which you will "
 "be able to paste it into a text editor or an email client."
 msgstr ""
+"Günlüğü panoya kopyalamak için bir seçenek görüyor olmalısınız. Bu seçeneği "
+"kullanarak, günlüğü bir metin düzenleyici ya da e-posta uygulaması içine "
+"yapıştırabilirsiniz."
 
 #: https//support.torproject.org/tbb/tbb-22/
 #: (content/tbb/tbb-22/contents+en.lrquestion.title)
@@ -7298,11 +7306,15 @@ msgid ""
 "stored on the user's computer by the user's [web browser](#web-browser) "
 "while the user is browsing."
 msgstr ""
+"Bir [HTTP](#http) çerezi (web çerezi, İnternet çerezi, tarayıcı çerezi ya da"
+"  yalnız çerez de denir), kullanıcı web üzerinde gezerken bir web sitesinden"
+" gönderilen ve kullanıcının bilgisayarına [web tarayıcısı](#web-browser)  "
+"tarafından kaydedilen küçük bir veri parçasıdır."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "By default, [Tor Browser](#tor-browser) does not store cookies."
-msgstr ""
+msgstr "Varsayılan olarak, [Tor Browser](#tor-browser) çerezleri kaydetmez."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7335,6 +7347,13 @@ msgid ""
 " verify that the file you have downloaded is exactly the one that we "
 "intended you to get."
 msgstr ""
+"Bir şifreleme imzası, bir ileti ya da dosyanın doğruluğunu kanıtlar. İmza "
+"bir [herkese açık anahtar şifrelemesi](#public-key-cryptography) anahtar "
+"çiftinin kişisel bölümünün sahibi tarafından oluşturulur ve çiftin herkese "
+"açık anahtarı ile doğrulanabilir. Torproject.org adresinden bir yazılım "
+"indirirken, imza dosyalarını (.asc) görebilirsiniz. Bunlar PGP imzalarıdır "
+"ve bu imzaları kullanarak indirdiğiniz dosyanın tam olarak almayı "
+"düşündüğümüz dosya olduğunu doğrulayabilirsiniz."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7342,6 +7361,9 @@ msgid ""
 "For more information, see [how you can verify signatures](/tbb/how-to-"
 "verify-signature/)."
 msgstr ""
+"Ayrıntılı bilgi almak için [imzalar nasıl "
+"doğrulanır](https://support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/) "
+"bölümüne bakabilirsiniz."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -7591,12 +7613,12 @@ msgid ""
 " program for university students."
 msgstr ""
 "Tor projesi üniversite öğrencileri için hazırlanmış bir yaz programı olan "
-"Google Summur of Code etkinliğine katılır."
+"Google Summer of Code etkinliğine katılır."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "### GSoD"
-msgstr ""
+msgstr "### GSoD"
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list