[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jan 17 16:50:13 UTC 2020


commit e1f7616c5a1c9f59c25253a6828379d06170de20
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jan 17 16:50:11 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+ar.po | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+ar.po b/contents+ar.po
index 77413bc068..a2f4adfdcc 100644
--- a/contents+ar.po
+++ b/contents+ar.po
@@ -264,9 +264,9 @@ msgid ""
 "three keys represent the layers of encryption between the user and each "
 "relay."
 msgstr ""
-"توضح الصورة التي في الأعلى مستخدمًا يتصفّح عدّة مواقع إلكترونية عبر تور. "
-"تمثّل الحواسيب الخضراء في الوسط التحويلات في شبكة تور، بينما المفاتيح "
-"الثلاثة تمثل طبقات التعمية بين المستخدم وكل تحويلة."
+"توضح الصورة أعلاه مستخدم يتصفّح عدّة مواقع إلكترونية عبر تور (Tor). تمثّل "
+"الحواسيب الخضراء في الوسط التحويلات في شبكة تور، بينما تمثل المفاتيح الثلاثة"
+" طبقات التعمية بين المستخدم وكل تحويلة."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en.lrtopic.title)More information about the tor-commits mailing list