[tor-commits] [translation/support-portal_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jan 17 11:24:13 UTC 2020


commit 2f203e3b90e3bd2a8b6aac71971a2e8f08c5db41
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jan 17 11:24:10 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal_completed
---
 contents+tr.po | 21 +++++++++++++++++----
 1 file changed, 17 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 1d81bb2f62..5dfa95683f 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -297,6 +297,8 @@ msgid ""
 "Tor Browser is specifically engineered to have a nearly identical (we're not"
 " perfect!) fingerprint across its users."
 msgstr ""
+"Tor Browser özellikle kullanıcıların parmak izinin neredeyse aynı (kusursuz "
+"değiliz) olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır."
 
 #: https//support.torproject.org/faq/faq-3/
 #: (content/faq/faq-3/contents+en.lrquestion.description)
@@ -579,7 +581,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/about/can-i-use-tor-with/
 #: (content/about/can-i-use-tor-with/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Please add to this list and help us keep it accurate!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu listeye ek yaparak güncel tutmamıza yardımcı olabilirsiniz!"
 
 #: https//support.torproject.org/about/can-i-use-tor-with/
 #: (content/about/can-i-use-tor-with/contents+en.lrquestion.description)
@@ -1040,7 +1042,7 @@ msgstr "Adı neden Tor?"
 #: https//support.torproject.org/about/why-is-it-called-tor/
 #: (content/about/why-is-it-called-tor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Tor is the onion routing network."
-msgstr ""
+msgstr "Tor bir soğan yöneltici (onion routing) ağıdır."
 
 #: https//support.torproject.org/about/why-is-it-called-tor/
 #: (content/about/why-is-it-called-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -1068,7 +1070,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/about/why-is-it-called-tor/
 #: (content/about/why-is-it-called-tor/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "(It's also got a fine meaning in German and Turkish.)"
-msgstr ""
+msgstr "(aynı zamanda Almanca ve Türkçe ince anlamları var)."
 
 #: https//support.torproject.org/about/why-is-it-called-tor/
 #: (content/about/why-is-it-called-tor/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8775,6 +8777,9 @@ msgid ""
 "You should see an option to copy the log to your clipboard, which you can "
 "then paste to a document to show whoever is helping you troubleshoot."
 msgstr ""
+"Günlüğü panoya kopyalamak için bir seçenek görüyor olmalısınız. Bu seçeneği "
+"kullanarak, günlüğü bir belge içine yapıştırıp sorunu çözmenizde size "
+"yardımcı olan kişiye iletebilirsiniz."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -8949,6 +8954,9 @@ msgid ""
 "for retrieving, presenting, and browsing information resources on the World "
 "Wide Web."
 msgstr ""
+"Bir web tarayıcısı (genellikle tarayıcı olarak anılır), World Wide Web "
+"üzerindeki bilgi kaynaklarını almak ve görüntülemek kullanılan bir "
+"uygulamadır."
 
 #: https//support.torproject.org/misc/glossary/
 #: (content/misc/glossary/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9648,6 +9656,8 @@ msgid ""
 "3. In the window at the bottom of the page, type:  `/msg nickserv REGISTER "
 "yournewpassword youremailaddress`"
 msgstr ""
+"3. Sayfanın altındaki pencereye şunu yazın:  `/msg nickserv REGISTER "
+"YeniParolanız epostaadresiniz`"
 
 #: https//support.torproject.org/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/
 #: (content/get-in-touch/why-i-cant-join-tor-channels/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9969,6 +9979,9 @@ msgid ""
 "https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc"
 " | gpg --import"
 msgstr ""
+"# wget -qO- "
+"https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc"
+" | gpg --import"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
@@ -9980,7 +9993,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "#### 4. Install tor and the Tor Debian Keyring"
-msgstr ""
+msgstr "#### 4. tor ve Tor Debian Keyring kurun"
 
 #: https//support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/
 #: (content/apt/apt-1/contents+en.lrquestion.description)More information about the tor-commits mailing list