[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jan 10 17:17:04 UTC 2020


commit daa55de22805aa361288a417b190ce3c7e9b2c63
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jan 10 17:17:02 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 sv.po | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/sv.po b/sv.po
index 77fddda4bf..6f4e5541f5 100644
--- a/sv.po
+++ b/sv.po
@@ -12,7 +12,7 @@
 # Jacob Andersson <jacob.c.andersson at protonmail.com>, 2018-2019
 # falk3n <johan.falkenstrom at gmail.com>, 2014
 # Jonatan Nyberg, 2017
-# Jonatan Nyberg, 2018-2019
+# Jonatan Nyberg, 2018-2020
 # Jonatan Nyberg, 2017
 # pilino1234 <pilino1234 at zoho.eu>, 2016
 # miccav, 2014
@@ -25,8 +25,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-06 11:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-01-06 13:47+0000\n"
-"Last-Translator: erinm\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-10 16:53+0000\n"
+"Last-Translator: Jonatan Nyberg\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -127,11 +127,11 @@ msgid ""
 "website.</b>\\n\\nCheck your network connection, and restart Tails to try "
 "upgrading again.\\n\\nIf the problem persists, go to "
 "file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Ett fel uppstod vid uppdatering av signeringsnyckeln.</b>\\n\\n<b>Detta förhindrar att avgöra om en uppgradering är tillgänglig från vår webbplats.</b>\\n\\nKontrollera din nätverksanslutning och starta om Tails för att försöka uppgradera igen.\\n\\nOm problemet kvarstår, gå till file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:250
 msgid "Error while updating the signing key"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid uppdatering av signeringsnyckeln"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:279
 msgid "Error while checking for upgrades"More information about the tor-commits mailing list