[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jan 7 18:17:22 UTC 2020


commit dbaf04d16f99f9e702e2494ff658b3b6487e55e8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jan 7 18:17:20 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 lt.po | 102 +++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 file changed, 51 insertions(+), 51 deletions(-)

diff --git a/lt.po b/lt.po
index 53e5cdcd1a..a9eeb9d409 100644
--- a/lt.po
+++ b/lt.po
@@ -4,15 +4,15 @@
 # 
 # Translators:
 # Gediminas Golcevas <>, 2014
-# Moo, 2015-2019
+# Moo, 2015-2020
 # Tautvydas Ž., 2019
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-06 11:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-01-06 13:47+0000\n"
-"Last-Translator: carolyn <carolyn at anhalt.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-07 18:08+0000\n"
+"Last-Translator: Moo\n"
 "Language-Team: Lithuanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/lt/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -104,7 +104,7 @@ msgstr "Iš_eiti"
 msgid ""
 "For debugging information, execute the following command: sudo tails-"
 "debugging-info"
-msgstr ""
+msgstr "Norėdami pamatyti derinimo informaciją, įvykdykite šią komandą: sudo tails-debugging-info"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:244
 msgid ""
@@ -117,11 +117,11 @@ msgstr ""
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:250
 msgid "Error while updating the signing key"
-msgstr ""
+msgstr "Klaida atnaujinant pasirašymo raktą"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:279
 msgid "Error while checking for upgrades"
-msgstr ""
+msgstr "Klaida, tikrinant ar yra naujinimų"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:282
 msgid ""
@@ -130,64 +130,64 @@ msgid ""
 "Check your network connection, and restart Tails to try upgrading again.\n"
 "\n"
 "If the problem persists, go to file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Nepavyko nustatyti ar iš mūsų svetainės yra prieinamas naujinimas.</b>\n\nPatikrinkite savo tinklo ryšį ir iš naujo paleiskite Tails, kad pabandytumėte naujinti dar kartą.\n\nJei problema išlieka, pereikite į file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:297
 msgid "no automatic upgrade is available from our website for this version"
-msgstr ""
+msgstr "šiai versijai, iš mūsų svetainės nėra prieinamas automatinis naujinimas"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:303
 msgid "your device was not created using a USB image or Tails Installer"
-msgstr ""
+msgstr "jūsų įrenginys nebuvo sukurtas naudojant USB atvaizdį ar Tails diegimo programą"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:308
 msgid "Tails was started from a DVD or a read-only device"
-msgstr ""
+msgstr "Tails buvo paleista iš DVD arba tik skaitymui skirto įrenginio"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:313
 msgid "there is not enough free space on the Tails system partition"
-msgstr ""
+msgstr "Tails sistemos skaidinyje nepakanka laisvos vietos"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:318
 msgid "not enough memory is available on this system"
-msgstr ""
+msgstr "šioje sistemoje nėra prieinama pakankamai atminties"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:324
 #, perl-brace-format
 msgid "No explanation available for reason '%{reason}s'."
-msgstr ""
+msgstr "Priežastis \"%{reason}s\" neturi prieinamo paaiškinimo."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:345
 msgid "The system is up-to-date"
-msgstr ""
+msgstr "Jūsų sistema yra atnaujinta"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:350
 msgid "This version of Tails is outdated, and may have security issues."
-msgstr ""
+msgstr "Ši Tails versija yra pasenusi ir joje gali būti saugumo problemų."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:382
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "The available incremental upgrade requires %{space_needed}s of free space on"
 " Tails system partition,  but only %{free_space}s is available."
-msgstr ""
+msgstr "Prieauginis naujinimas reikalauja %{space_needed}s laisvos vietos Tails sistemos skaidinyje, tačiau yra prieinama tik %{free_space}s."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:398
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "The available incremental upgrade requires %{memory_needed}s of free memory,"
 " but only %{free_memory}s is available."
-msgstr ""
+msgstr "Prieauginis naujinimas reikalauja %{memory_needed}s laisvos atminties, tačiau yra prieinama tik %{free_memory}s."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:420
 msgid ""
 "An incremental upgrade is available, but no full upgrade is.\n"
 "This should not happen. Please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "Yra prieinamas prieauginis naujinimas, tačiau nėra neprieinamas joks pilnas naujinimas.\nTaip neturėtų nutikti. Prašome pranešti apie klaidą."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:424
 msgid "Error while detecting available upgrades"
-msgstr ""
+msgstr "Klaida, aptinkant prieinamus naujinimus"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:434
 #, perl-brace-format
@@ -202,19 +202,19 @@ msgid ""
 "Download size: %{size}s\n"
 "\n"
 "Do you want to upgrade now?"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Turėtumėte atsinaujinti į %{name}s %{version}s.</b>\n\nIšsamesnei informacijai apie šią naują versiją, pereikite į %{details_url}s\n\nNaujinimo metu, rekomenduojame užverti visas kitas programas.\nNaujinimo atsiuntimas gali ilgai užtrukti, nuo kelių minučių iki kelių valandų.\n\nAtsiuntimo dydis: %{size}s\n\nAr norite naujinti dabar?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:448
 msgid "Upgrade available"
-msgstr ""
+msgstr "Prieinamas naujinimas"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:449
 msgid "Upgrade now"
-msgstr ""
+msgstr "Naujinti dabar"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:450
 msgid "Upgrade later"
-msgstr ""
+msgstr "Naujinti vėliau"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:458
 #, perl-brace-format
@@ -226,20 +226,20 @@ msgid ""
 "It is not possible to automatically upgrade your device to this new version: %{explanation}s.\n"
 "\n"
 "To learn how to do a manual upgrade, go to https://tails.boum.org/doc/upgrade/#manual"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Jūs turėtumėte atlikti naujinimą rankiniu būdu į %{name}s %{version}s.</b>\n\nNorėdami daugiau sužinoti apie šią naująją versiją, apsilankykite %{details_url}s\n\nNėra įmanoma automatiškai naujinti jūsų įrenginio į šią naująją versiją: %{explanation}s.\n\nNorėdami sužinoti kaip naujinti rankiniu būdu, apsilankykite https://tails.boum.org/doc/upgrade/#manual"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:474
 msgid "New version available"
-msgstr ""
+msgstr "Yra prieinama nauja versija"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:555
 msgid "Downloading upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Atsiunčiamas naujinimas"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:558
 #, perl-brace-format
 msgid "Downloading the upgrade to %{name}s %{version}s..."
-msgstr ""
+msgstr "Atsiunčiamas naujinimas į %{name}s %{version}s..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:599
 msgid ""
@@ -247,38 +247,38 @@ msgid ""
 "connection, and restart Tails to try upgrading again.\\n\\nIf the problem "
 "persists, go to "
 "file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Nepavyko atsisiųsti naujinimo.</b>\\n\\nPatikrinkite savo tinklo ryšį ir iš naujo paleiskite Tails, kad pabandytumėte naujinti dar kartą.\\n\\nJei problema išlieka, pereikite į file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:615
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:634
 msgid "Error while downloading the upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Klaida, atsiunčiant naujinimą"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:627
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "Output file '%{output_file}s' does not exist, but tails-iuk-get-target-file "
 "did not complain. Please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "Išvesties failo '%{output_file}s' nėra, tačiau tails-iuk-get-target-file nesiskundė. Prašome pranešti apie klaidą."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:646
 msgid "Error while creating temporary downloading directory"
-msgstr ""
+msgstr "Klaida, kuriant laikiną atsiuntimo katalogą"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:649
 msgid "Failed to create temporary download directory"
-msgstr ""
+msgstr "Nepavyko sukurti laikino atsiuntimo katalogo"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:673
 msgid ""
 "<b>Could not choose a download server.</b>\n"
 "\n"
 "This should not happen. Please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Nepavyko pasirinkti atsiuntimo serverio.</b>\n\nTaip neturėtų nutikti. Prašome pranešti apie klaidą."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:677
 msgid "Error while choosing a download server"
-msgstr ""
+msgstr "Klaida, pasirenkant atsiuntimo serverį"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:692
 msgid ""
@@ -287,15 +287,15 @@ msgid ""
 "The network connection will now be disabled.\n"
 "\n"
 "Please save your work and close all other applications."
-msgstr ""
+msgstr "Naujinimas buvo sėkmingai atsisiųstas.\n\nDabar, tinklo ryšys bus išjungtas.\n\nĮsirašykite savo darbą ir užverkite visas kitas programas."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:698
 msgid "Upgrade successfully downloaded"
-msgstr ""
+msgstr "Naujinimas sėkmingai atsisiųstas"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:700
 msgid "Apply upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Taikyti naujinimą"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:707
 msgid ""
@@ -305,46 +305,46 @@ msgid ""
 "You should restart Tails on the new version as soon as possible.\n"
 "\n"
 "Do you want to restart now?"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Jūsų Tails įrenginys buvo sėkmingai atnaujintas.</b>\n\nKai kurios saugumo ypatybės buvo laikinai išjungtos.\nJūs turėtumėte kaip įmanoma greičiau iš naujo paleisti į naująją Tails versiją.\n\nAr norite paleisti iš naujo dabar?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:712
 msgid "Restart Tails"
-msgstr ""
+msgstr "Paleisti Tails išnaujo"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:713
 msgid "Restart now"
-msgstr ""
+msgstr "Paleisti iš naujo dabar"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:714
 msgid "Restart later"
-msgstr ""
+msgstr "Paleisti iš naujo vėliau"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:725
 msgid "Error while restarting the system"
-msgstr ""
+msgstr "Įvyko klaida paleidžiant išnaujo sistemą"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:728
 msgid "Failed to restart the system"
-msgstr ""
+msgstr "Paleisti išnaujo sistemos nepavyko"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:743
 msgid "Error while shutting down the network"
-msgstr ""
+msgstr "Klaida, sustabdant tinklą"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:746
 msgid "Failed to shutdown network"
-msgstr ""
+msgstr "Nepavyko sustabdyti tinklo"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:753
 msgid "Upgrading the system"
-msgstr ""
+msgstr "Naujinama sistema"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:755
 msgid ""
 "<b>Your Tails device is being upgraded...</b>\n"
 "\n"
 "For security reasons, the networking is now disabled."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Jūsų Tails įrenginys yra naujinamas...</b>\n\nSaugos sumetimais, darbas tinkle, šiuo metu, yra išjungtas."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:788
 msgid ""
@@ -352,11 +352,11 @@ msgid ""
 " needs to be repaired and might be unable to restart.\\n\\nPlease follow the"
 " instructions at "
 "file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Įdiegiant naujinimą, įvyko klaida.</b>\\n\\nJūsų Tails įrenginys turi būti pataisytas ir gali būti, kad jam nepavyks būti paleistam iš naujo.\\n\\nPrašome sekti instrukcijas, esančias file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:798
 msgid "Error while installing the upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Klaida, įdiegiant naujinimą"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/add_settings_dialog.py:32
 msgid "Additional Settings"
@@ -517,13 +517,13 @@ msgstr "Klaida"
 msgid ""
 "The device Tails is running from cannot be found. Maybe you used the 'toram'"
 " option?"
-msgstr ""
+msgstr "Nepavyksta rasti įrenginio, iš kurio yra paleista Tails. Galbūt, jūs naudojote \"toram\" parametrą?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/perl5lib/lib/Tails/RunningSystem.pm:253
 msgid ""
 "The drive Tails is running from cannot be found. Maybe you used the 'toram' "
 "option?"
-msgstr ""
+msgstr "Nepavyksta rasti disko, iš kurio yra paleista Tails. Galbūt, jūs naudojote \"toram\" parametrą?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper at tails.boum.org/extension.js:75
 msgid "Lock screen"More information about the tor-commits mailing list