[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jan 4 12:20:44 UTC 2020


commit a0bd303882cc3a5096b4ae0a7f8cb77f1cf48171
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jan 4 12:20:41 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+cs.po | 36 ++++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 18 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/contents+cs.po b/contents+cs.po
index 4f4de8f486..6011fe8448 100644
--- a/contents+cs.po
+++ b/contents+cs.po
@@ -6,8 +6,8 @@
 # erinm, 2019
 # penda <pendolina at gmail.com>, 2019
 # Plarome, 2019
-# Michal Stanke <mstanke at mozilla.cz>, 2019
 # Ondrej Führer <transifex at fuhrer.cz>, 2019
+# Michal Stanke <mstanke at mozilla.cz>, 2020
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-11-29 10:58+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-11-14 12:31+0000\n"
-"Last-Translator: Ondrej Führer <transifex at fuhrer.cz>, 2019\n"
+"Last-Translator: Michal Stanke <mstanke at mozilla.cz>, 2020\n"
 "Language-Team: Czech (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "Aktualizace"
 #: https//tb-manual.torproject.org/menu/
 #: (content/menu/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "Plugins"
-msgstr "Pluginy"
+msgstr "Zásuvné moduly"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/menu/
 #: (content/menu/contents+en.lrtopic.body)
@@ -191,7 +191,7 @@ msgid ""
 "names and addresses of the websites you visit."
 msgstr ""
 "* Poskytovatel internetových služeb a někdo, kdo sleduje místní spojení, "
-"nebude moci sledovat vaši internetovou aktivitu, včetně jmen a adres "
+"nebude moci sledovat vaši internetovou aktivitu, ani jména a adresy "
 "internetových stránek, které navštěvujete."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/about/
@@ -203,8 +203,8 @@ msgid ""
 "explicitly identify yourself."
 msgstr ""
 "* Provozovatelé webů a služeb, které používáte, a někdo, kdo je sleduje, "
-"uvidí spojení pocházející ze sítě Tor namísto vaší skutečné internetoví (IP)"
-" adresy a neví, kdo jste, pokud se výslovně neidentifikujete."
+"uvidí spojení pocházející ze sítě Tor, namísto vaší skutečné internetové "
+"(IP) adresy a neví, kdo jste, pokud se výslovně neidentifikujete."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/about/
 #: (content/about/contents+en.lrtopic.body)
@@ -289,8 +289,8 @@ msgid ""
 "Your connection to the site will be secured using [HTTPS](/secure-"
 "connections), which makes it much harder for somebody to tamper with."
 msgstr ""
-"Vaše připojení k webu bude zajištěno pomocí  [HTTPS](/cs/secure-"
-"connections), které dělá mnohem těžším zasahovat do přenosu."
+"Vaše připojení k webu bude zajištěno pomocí  [HTTPS](/secure-connections), "
+"kdy je mnohem těžší zasahovat do přenosu."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en.lrtopic.body)
@@ -307,8 +307,8 @@ msgid ""
 "If this happens, you can use one of the alternative download methods listed "
 "below."
 msgstr ""
-"Pokud k tomu dojde, můžete použít některou z alternativních způsobů "
-"stahování uvedených níže."
+"Pokud k tomu dojde, můžete použít některý z alternativních způsobů stahování"
+" uvedený níže."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en.lrtopic.body)
@@ -418,8 +418,8 @@ msgid ""
 "3. (Recommended) Verify the [file's "
 "signature](https://support.torproject.org/en/tbb/how-to-verify-signature/)."
 msgstr ""
-"3. (Doporučeno) Ověřte [podpis "
-"souboru](https://support.torproject.org/en/tbb/how-to-verify-signature/)."
+"3. (Doporučeno) Ověřte [podpis souboru](https://support.torproject.org/tbb"
+"/how-to-verify-signature/)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1454,7 +1454,7 @@ msgid ""
 "been released: the Torbutton icon will display a yellow triangle, and you "
 "may see a written update indicator when Tor Browser opens. You can update "
 "either automatically or manually."
-msgstr "prohlížeč"
+msgstr ""
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/updating/
 #: (content/updating/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1767,8 +1767,8 @@ msgid ""
 "<img class=\"\" src=\"/static/images/macos-go-to-folder-menu.png\" alt=\"Go "
 "to folder menu option.\">"
 msgstr ""
-"<img class=\"\" src=\"/static/images/macos-go-to-folder-menu.png\" alt=\"Jít"
-" do menu Složky\"/>"
+"<img class=\"\" src=\"/static/images/macos-go-to-folder-menu.png\" alt=\"Go "
+"to folder menu option.\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/uninstalling/
 #: (content/uninstalling/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2024,7 +2024,7 @@ msgstr ""
 
 #: lego/templates/banner.html:37 templates/banner.html:37
 msgid "Give today, and Mozilla will match your donation."
-msgstr "Přispějte hned a Mozilla vás dar zdvojnásobí."
+msgstr "Přispějte hned a Mozilla váš dar zdvojnásobí."
 
 #: lego/templates/footer.html:10 lego/templates/footer.html:19
 #: lego/templates/navbar.html:84 templates/footer.html:10
@@ -2085,7 +2085,7 @@ msgstr ""
 
 #: lego/templates/navbar.html:26 templates/navbar.html:26
 msgid "Menu"
-msgstr "Menu"
+msgstr "Nabídka"
 
 #: lego/templates/search.html:5 templates/search.html:5
 msgid "Search"
@@ -2198,7 +2198,7 @@ msgstr ""
 
 #: templates/layout.html:11
 msgid "Tor Project | Tor Browser Manual"
-msgstr "Tor Projekt | Příručka Tor prohlížeče"
+msgstr "Tor Projekt | Příručka prohlížeče Tor"
 
 #: templates/sidenav.html:4 templates/sidenav.html:35
 msgid "Topics"More information about the tor-commits mailing list