[tor-commits] [translation/donatepages-messagespot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=donatepages-messagespot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jan 4 12:15:38 UTC 2020


commit 697939fc0e0d59b457ea4c51f97f8557debcfca9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jan 4 12:15:35 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=donatepages-messagespot
---
 locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po | 59 +++++++++++++++++++--------------------
 1 file changed, 29 insertions(+), 30 deletions(-)

diff --git a/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po
index 2179a5da06..ce9d8e82cc 100644
--- a/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -357,7 +357,7 @@ msgstr ""
 
 #: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:184
 msgid "I'd like to make my donation anonymous."
-msgstr "Chci bych darovat anonymně."
+msgstr "Chci darovat anonymně."
 
 #: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:188
 #: tmp/cache_locale/a1/a1384b9a21e3d43e946972b01389567dff845ee982dcf05228aa3e5096a74210.php:64
@@ -1489,14 +1489,14 @@ msgid ""
 "Tor Project's independence and ensure the sustainability of the products and"
 " services we provide."
 msgstr ""
-"A proto Vás prosíme o finanční podporu, abychom zvýšili nezávislost Tor "
-"Project a zajistili udržitelnost produktů a služeb, které poskytujeme."
+"A proto Vás prosíme o finanční podporu, abychom zvýšili nezávislost projektu"
+" Tor a zajistili udržitelnost produktů a služeb, které poskytujeme."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:307
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:224
 msgid ""
 "How much money does the Tor Project spend annually, and what is it used for?"
-msgstr "Kolik peněz Tor Projekt utratí za rok a na jaké účely?"
+msgstr "Kolik peněz projekt Tor utratí za rok a na jaké účely?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:311
 msgid "The Tor Project spends about $5 million annually."
@@ -1509,7 +1509,7 @@ msgid ""
 "About 80% of the Tor Project's spending goes to staffing, mostly software "
 "engineers."
 msgstr ""
-"Okolo 80% využíváme k vyplácení zaměstnanců, zejména softwarových inženýrů."
+"Okolo 80 % využíváme k placení zaměstnanců, zejména softwarových inženýrů."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:315
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:232
@@ -1517,8 +1517,8 @@ msgid ""
 "About 10% goes towards administrative costs such as accounting and legal "
 "costs and bank fees."
 msgstr ""
-"Okolo 10% jde na administrativní výdaje jako účetnictví a právní, bankovní "
-"poplatky."
+"Okolo 10 % jde na administrativní výdaje jako účetnictví a právní nebo "
+"bankovní poplatky."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:317
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:234
@@ -1526,8 +1526,8 @@ msgid ""
 "The remaining 10% is spent on travel, meetings and conferences, which are "
 "important for Tor because the Tor community is global."
 msgstr ""
-"Zbylých 10% využíváme na cestování, setkání a konference, které jsou pro Tor"
-" důležité, protože komunita okolo Tor je světová."
+"Zbylých 10 % využíváme na cestování, setkávání a konference, které jsou pro "
+"Tor důležité, protože komunita okolo Toru je po celém světě."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:323
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:240
@@ -1766,7 +1766,7 @@ msgstr ""
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:457
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:314
 msgid "How can I donate via debit or credit card?"
-msgstr "Jak mohu darovat debitní či kreditní kartou?"
+msgstr "Jak mohu darovat platební kartou?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:461
 msgid ""
@@ -1813,7 +1813,7 @@ msgid ""
 "People who have stolen credit card information often donate to nonprofits as"
 " a way of testing whether the card works."
 msgstr ""
-"Lidé, kteří ukradli informace o kreditní kartě, často darují neziskovkám, "
+"Lidé, kteří ukradli informace o platební kartě, často darují neziskovkám, "
 "aby otestovali jejich funkčnost."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:487
@@ -2090,13 +2090,13 @@ msgid ""
 "amount you donated, your full name, the payment method you used and your "
 "country of origin."
 msgstr ""
-"Abychom zpracovali Váš požadavek na vrácení peněz, budeme potřebovat datum "
+"Abychom zpracovali váš požadavek na vrácení peněz, budeme potřebovat datum "
 "příspěvku, výši příspěvku, Vaše jméno, způsob platby a zemi původu."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:671
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:466
 msgid "Please also tell us why you're asking for a refund."
-msgstr "Prosím povězte nám, proč prosíte o vrácení peněz."
+msgstr "Prosím povězte nám, proč žádáte vrácení peněz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:673
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:468
@@ -2135,7 +2135,7 @@ msgstr ""
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:693
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:512
 msgid "Can I become a Tor Project member?"
-msgstr "Mohu se stát členem Tor Project?"
+msgstr "Mohu se stát členem projektu Tor?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:697
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:516
@@ -2259,7 +2259,7 @@ msgstr ""
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:767
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:580
 msgid "Can I donate my time?"
-msgstr "Mohu darovat můj čas?"
+msgstr "Mohu darovat svůj čas?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:773
 msgid ""
@@ -2309,12 +2309,12 @@ msgstr ""
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:797
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:610
 msgid "You don't support my preferred way to donate."
-msgstr "Nemohu Vám přispět žádnou Vámi nabízenou metodou."
+msgstr "Nemohu přispět žádnou nabízenou metodou."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:799
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:612
 msgid "Can I recommend a new donation method to you?"
-msgstr "Mohu Vám doporučit nový způsob, jak darovat příspěvek?"
+msgstr "Mohu doporučit nový způsob, jak darovat příspěvek?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:803
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:616
@@ -2335,7 +2335,7 @@ msgid ""
 "right to reject support from specific organizations or individuals?"
 msgstr ""
 "Přijme Tor Project příspěvek od kohokoli, nebo si vynahrazujete právo "
-"odmítnou podporu konkrétních organizací a osob?"
+"odmítnout podporu konkrétních organizací a osob?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:815
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:628
@@ -2376,7 +2376,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "We will try to answer you, and we'll also post your question (and the "
 "answer) here."
-msgstr "Pokusíme se Vám odpovědět a sdílet Vaši otázku (a odpověď) zde."
+msgstr "Pokusíme se vám odpovědět a sdílet vaši otázku (a odpověď) zde."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:843
 msgid "State Registration Disclosures"
@@ -2501,7 +2501,7 @@ msgstr ""
 
 #: tmp/cache_locale/17/179dc1a0f488d5bbb8c128dc5c0fb35d6240d83414df10335a1cf4031139609a.php:93
 msgid "Georgia"
-msgstr "Georgia"
+msgstr "Gruzie"
 
 #: tmp/cache_locale/17/179dc1a0f488d5bbb8c128dc5c0fb35d6240d83414df10335a1cf4031139609a.php:95
 msgid ""
@@ -2796,10 +2796,9 @@ msgid ""
 "research, test, and implement ideas we have for making the Tor network even "
 "stronger."
 msgstr ""
-"Určitě ne! Větší příspěvek od Vás znamená, že můžeme realizovat více věcí, "
-"jako najmout osobu, aby neustále monitorovala síť Tor full-time. Nebo "
-"zkoumat, testovat a realizovat nápady, které celou síť Tor udělá ještě "
-"silnější!  "
+"Určitě ne! Větší příspěvek od vás znamená, že můžeme realizovat více věcí, "
+"jako třeba zaplatit zaměstnance pro monitorování funkčnosti Toru. Nebo "
+"zkoumat, testovat a realizovat nápady, které celou síť Tor ještě posílí."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:360
 msgid "Can I donate via bitcoin?"
@@ -2868,7 +2867,7 @@ msgid ""
 "What if I don't want to use credit card or PayPal? Is there another way I "
 "can donate?"
 msgstr ""
-"Co když nechci používat kreditní kartu či PayPal? Je tu jiný způsob, jak "
+"Co když nechci používat platební kartu či PayPal? Je tu jiný způsob, jak "
 "darovat příspěvek?"
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:441
@@ -2877,9 +2876,9 @@ msgid ""
 "options.html.en\" class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\">other ways "
 "you can donate.</a>"
 msgstr ""
-"Ano! Zde je seznam <a href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-"
-"options.html.en\" class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\">jiných "
-"způsobů, jak darovat</a>."
+"Ano! Zde je <a href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-"
+"options.html.en\" class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\">seznam "
+"dalších způsobů, jak darovat</a>."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:480
 msgid ""
@@ -2935,7 +2934,7 @@ msgstr ""
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:572
 msgid "Typically no, we don't encourage people to donate hardware."
-msgstr "Spíše ne, nežádáme nikoho, aby nám darovali hardware."
+msgstr "Spíše ne, nežádáme nikoho, aby nám daroval hardware."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:574
 msgid ""
@@ -2955,7 +2954,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ano! Zde je <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
 "href=\"https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en\">seznam "
-"věcí, se kterými bychom ocenili Vaši pomoc</a>."
+"věcí, se kterými bychom ocenili vaši pomoc</a>."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:602
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list