[tor-commits] [torbutton/maint-9.0] Translations update

sysrqb at torproject.org sysrqb at torproject.org
Fri Jan 3 23:26:53 UTC 2020


commit e4fcf3067d24d8abc0a00093529bbfefd71c8d0d
Author: Matthew Finkel <sysrqb at torproject.org>
Date:  Fri Jan 3 23:11:01 2020 +0000

  Translations update
---
 chrome/locale/ar/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/bn-BD/aboutTor.dtd       | 2 +-
 chrome/locale/ca/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/cs/aboutTor.dtd         | 4 ++--
 chrome/locale/cs/brand.dtd          | 2 +-
 chrome/locale/cs/browserOnboarding.properties | 32 +++++++++++++--------------
 chrome/locale/cs/torbutton.dtd        | 10 ++++-----
 chrome/locale/cs/torbutton.properties     | 12 +++++-----
 chrome/locale/da/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/de/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/de/torbutton.dtd        | 2 +-
 chrome/locale/de/torbutton.properties     | 10 ++++-----
 chrome/locale/el/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/es-AR/aboutTor.dtd       | 2 +-
 chrome/locale/es-ES/aboutTor.dtd       | 2 +-
 chrome/locale/eu/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/eu/torbutton.dtd        | 4 ++--
 chrome/locale/fa/aboutDialog.dtd       | 16 +++++++-------
 chrome/locale/fa/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/fa/browserOnboarding.properties | 14 ++++++------
 chrome/locale/fa/torbutton.dtd        | 2 +-
 chrome/locale/fa/torbutton.properties     | 10 ++++-----
 chrome/locale/fr/aboutTor.dtd         | 4 ++--
 chrome/locale/ga-IE/aboutTor.dtd       | 2 +-
 chrome/locale/he/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/hu/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/id/aboutTor.dtd         | 4 ++--
 chrome/locale/id/browserOnboarding.properties | 4 ++--
 chrome/locale/id/torbutton.dtd        | 2 +-
 chrome/locale/is/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/is/torbutton.dtd        | 2 +-
 chrome/locale/is/torbutton.properties     | 10 ++++-----
 chrome/locale/it/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/ja/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/ja/torbutton.dtd        | 2 +-
 chrome/locale/ja/torbutton.properties     | 10 ++++-----
 chrome/locale/ka/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/ko/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/ko/torbutton.dtd        | 16 +++++++-------
 chrome/locale/ko/torbutton.properties     | 12 +++++-----
 chrome/locale/mk/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/mk/torbutton.dtd        | 2 +-
 chrome/locale/mk/torbutton.properties     | 10 ++++-----
 chrome/locale/nb-NO/aboutTor.dtd       | 2 +-
 chrome/locale/nl/aboutTor.dtd         | 4 ++--
 chrome/locale/pl/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/pt-BR/aboutTor.dtd       | 2 +-
 chrome/locale/ro/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/ro/browserOnboarding.properties | 12 +++++-----
 chrome/locale/ro/torbutton.dtd        | 2 +-
 chrome/locale/ro/torbutton.properties     | 10 ++++-----
 chrome/locale/ru/aboutTor.dtd         | 4 ++--
 chrome/locale/ru/torbutton.properties     | 4 ++--
 chrome/locale/sv-SE/aboutDialog.dtd      | 2 +-
 chrome/locale/sv-SE/aboutTor.dtd       | 2 +-
 chrome/locale/tr/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/tr/torbutton.properties     | 2 +-
 chrome/locale/vi/aboutTor.dtd         | 2 +-
 chrome/locale/zh-CN/aboutTor.dtd       | 2 +-
 chrome/locale/zh-CN/torbutton.dtd       | 2 +-
 chrome/locale/zh-CN/torbutton.properties   | 12 +++++-----
 chrome/locale/zh-TW/aboutTor.dtd       | 2 +-
 chrome/locale/zh-TW/torbutton.properties   | 10 ++++-----
 63 files changed, 158 insertions(+), 158 deletions(-)

diff --git a/chrome/locale/ar/aboutTor.dtd b/chrome/locale/ar/aboutTor.dtd
index 610e2f77..c8d4f93c 100644
--- a/chrome/locale/ar/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/ar/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/bn-BD/aboutTor.dtd b/chrome/locale/bn-BD/aboutTor.dtd
index 76bc83da..204c49c7 100644
--- a/chrome/locale/bn-BD/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/bn-BD/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/ca/aboutTor.dtd b/chrome/locale/ca/aboutTor.dtd
index 1c3ac654..9e467fb2 100644
--- a/chrome/locale/ca/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/ca/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/cs/aboutTor.dtd b/chrome/locale/cs/aboutTor.dtd
index 06e411e5..222cab91 100644
--- a/chrome/locale/cs/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/cs/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
@@ -24,7 +24,7 @@
 
 <!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Tor Project je nezisková organizace podle US 501(c)(3), která prosazuje lidská práva a svobodu vytvářením svobodných a otevřených technologií podporující anonymitu a soukromí, bez omezení jejich dostupnosti a používání, včetně podpory jejich vědeckého a všeobecného rozvoje.">
 <!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Zapojte se »">
-<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer">
+<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
 
 <!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Nechte si posílat nejnovější informace o Toru.">
 <!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Přihlaste se k odběru zpravodaje Toru.">
diff --git a/chrome/locale/cs/brand.dtd b/chrome/locale/cs/brand.dtd
index 62af5f04..1618acec 100644
--- a/chrome/locale/cs/brand.dtd
+++ b/chrome/locale/cs/brand.dtd
@@ -6,7 +6,7 @@
 <!ENTITY brandShortName    "Prohlížeč Tor">
 <!ENTITY brandFullName     "Prohlížeč Tor">
 <!ENTITY vendorShortName    "Tor Project">
-<!ENTITY trademarkInfo.part1  ""Tor" a "Onion logo" jsou registrované ochranné známky společnosti Tor Project, Inc.">
+<!ENTITY trademarkInfo.part1  "Tor a logo Onion jsou ochrannými známkami společnosti Tor Project, Inc.">
 
 <!-- The following strings are for bug #10280's UI. We place them here for our translators -->
 <!ENTITY plugins.installed.find "Klepnutím načtete nainstalované systémové zásuvné moduly">
diff --git a/chrome/locale/cs/browserOnboarding.properties b/chrome/locale/cs/browserOnboarding.properties
index de61ab4e..cbe32c7e 100644
--- a/chrome/locale/cs/browserOnboarding.properties
+++ b/chrome/locale/cs/browserOnboarding.properties
@@ -15,13 +15,13 @@ onboarding.tour-tor-privacy.button=Přejít na síť Tor
 onboarding.tour-tor-network=Síť Tor
 onboarding.tour-tor-network.title=Používejte decentralizovanou síť.
 onboarding.tour-tor-network.description=Prohlížeč Tor se k internetu připojuje skrze síť Tor sestavenou díky tisícům dobrovolníků po celém světě. Na rozdíl od VPN nemá síť Tor žádný centrální prvek, kterému musíte do rukou svěřit své soukromí.
-onboarding.tour-tor-network.description-para2=NEW: Tor Network Settings, including the ability to request bridges where Tor is blocked, can now be found in Preferences.
-onboarding.tour-tor-network.action-button=Adjust Your Tor Network Settings
-onboarding.tour-tor-network.button=Zobrazit okruhy
+onboarding.tour-tor-network.description-para2=NOVÉ: Nastavení sítě Tor, včetně možnosti vyžádat si most, pokud je Tor blokován, nyní najdete v Předvolbách.
+onboarding.tour-tor-network.action-button=Přizpůsobte si nastavení sítě Tor
+onboarding.tour-tor-network.button=Zobrazit řetězec
 
-onboarding.tour-tor-circuit-display=Zobrazení okruhů
+onboarding.tour-tor-circuit-display=Zobrazení řetězce
 onboarding.tour-tor-circuit-display.title=Podívejte se na svou cestu.
-onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Pro každou doménu, kterou navštívíte, je vytvořeno šifrované spojení přes tři uzly Toru různě po světě. Žádná webová stránka neví, odkud se k ní připojujete. Nové spojení si můžete vyžádat klepnutím na „Nový okruh pro tuto stránku“ v zobrazení okruhů.
+onboarding.tour-tor-circuit-display.description=Pro každou doménu, kterou navštívíte, je vytvořeno šifrované spojení přes tři uzly Toru různě po světě. Žádná webová stránka neví, odkud se k ní připojujete. Nové spojení si můžete vyžádat klepnutím na „Nový řetězec sítí Tor k této stránce“ v zobrazení řetězce.
 onboarding.tour-tor-circuit-display.button=Moje cesta
 onboarding.tour-tor-circuit-display.next-button=Přejít na Zabezpečení
 
@@ -45,14 +45,14 @@ onboarding.tour-tor-onion-services.button=Navštívit Onion
 onboarding.tour-tor-onion-services.next-button=Hotovo
 
 onboarding.overlay-icon-tooltip-updated2=Podívejte se, co je nového\nv %S
-onboarding.tour-tor-update.prefix-new=Nove
+onboarding.tour-tor-update.prefix-new=Nové
 onboarding.tour-tor-update.prefix-updated=Aktualizováno
 
 onboarding.tour-tor-toolbar=Panel nástrojů
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Goodbye Onion Button.
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=We want your experience using Tor to be fully integrated within Tor Browser.
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=That's why now, rather than using the onion button, you can see your Tor Circuit via the [i] in the URL bar and request a New Identity using the toolbar button or the [≡] menu.
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=How to Request a New Identity
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Rozlučte se s tlačítkem Onion.
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=Funkce Toru jsme se snažíme plně integrovat přímo to prohlížeče Tor.
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=Proto už není potřeba hledat informace o Toru pod vlastním tlačítkem, ale najdete je pod ikonou [i] přímo v adresním řádku. Možnost vyžádat si novou identitu se zase přesunula do hlavního tlačítka [≡].
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=Jak si vyžádat novou identitu
 onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.next-button=Přejít na síť Tor
 
 # Circuit Display onboarding.
@@ -62,11 +62,11 @@ onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=1 ze 3
 onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=2 ze 3
 onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=3 ze 3
 
-onboarding.tor-circuit-display.intro.title=Jak okruhy fungují?
-onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Okruhy jsou sestaveny z náhodně vybraných uzlů, počítačů rozmístěných po světě a nastavených pro přeposílání toku v síti Tor. Okruhy vám zajišťují soukromí při prohlížení a spojení s onion službami.
+onboarding.tor-circuit-display.intro.title=Jak řetězce fungují?
+onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=Řetězce jsou sestaveny z náhodně vybraných uzlů, počítačů rozmístěných po světě a nastavených pro přeposílání toku v síti Tor. Řetězce vám zajišťují soukromí při prohlížení a spojení s onion službami.
 
-onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Zobrazení okruhů
-onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Tento diagram ukazuje uzly tvořící okruh pro tuto stránku. Aby nebylo možné spojit vaše aktivity na různých stránkách, pro každou je vytvořen okruh nový.
+onboarding.tor-circuit-display.diagram.title=Zobrazení řetězce
+onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=Tento diagram ukazuje uzly tvořící řetězec k této stránce. Aby nebylo možné spojit vaše aktivity na různých stránkách, ke každé je vytvořen řetězec nový.
 
-onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Potřebujete nový okruh?
-onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Pokud se vám nedaří k nějaké stránce připojit, nebo se stránka nenačítá správně, můžete použít toto tlačítko k obnovení stránky skrze nový okruh.
+onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=Potřebujete nový řetězec?
+onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=Pokud se vám nedaří k nějaké stránce připojit, nebo se stránka nenačítá správně, můžete použít toto tlačítko k obnovení stránky skrze nový řetězec.
diff --git a/chrome/locale/cs/torbutton.dtd b/chrome/locale/cs/torbutton.dtd
index 278137bb..a2a4109c 100644
--- a/chrome/locale/cs/torbutton.dtd
+++ b/chrome/locale/cs/torbutton.dtd
@@ -1,6 +1,6 @@
-<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nova identita">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nová identita">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "i">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nový okruh Toru pro tuto stránku">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nový řetězec sítí Tor k této stránce">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "o">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Nastavení sítě Tor...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
@@ -45,8 +45,8 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_summary "Vaše nastavení prohlížeče neodpovídá standardnímu nastavení zabezpečení. Z důvodu ochrany soukromí a zvýšení bezpečnosti vám doporučujeme vybrat si jednu z výchozích bezpečnostních úrovní.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_restore_defaults "Obnovit výchozí">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_advanced_security_settings "Rozšířená bezpečnostní nastavení…">
-<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor okruh">
-<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Nový okruh Toru pro tuto stránku">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Řetězec sítí Tor">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Nový řetězec sítí Tor k této stránce">
 
 <!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
-<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
+<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Otevřít výzvu k ověření klienta služby onion">
diff --git a/chrome/locale/cs/torbutton.properties b/chrome/locale/cs/torbutton.properties
index 93f24e36..20e5c747 100644
--- a/chrome/locale/cs/torbutton.properties
+++ b/chrome/locale/cs/torbutton.properties
@@ -61,10 +61,10 @@ pageInfo_OnionEncryption=Šifrované spojení (Onion služba)
 
 # Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
-onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
-onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
-onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
+onionServices.clientAuthMissing=Tor klient služby onion není ověřený
+onionServices.authPrompt.description=%S vyžaduje váš soukromý klíč.
+onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Zadejte svůj soukromý klíč pro tuto službu onion
 onionServices.authPrompt.done=Hotovo
-onionServices.authPrompt.doneAccessKey=h
-onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
-onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
+onionServices.authPrompt.doneAccessKey=H
+onionServices.authPrompt.invalidKey=Zadejte prosím platný klíč (52 znaků base32, nebo 44 znaků base64)
+onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Tor s vaším klíčem nelze nastavit
diff --git a/chrome/locale/da/aboutTor.dtd b/chrome/locale/da/aboutTor.dtd
index 6fba4caf..5ab6eb66 100644
--- a/chrome/locale/da/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/da/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/de/aboutTor.dtd b/chrome/locale/de/aboutTor.dtd
index 1263d928..88629f11 100644
--- a/chrome/locale/de/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/de/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/de/torbutton.dtd b/chrome/locale/de/torbutton.dtd
index b1cc3863..78c11283 100644
--- a/chrome/locale/de/torbutton.dtd
+++ b/chrome/locale/de/torbutton.dtd
@@ -49,4 +49,4 @@
 <!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Neuen Kanal für diese Seite">
 
 <!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
-<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
+<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Aufforderung zur Bestätigung an verfügbares Onion-Dienst-Klienten-Programm">
diff --git a/chrome/locale/de/torbutton.properties b/chrome/locale/de/torbutton.properties
index a73585f0..ac756ac2 100644
--- a/chrome/locale/de/torbutton.properties
+++ b/chrome/locale/de/torbutton.properties
@@ -61,10 +61,10 @@ pageInfo_OnionEncryption=Verbindung verschlüsselt (Onion-Dienst)
 
 # Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
-onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
-onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
-onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
+onionServices.clientAuthMissing=Dem Onion-Dienst fehlt die Client-Autorisierung.
+onionServices.authPrompt.description=%S fragt deinen privaten Schlüssel an.
+onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Gib deinen privaten Schlüssel für diesen Onion-Dienst ein.
 onionServices.authPrompt.done=Fertig
 onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
-onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
-onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
+onionServices.authPrompt.invalidKey=Bitte gib einen gültigen Schlüssel (52 base32-Zeichen oder 44 base64-Zeichen) ein.
+onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Das Konfigurieren von Tor mit deinem Schlüssel ist nicht möglich.
diff --git a/chrome/locale/el/aboutTor.dtd b/chrome/locale/el/aboutTor.dtd
index 1d23b6bb..27d450e5 100644
--- a/chrome/locale/el/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/el/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/es-AR/aboutTor.dtd b/chrome/locale/es-AR/aboutTor.dtd
index 552db139..41321a95 100644
--- a/chrome/locale/es-AR/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/es-AR/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/es-ES/aboutTor.dtd b/chrome/locale/es-ES/aboutTor.dtd
index aff6157d..bb6c782c 100644
--- a/chrome/locale/es-ES/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/es-ES/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/eu/aboutTor.dtd b/chrome/locale/eu/aboutTor.dtd
index 227035d0..93bedac3 100644
--- a/chrome/locale/eu/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/eu/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/eu/torbutton.dtd b/chrome/locale/eu/torbutton.dtd
index 088070a8..eee9cb90 100644
--- a/chrome/locale/eu/torbutton.dtd
+++ b/chrome/locale/eu/torbutton.dtd
@@ -38,11 +38,11 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Letra-mota, ikono, ikur matematiko batzuk eta irudiak ezgaituta daude.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audioa eta bideoa (HTML5 media), eta WebGL erreproduzitzeko klikatu behar da.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_warning "Pertsonalizatua">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_overview "Disable certain web features that can be used to attack your security and anonymity.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_overview "Ezgaitu zure segurtasuna eta anonimotasuna erasotzeko erabili daitezkeen web ezaugarri batzuk.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_tooltip "Segurtasun maila : Estandarra">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_tooltip "Segurtasun maila : Seguruagoa">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_tooltip "Segurtasun maila : Seguruena">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_summary "Your custom browser preferences have resulted in unusual security settings. For security and privacy reasons, we recommend you choose one of the default security levels.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_summary "Zure nabigatzailearen hobespenek segurtasun ezarpen ezohikoak izatea eragin dute. Segurtasun eta pribatutasun arrazoiak direla medio, gomendatzen dizugu segurtasun maila lehenetsitako bat aukeratzea.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_restore_defaults "Lehenetsiak berrezarri">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_advanced_security_settings "Segurtasun ezarpen aurreratuak…">
 <!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor Zirkuitoa">
diff --git a/chrome/locale/fa/aboutDialog.dtd b/chrome/locale/fa/aboutDialog.dtd
index 3be48874..315ad50f 100644
--- a/chrome/locale/fa/aboutDialog.dtd
+++ b/chrome/locale/fa/aboutDialog.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 <!ENTITY project.start      "&brandShortName; توسعه یافته توسط">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (project.tpoLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org -->
 <!ENTITY project.tpoLink     " &vendorShortName;">
-<!ENTITY project.end       "، یک کار غیر انتفاعی برای دفاع از حریم خصوصی شما و آزادی آنلاین است.">
+<!ENTITY project.end       "، کوششی غیر انتفاعی برای دفاع از حریم خصوصی شما و آزادی در اینترنت است.">
 
-<!ENTITY help.start       "آیا کمک می خواهید؟">
+<!ENTITY help.start       "آیا می‌خواهید کمک کنید؟">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (help.donate): This is a link title that links to https://www.torproject.org/donate/donate.html.en -->
-<!ENTITY help.donateLink     "اهدا">
+<!ENTITY help.donateLink     "همیاری کنید">
 <!ENTITY help.or         "یا">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (help.getInvolvedLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en -->
-<!ENTITY help.getInvolvedLink  "درگیر شدن">
+<!ENTITY help.getInvolvedLink  "دست اندر کار شوید!">
 <!ENTITY help.end        "!">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/docs/trademark-faq.html.en -->
-<!ENTITY bottomLinks.questions  "پرسش؟">
+<!ENTITY bottomLinks.questions  "پرسشی دارید؟">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/relays -->
-<!ENTITY bottomLinks.grow    "کمک به رشد شبکه Tor!">
+<!ENTITY bottomLinks.grow    "به رشد شبکه‌ی تور کمک کنید!">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to about:license -->
-<!ENTITY bottomLinks.license "صدور مجوز اطلاعات">
-<!ENTITY tor.TrademarkStatement  "'Tor' و 'Onion Logo' علامت های تجاری ثبت شده از پروژه Tor هستند">
+<!ENTITY bottomLinks.license "مجوزها">
+<!ENTITY tor.TrademarkStatement  "'Tor' و 'لوگوی Onion' علامت های تجاری ثبت شده از پروژه‌ی تور هستند.">
diff --git a/chrome/locale/fa/aboutTor.dtd b/chrome/locale/fa/aboutTor.dtd
index 0ba77914..61421703 100644
--- a/chrome/locale/fa/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/fa/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/fa/browserOnboarding.properties b/chrome/locale/fa/browserOnboarding.properties
index 19dcd9b2..3afc18b3 100644
--- a/chrome/locale/fa/browserOnboarding.properties
+++ b/chrome/locale/fa/browserOnboarding.properties
@@ -15,13 +15,13 @@ onboarding.tour-tor-privacy.button=برو به شبکه Tor
 onboarding.tour-tor-network=شبکه Tor
 onboarding.tour-tor-network.title=در یک شبکه توضیع شده سفر کنید.
 onboarding.tour-tor-network.description=مرورگر Tor شما را به شبکه Tor متصل میکند که توسط هزاران داوطلب از گوشه گوشه ی جهان برپا شده است. برخلاف وی پی ان در اینجا هیچ نقطه آسیب پذیر مرکزی که باعث خرابی سیستم بشود یا نیاز باشد که به آن اعتماد کنید تا از وب به طور شخصی لذت ببرید وجود ندارد.
-onboarding.tour-tor-network.description-para2=NEW: Tor Network Settings, including the ability to request bridges where Tor is blocked, can now be found in Preferences.
-onboarding.tour-tor-network.action-button=Adjust Your Tor Network Settings
+onboarding.tour-tor-network.description-para2=جدید: تنظیمات شبکه Tor، شامل قابلیت درخواست پل‌ها، در مناطقی که Tor مسدود شده است، اکنون در قسمت الویت‌ها قابل دسترسی است.
+onboarding.tour-tor-network.action-button=تنظیمات شبکه Tor را، میزان کنید.
 onboarding.tour-tor-network.button=به نمایش جریان بروید
 
 onboarding.tour-tor-circuit-display=نمایش جریان
 onboarding.tour-tor-circuit-display.title=مسیر خود را ببینید.
-onboarding.tour-tor-circuit-display.description=برای هر دامنه که بازدید می‌کنید، ترافیک شما در جریانی از سه رله‌ی Tor در سراسر جهان رمزگذاری می‌شود. وبسایت مورد نظر نمی‌داند که شما از کجا ارتباط را برقرار کرده‌اید. شما می‌توانید درخواست یک جریان جدید را با کلیک بر 'جریان جدید برای این سایت' در بخش نمایش جریان داشته باشید.
+onboarding.tour-tor-circuit-display.description=پس از بازدید از هر دامنه، ترافیک شما در چرخه ای از سه رله‌ی تور در سراسر جهان رمزگذاری می‌شود. هیچ وبسایتی نمی‌داند که شما از کجا ارتباط را برقرار کرده‌اید. شما می‌توانید با کلیک بر 'چرخه‌ی جدید برای این سایت' در بخش نمایش چرخه ها، یک چرخه‌ی جدید درخواست کنید.
 onboarding.tour-tor-circuit-display.button=مشاهده مسیر من
 onboarding.tour-tor-circuit-display.next-button=برو به امنیت
 
@@ -49,10 +49,10 @@ onboarding.tour-tor-update.prefix-new=جدید
 onboarding.tour-tor-update.prefix-updated=به‌روزرسانی شد
 
 onboarding.tour-tor-toolbar=نوار ابزار
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Goodbye Onion Button.
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=We want your experience using Tor to be fully integrated within Tor Browser.
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=That's why now, rather than using the onion button, you can see your Tor Circuit via the [i] in the URL bar and request a New Identity using the toolbar button or the [≡] menu.
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=How to Request a New Identity
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=خداحافظ دکمه Onion.
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=ما می‌خواهیم تجربه شما در استفاده از Tor به صورت کامل درون مرورگر Tor گنجانده شود.
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=به همین دلیل است که اکنون، به جای استفاده از دکمه Onion، شما میتوانید چرخه Tor خود را از طریق [i] در نوار آدرس ببینید و یک هویت جدید را از طریق دکمه نوار ابزار یا منو [≡] درخواست دهید.
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=چگونگی درخواست یک هویت جدید
 onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.next-button=برو به شبکه Tor
 
 # Circuit Display onboarding.
diff --git a/chrome/locale/fa/torbutton.dtd b/chrome/locale/fa/torbutton.dtd
index 8acfb877..65e1af10 100644
--- a/chrome/locale/fa/torbutton.dtd
+++ b/chrome/locale/fa/torbutton.dtd
@@ -49,4 +49,4 @@
 <!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "مدار جدید برای این سایت">
 
 <!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
-<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
+<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "اعلان احراز هویت مشتری در سرویس Onion را باز کن">
diff --git a/chrome/locale/fa/torbutton.properties b/chrome/locale/fa/torbutton.properties
index 1ba14d31..460d3a2e 100644
--- a/chrome/locale/fa/torbutton.properties
+++ b/chrome/locale/fa/torbutton.properties
@@ -61,10 +61,10 @@ pageInfo_OnionEncryption=ارتباط رمزگذاری شد (سرویس پیاز
 
 # Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
-onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
-onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
-onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
+onionServices.clientAuthMissing=سرویس Onion در Tor، مجوز مشتری را پیدا نمی‌کند.
+onionServices.authPrompt.description=%S درخواست کلید خصوصی شما را دارد.
+onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=کلید خصوصی خود برای این سرویس Onion را، وارد کنید.
 onionServices.authPrompt.done=انجام شد
 onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
-onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
-onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
+onionServices.authPrompt.invalidKey=لطفا یک کلید معتبر وارد نمایید( 52 کاراکتر در مبنای 32 یا 44 کاراکتر در مبنای 64)
+onionServices.authPrompt.failedToSetKey=امکان پیکر‌بندی Tor با کلید شما وجود ندارد
diff --git a/chrome/locale/fr/aboutTor.dtd b/chrome/locale/fr/aboutTor.dtd
index fc6929b5..d5e8c97c 100644
--- a/chrome/locale/fr/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/fr/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
@@ -24,7 +24,7 @@
 
 <!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Le Projet Tor est un organisme sans but lucratif US 501(c)(3) qui fait progresser les droits de la personne et les libertés en créant et en déployant des technologies gratuites d’anonymat et de protection de la vie privée et des données personnelles, à code source ouvert. Nous soutenons leur disponibilité et leur utilisation sans restriction, et promouvons une meilleure compréhension scientifique et populaire.">
 <!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Impliquez-vous »">
-<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html">
+<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
 
 <!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Obtenez les dernières nouvelles au sujet de Tor directement dans votre boîte de réception.">
 <!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Inscrivez-vous aux nouvelles de Tor">
diff --git a/chrome/locale/ga-IE/aboutTor.dtd b/chrome/locale/ga-IE/aboutTor.dtd
index 7f2f5d82..59c53a58 100644
--- a/chrome/locale/ga-IE/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/ga-IE/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/he/aboutTor.dtd b/chrome/locale/he/aboutTor.dtd
index bf26a153..e33ab869 100644
--- a/chrome/locale/he/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/he/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/hu/aboutTor.dtd b/chrome/locale/hu/aboutTor.dtd
index 5d8e327c..6279bc7f 100644
--- a/chrome/locale/hu/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/hu/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/id/aboutTor.dtd b/chrome/locale/id/aboutTor.dtd
index 09bac66d..b0db81cf 100644
--- a/chrome/locale/id/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/id/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
@@ -24,7 +24,7 @@
 
 <!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "The Tor Project adalah US 501(c)(3) organisasi nirlaba yang bertujuan memajukan hak asasi manusia dan kebebasan dengan membuat dan menyebarkan teknologi anominitas dan privasi yang bebas dan terbuka, mendukung keberadaan dan penggunaannya, dan meningkatkan pemahamannya ilmiah dan populernya.">
 <!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Ikut Terlibat »">
-<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/terlibat/relawan.html.id">
+<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
 
 <!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Dapatkan berita Tor terbaru langsung dipos-el Anda.">
 <!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Daftar untuk mendapatkan Berita Tor.">
diff --git a/chrome/locale/id/browserOnboarding.properties b/chrome/locale/id/browserOnboarding.properties
index e23064c2..90c77e69 100644
--- a/chrome/locale/id/browserOnboarding.properties
+++ b/chrome/locale/id/browserOnboarding.properties
@@ -15,7 +15,7 @@ onboarding.tour-tor-privacy.button=Pergi ke Jaringan Tor
 onboarding.tour-tor-network=Jaringan Tor
 onboarding.tour-tor-network.title=Mengelilingi jaringan yang terdesentralisasi.
 onboarding.tour-tor-network.description=Tor Browser menghubungkan Anda ke jaringan Tor yang dijalankan oleh ribuan relawan di seluruh dunia. Tidak seperti VPN, tidak ada satu titik kesalahan atau entitas sentral yang perlu anda percaya untuk menikmati internet secara privat.
-onboarding.tour-tor-network.description-para2=NEW: Tor Network Settings, including the ability to request bridges where Tor is blocked, can now be found in Preferences.
+onboarding.tour-tor-network.description-para2=Baru: Pengaturan Jaringan Tor, termasuk kemampuan untuk meminta menjembatani dimana Tor diblokir, sekarang dapat ditemukan di Preferensi.
 onboarding.tour-tor-network.action-button=Sesuaikan Pengaturan Jaringan Tor Anda
 onboarding.tour-tor-network.button=Pergi ke Tampilan Sirkuit
 
@@ -51,7 +51,7 @@ onboarding.tour-tor-update.prefix-updated=Telah diperbarui
 onboarding.tour-tor-toolbar=Toolbar
 onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Selamat tinggal Onion Button.
 onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=Kami menginginkan pengalaman Anda menggunakan Tor terintegrasi secara penuh dalam Tor Browser.
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=That's why now, rather than using the onion button, you can see your Tor Circuit via the [i] in the URL bar and request a New Identity using the toolbar button or the [≡] menu.
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=Itulah sebabnya sekarang, daripada mengunakan tombol onion, kamu dapat melihat sirkuit Tor lewat [i] di URL bar dan Meminta sebuah identitas baru menggunakan tombol alat atau [≡] menu.
 onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=Bagaimana Meminta Identitas Baru
 onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.next-button=Pergi ke Jaringan Tor
 
diff --git a/chrome/locale/id/torbutton.dtd b/chrome/locale/id/torbutton.dtd
index a4db2a01..6331c861 100644
--- a/chrome/locale/id/torbutton.dtd
+++ b/chrome/locale/id/torbutton.dtd
@@ -49,4 +49,4 @@
 <!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Sirkuit Baru untuk Situs Ini">
 
 <!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
-<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
+<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Buka permintaan otentikasi klien oninon service">
diff --git a/chrome/locale/is/aboutTor.dtd b/chrome/locale/is/aboutTor.dtd
index 2ee6f8d7..cb346228 100644
--- a/chrome/locale/is/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/is/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/is/torbutton.dtd b/chrome/locale/is/torbutton.dtd
index 6cc6b57d..3f998e5c 100644
--- a/chrome/locale/is/torbutton.dtd
+++ b/chrome/locale/is/torbutton.dtd
@@ -49,4 +49,4 @@
 <!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Ný rás fyrir þetta vefsvæði">
 
 <!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
-<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
+<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Opna glugga fyrir auðkenningu biðlaraforrits fyrir onion-þjónustu">
diff --git a/chrome/locale/is/torbutton.properties b/chrome/locale/is/torbutton.properties
index e17ffaef..d29cb711 100644
--- a/chrome/locale/is/torbutton.properties
+++ b/chrome/locale/is/torbutton.properties
@@ -61,10 +61,10 @@ pageInfo_OnionEncryption=Dulrituð tenging (Onion-þjónusta)
 
 # Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
-onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
-onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
-onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
+onionServices.clientAuthMissing=Tor onion-þjónustu vantar auðkenningu frá biðlaraforriti
+onionServices.authPrompt.description=%S er að biðja um einkalykilinn þinn.
+onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Settu inn einkalykilinn þinn fyrir þessa onion-þjónustu
 onionServices.authPrompt.done=Lokið
 onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
-onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
-onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
+onionServices.authPrompt.invalidKey=Settu inn gildan lykil (52 base32 stafir eða 44 base64 stafir)
+onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Tekst ekki að setja upp Tor með lyklinum þínum.
diff --git a/chrome/locale/it/aboutTor.dtd b/chrome/locale/it/aboutTor.dtd
index 27cd6ab9..a8e8c95b 100644
--- a/chrome/locale/it/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/it/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/ja/aboutTor.dtd b/chrome/locale/ja/aboutTor.dtd
index b657853f..21252637 100644
--- a/chrome/locale/ja/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/ja/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/ja/torbutton.dtd b/chrome/locale/ja/torbutton.dtd
index 2c239c2b..10621b69 100644
--- a/chrome/locale/ja/torbutton.dtd
+++ b/chrome/locale/ja/torbutton.dtd
@@ -49,4 +49,4 @@
 <!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "このサイトに新しいサーキットを使う">
 
 <!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
-<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
+<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "オニオンサービスのクライアント認証プロンプトを開く">
diff --git a/chrome/locale/ja/torbutton.properties b/chrome/locale/ja/torbutton.properties
index 14aa4e67..15372225 100644
--- a/chrome/locale/ja/torbutton.properties
+++ b/chrome/locale/ja/torbutton.properties
@@ -61,10 +61,10 @@ pageInfo_OnionEncryption=接続が暗号化されています (Onion サービ
 
 # Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
-onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
-onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
-onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
+onionServices.clientAuthMissing=Tor オニオンサービスにクライアント認証がありません
+onionServices.authPrompt.description=%Sは秘密鍵を要求しています。
+onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=このオニオンサービスのあなたの秘密鍵を入力してください
 onionServices.authPrompt.done=完了
 onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
-onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
-onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
+onionServices.authPrompt.invalidKey=有効なキーを入力してください(52 Base32文字または44 Base64文字)
+onionServices.authPrompt.failedToSetKey=あなたのキーでTorを構成できませんでした
diff --git a/chrome/locale/ka/aboutTor.dtd b/chrome/locale/ka/aboutTor.dtd
index 144ae7e5..65712d2c 100644
--- a/chrome/locale/ka/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/ka/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/ko/aboutTor.dtd b/chrome/locale/ko/aboutTor.dtd
index 70898aed..2c3c2601 100644
--- a/chrome/locale/ko/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/ko/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/ko/torbutton.dtd b/chrome/locale/ko/torbutton.dtd
index 044cd417..d4fd6d0d 100644
--- a/chrome/locale/ko/torbutton.dtd
+++ b/chrome/locale/ko/torbutton.dtd
@@ -1,18 +1,18 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "새로운 신원">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Tor 서킷 재구축">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "이 사이트에서의 새 Tor 서킷">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "토르 네트워크 설정...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor 네트워크 설정...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "토르 브라우저 업데이트 체크하기...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "쿠키 보호....">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "쿠키 보호...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
-<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Torbutton 설정 초기화">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "클릭하여 Torbutton 설정 초기하기">
 <!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor 브라우저 보안 설정">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "쿠키 보호 관리">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "보호됨">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Host">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "호스트">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "이름">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "경로">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "쿠키 보호">
@@ -22,7 +22,7 @@
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "새로운 쿠키 보호">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "새로운 쿠키를 보호하지 않음">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "보안 등급">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "보안 슬라이더를 사용하면 특정 브라우저 기능이 비활성화 되어 브라우저가 해킹 시도에 취약해질 수 있습니다.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "보안 슬라이더를 사용하면 특정 브라우저 기능이 비활성화되어 브라우저가 해킹 시도에 취약해질 수 있습니다.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "표준">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "모든 Tor 브라우저와 웹사이트의 기능들이 활성화 됩니다.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "더 안전합니다">
@@ -36,7 +36,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "자바 스크립트는 기본 설정으로 모든 사이트에서 비활성화 되어 있습니다.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "일부 글꼴이며 수학기호가 비활성화 됩니다.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "일부 글꼴이며 상징이며 수학기호며 사진이 비활성화 됩니다.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio and video (HTML5 media), and WebGL are click-to-play.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "오디오와 비디오(HTML5로 표현된), 그리고 WebGL 은 클릭하여 재생합니다.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_warning "사용자 맞춤">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_overview "보안과 익명성을 공격하는 데 사용될 수 있는 특정한 웹의 기능을 해제합니다.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_tooltip "보안 수준:표준">
@@ -49,4 +49,4 @@
 <!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "이 사이트에서 새로운 서킷을 재구축">
 
 <!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
-<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
+<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Onion 서비스 클라이언트 인증 프롬프트 열기">
diff --git a/chrome/locale/ko/torbutton.properties b/chrome/locale/ko/torbutton.properties
index 9eef842b..1e62aca3 100644
--- a/chrome/locale/ko/torbutton.properties
+++ b/chrome/locale/ko/torbutton.properties
@@ -53,7 +53,7 @@ profileMigrationFailed=기존 %S 프로필을 이전하지 못했습니다. 새
 # "Downloading update" string for the hamburger menu (see #28885).
 # This string is kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the application name.
-updateDownloadingPanelUILabel=Downloading %S update
+updateDownloadingPanelUILabel=업데이트 %S 다운로드 중
 
 # .Onion Page Info prompt. Strings are kept here for ease of translation.
 pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=연결은 암호화했습니다 (Onion 서비스, %1$S, %2$S 비트 키들, %3$S)
@@ -61,10 +61,10 @@ pageInfo_OnionEncryption=연결은 암호화했습니다 (Onion 서비스)
 
 # Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
-onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
-onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
-onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
+onionServices.clientAuthMissing=클라이언트 인증이 없는 Tor onion 서비스
+onionServices.authPrompt.description=%S 에서 당신의 개인키를 요구하고 있습니다.
+onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=이 onion 서비스를 사용하기 위해 개인키를 입력하세요.
 onionServices.authPrompt.done=완성
 onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
-onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
-onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
+onionServices.authPrompt.invalidKey=유효한 키를 입력해주세요. (base32 의 52개 문자나 base64의 44개 문자)
+onionServices.authPrompt.failedToSetKey=이 키로는 Tor 설정을 할 수 없습니다.
diff --git a/chrome/locale/mk/aboutTor.dtd b/chrome/locale/mk/aboutTor.dtd
index 551ad217..904183ce 100644
--- a/chrome/locale/mk/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/mk/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/mk/torbutton.dtd b/chrome/locale/mk/torbutton.dtd
index 992293dc..b9fb0be0 100644
--- a/chrome/locale/mk/torbutton.dtd
+++ b/chrome/locale/mk/torbutton.dtd
@@ -49,4 +49,4 @@
 <!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Нов круг за оваа веб страна">
 
 <!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
-<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
+<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Отвори конзола за автентикација на onion клиентска услуга">
diff --git a/chrome/locale/mk/torbutton.properties b/chrome/locale/mk/torbutton.properties
index 7e93a49c..d7f28a23 100644
--- a/chrome/locale/mk/torbutton.properties
+++ b/chrome/locale/mk/torbutton.properties
@@ -61,10 +61,10 @@ pageInfo_OnionEncryption=Енкриптирано поврзување (Onion У
 
 # Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
-onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
-onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
-onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
+onionServices.clientAuthMissing=На Tor onion услугата и недостасува клиентска автентикација
+onionServices.authPrompt.description=%S го бара вашиот приватен клуч.
+onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Внесете го вашиот приватен клуч за оваа onion услуга
 onionServices.authPrompt.done=Завршено
 onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
-onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
-onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
+onionServices.authPrompt.invalidKey=Ве молиме внесете валиден клуч (52 база32карактери или 44 база64 карактери)
+onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Не може да се кофигурира Tor со вашиот клуч
diff --git a/chrome/locale/nb-NO/aboutTor.dtd b/chrome/locale/nb-NO/aboutTor.dtd
index 7b7e3caf..9b1a4905 100644
--- a/chrome/locale/nb-NO/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/nb-NO/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/nl/aboutTor.dtd b/chrome/locale/nl/aboutTor.dtd
index fac87025..83462d82 100644
--- a/chrome/locale/nl/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/nl/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
@@ -22,7 +22,7 @@
 <!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "H">
 <!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Tor-browserhandleiding">
 
-<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Het Tor-project is een 501(c)(3)-non-profitorganisatie in de VS die rechten en vrijheden van de mens bevordert door het ontwikkelen en implementeren van vrije anonimiteits- en privacytechnologieën, de onbeperkte beschikbaarheid en het gebruik ervan te steunen, en het begrip ervan in de wetenschap en bij het algemeen publiek te bevorderen.">
+<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Het Tor Project is een 501(c)(3)-non-profitorganisatie in de VS die rechten en vrijheden van de mens bevordert door vrije en open source anonimiteits- en privacytechnologieën te ontwikkelen en te implementeren, de onbeperkte beschikbaarheid en het gebruik ervan te steunen, en het begrip ervan in de wetenschap en bij het algemeen publiek te bevorderen.">
 <!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Doe mee »">
 <!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
 
diff --git a/chrome/locale/pl/aboutTor.dtd b/chrome/locale/pl/aboutTor.dtd
index d0239848..3d9d64ac 100644
--- a/chrome/locale/pl/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/pl/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/pt-BR/aboutTor.dtd b/chrome/locale/pt-BR/aboutTor.dtd
index ec235f5b..714ce622 100644
--- a/chrome/locale/pt-BR/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/pt-BR/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/ro/aboutTor.dtd b/chrome/locale/ro/aboutTor.dtd
index ceaf5b07..8a868e1e 100644
--- a/chrome/locale/ro/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/ro/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/ro/browserOnboarding.properties b/chrome/locale/ro/browserOnboarding.properties
index 27989597..09e58f89 100644
--- a/chrome/locale/ro/browserOnboarding.properties
+++ b/chrome/locale/ro/browserOnboarding.properties
@@ -15,8 +15,8 @@ onboarding.tour-tor-privacy.button=Sari la Rețeaua Tor
 onboarding.tour-tor-network=Rețea Tor
 onboarding.tour-tor-network.title=Navighează într-o rețea descentralizată
 onboarding.tour-tor-network.description=Navigatorul Tor Browser te conectează la rețeaua Tor, menținută de mii de voluntari din întreaga lume. Spre deosebire de o rețea VPN, nu există un punct ce poate eșua sau o entitate centralizată căreia trebuie să ii acorzi încrederea pentru a te bucura de Internet în mod total privat. 
-onboarding.tour-tor-network.description-para2=NEW: Tor Network Settings, including the ability to request bridges where Tor is blocked, can now be found in Preferences.
-onboarding.tour-tor-network.action-button=Adjust Your Tor Network Settings
+onboarding.tour-tor-network.description-para2=NOU: Setările rețelei Tor, inclusiv posibilitatea de a solicita poduri unde este blocat Tor, pot fi găsite acum în Preferințe.
+onboarding.tour-tor-network.action-button=Ajustați Setările rețelei Tor
 onboarding.tour-tor-network.button=Sari la Afișaj Circuit
 
 onboarding.tour-tor-circuit-display=Afișaj Circuit
@@ -49,10 +49,10 @@ onboarding.tour-tor-update.prefix-new=Nou
 onboarding.tour-tor-update.prefix-updated=Actualizat
 
 onboarding.tour-tor-toolbar=Bara cu instrumente
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=Goodbye Onion Button.
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=We want your experience using Tor to be fully integrated within Tor Browser.
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=That's why now, rather than using the onion button, you can see your Tor Circuit via the [i] in the URL bar and request a New Identity using the toolbar button or the [≡] menu.
-onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=How to Request a New Identity
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=La revedere buton onion.
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=Dorim ca experiența dvs. folosind Tor să fie complet integrată în Tor Browser.
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=De aceea acum, în loc să folosiți butonul ceapă, puteți vedea Circuitul Tor dvs. prin [i] în bara URL și puteți solicita o nouă identitate folosind butonul barei de instrumente sau meniul [≡].
+onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=Cum să solicitați o nouă identitate
 onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.next-button=Sari la Rețeaua Tor 
 
 # Circuit Display onboarding.
diff --git a/chrome/locale/ro/torbutton.dtd b/chrome/locale/ro/torbutton.dtd
index e29fc245..9bbb81bb 100644
--- a/chrome/locale/ro/torbutton.dtd
+++ b/chrome/locale/ro/torbutton.dtd
@@ -50,4 +50,4 @@
 <!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Circuit nou pentru acest site">
 
 <!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
-<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
+<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Deschideți promptul de autentificare a clientului de serviciu onion">
diff --git a/chrome/locale/ro/torbutton.properties b/chrome/locale/ro/torbutton.properties
index 259825e2..77da0e24 100644
--- a/chrome/locale/ro/torbutton.properties
+++ b/chrome/locale/ro/torbutton.properties
@@ -61,10 +61,10 @@ pageInfo_OnionEncryption=Conexiune Criptată (Serviciu Onion)
 
 # Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
-onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
-onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
-onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
+onionServices.clientAuthMissing=Serviciul onion Tor nu are autorizația clientului
+onionServices.authPrompt.description=%S solicită cheia dvs. privată.
+onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Introduceți cheia privată pentru acest serviciu de ceapă
 onionServices.authPrompt.done=Gata
 onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
-onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
-onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
+onionServices.authPrompt.invalidKey=Vă rugăm să introduceți o cheie validă (52 de caractere base32 sau 44 de caractere base64)
+onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Imposibil de configurat Tor cu cheia dvs.
diff --git a/chrome/locale/ru/aboutTor.dtd b/chrome/locale/ru/aboutTor.dtd
index fddd66c7..4aea7ae8 100644
--- a/chrome/locale/ru/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/ru/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
@@ -24,7 +24,7 @@
 
 <!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Проект Tor является некоммерческой организацией США со статусом 501(c)(3), продвигающей права человека и свободы путем создания и развертывания технологий анонимности и конфиденциальности с открытым исходным кодом, поддержки их неограниченной доступности и использования, а также содействия их научному и популярному пониманию.">
 <!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Присоединяйтесь »">
-<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html#ru">
+<!ENTITY aboutTor.getInvolved.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
 
 <!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Получайте последние новости Tor прямо на ваш почтовый ящик.">
 <!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Подпишитесь на новости Tor.">
diff --git a/chrome/locale/ru/torbutton.properties b/chrome/locale/ru/torbutton.properties
index 1b4716b2..06ab9597 100644
--- a/chrome/locale/ru/torbutton.properties
+++ b/chrome/locale/ru/torbutton.properties
@@ -62,9 +62,9 @@ pageInfo_OnionEncryption=Соединение зашифровано (Onion Serv
 # Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
 onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
-onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
+onionServices.authPrompt.description=%S запрашивает ваш закрытый ключ.
 onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
 onionServices.authPrompt.done=Готово
 onionServices.authPrompt.doneAccessKey=Д
 onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
-onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
+onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Не удается настроить Tor с вашим ключом
diff --git a/chrome/locale/sv-SE/aboutDialog.dtd b/chrome/locale/sv-SE/aboutDialog.dtd
index 5b080138..c556fcf2 100644
--- a/chrome/locale/sv-SE/aboutDialog.dtd
+++ b/chrome/locale/sv-SE/aboutDialog.dtd
@@ -13,7 +13,7 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/docs/trademark-faq.html.en -->
 <!ENTITY bottomLinks.questions  "Frågor?">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/relays -->
-<!ENTITY bottomLinks.grow    "Hjälp Tor-nätverket växa!!">
+<!ENTITY bottomLinks.grow    "Hjälp Tor-nätverket växa!">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to about:license -->
 <!ENTITY bottomLinks.license "Licens information">
 <!ENTITY tor.TrademarkStatement  "'Tor' och 'Onion-logotypen' är registerade varumärken av Tor Project, Inc.">
diff --git a/chrome/locale/sv-SE/aboutTor.dtd b/chrome/locale/sv-SE/aboutTor.dtd
index d403bb76..f9f89900 100644
--- a/chrome/locale/sv-SE/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/sv-SE/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/tr/aboutTor.dtd b/chrome/locale/tr/aboutTor.dtd
index 42c9bc18..53d9f9bf 100644
--- a/chrome/locale/tr/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/tr/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/tr/torbutton.properties b/chrome/locale/tr/torbutton.properties
index 1d643491..3ca2519d 100644
--- a/chrome/locale/tr/torbutton.properties
+++ b/chrome/locale/tr/torbutton.properties
@@ -24,7 +24,7 @@ torbutton.popup.dontask = Bundan sonra dosyalar otomatik indirilsin
 torbutton.popup.no_newnym = Torbutton size yeni bir güvenli kimlik sağlayamadı. Tor Denetim Kapısına giriş yapılamıyor.\n\nTor Browser Bundle uygulamasını çalıştırdığınızdan emin olun.
 torbutton.security_settings.menu.title = Güvenlik Düzeyi Ayarı
 torbutton.title.prompt_torbrowser = Önemli Torbutton Bilgisi
-torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton şimdi farklı çalışıyor: artık kapatamıyorsunuz.\n\nBu değişikliği yapmamızın nedeni Tor dışında kullanılan başka bir tarayıcıda Torbutton kullanmanın güvenli olmaması. Başka türlü çözemeyeceğimiz birçok sorun vardı.\n\nFirefox tarayıcısını normal olarak kullanmak istiyorsanız, Torbutton uygulamasını kaldırıp Tor Browser Bundle paketini indirebilirsiniz. Tor Browser kişisel gizliliği koruma özellikleri normal Firefox tarayıcısına, hatta Torbutton ile kullanılan Firefox ikilisine göre çok daha üstündür.\n\nTorbutton uygulamasını kaldırmak için, Araçlar->Eklentiler->Uzantılar bölümüne gidin ve Torbutton yazılımının yanındaki Kaldır düğmesine tıklayın.
+torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton şimdi farklı çalışıyor: artık kapatamıyorsunuz.\n\nBu değişikliği yapmamızın nedeni Tor dışında kullanılan başka bir tarayıcıda Torbutton kullanmanın güvenli olmaması. Başka türlü çözemeyeceğimiz birçok sorun vardı.\n\nFirefox tarayıcısını normal olarak kullanmak istiyorsanız, Torbutton uygulamasını kaldırıp Tor Browser Bundle paketini indirebilirsiniz. Tor Browser kişisel gizliliği koruma özellikleri normal Firefox tarayıcısına, hatta Torbutton ile kullanılan Firefox ikilisine göre çok daha üstündür.\n\nTorbutton uygulamasını kaldırmak için, Araçlar->Eklentiler->Uzantılar bölümüne gidin ve Torbutton uygulamasının yanındaki Kaldır düğmesine tıklayın.
 torbutton.popup.short_torbrowser = Önemli Torbutton Bilgisi!\n\nTorbutton artık kapatılamayacak şekilde etkinleştirildi.\n\nAyrıntılı bilgi almak için Torbutton üzerine tıklayın.
 
 torbutton.popup.confirm_plugins = Flash gibi eklentiler gizliliğinizi ve anonim kimliğinizi zedeleyebilir.\n\nBu eklentiler Tor uygulamasını atlatarak geçerli konum ve IP adresinizi ortaya çıkarabilir.\n\nBu eklentileri etkinleştirmek istediğinize emin misiniz?\n
diff --git a/chrome/locale/vi/aboutTor.dtd b/chrome/locale/vi/aboutTor.dtd
index e69430c7..8b6a846c 100644
--- a/chrome/locale/vi/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/vi/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/zh-CN/aboutTor.dtd b/chrome/locale/zh-CN/aboutTor.dtd
index 2048dc54..4a8a0ab5 100644
--- a/chrome/locale/zh-CN/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/zh-CN/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/zh-CN/torbutton.dtd b/chrome/locale/zh-CN/torbutton.dtd
index 45709b20..ad349c64 100644
--- a/chrome/locale/zh-CN/torbutton.dtd
+++ b/chrome/locale/zh-CN/torbutton.dtd
@@ -49,4 +49,4 @@
 <!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "为此站点使用新线路">
 
 <!-- Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation. -->
-<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Open onion service client authentication prompt">
+<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "打开洋葱服务客户端认证提示">
diff --git a/chrome/locale/zh-CN/torbutton.properties b/chrome/locale/zh-CN/torbutton.properties
index 3e8d89eb..ca456387 100644
--- a/chrome/locale/zh-CN/torbutton.properties
+++ b/chrome/locale/zh-CN/torbutton.properties
@@ -61,10 +61,10 @@ pageInfo_OnionEncryption=连接已经被加密(洋葱服务)
 
 # Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
-onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
-onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
-onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
+onionServices.clientAuthMissing=Tor 洋葱服务客户端认证失败
+onionServices.authPrompt.description=%S 需要您的私钥
+onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=键入您的私人密钥来使用此洋葱服务
 onionServices.authPrompt.done=完成
-onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
-onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
-onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
+onionServices.authPrompt.doneAccessKey=天
+onionServices.authPrompt.invalidKey=请键入一个合法的密钥(52位base32字符或44位base64字符)
+onionServices.authPrompt.failedToSetKey=无法使用您的密钥来配置Tor
diff --git a/chrome/locale/zh-TW/aboutTor.dtd b/chrome/locale/zh-TW/aboutTor.dtd
index e937a010..6352027d 100644
--- a/chrome/locale/zh-TW/aboutTor.dtd
+++ b/chrome/locale/zh-TW/aboutTor.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--
-  - Copyright (c) 2018, The Tor Project, Inc.
+  - Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
  - See LICENSE for licensing information.
  - vim: set sw=2 sts=2 ts=8 et syntax=xml:
  -->
diff --git a/chrome/locale/zh-TW/torbutton.properties b/chrome/locale/zh-TW/torbutton.properties
index 0d44fdb6..dbef4780 100644
--- a/chrome/locale/zh-TW/torbutton.properties
+++ b/chrome/locale/zh-TW/torbutton.properties
@@ -61,10 +61,10 @@ pageInfo_OnionEncryption=連接加密(洋蔥服務)
 
 # Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
-onionServices.clientAuthMissing=Tor onion service missing client authorization
-onionServices.authPrompt.description=%S is requesting your private key.
-onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Enter your private key for this onion service
+onionServices.clientAuthMissing=Tor onion 服務缺少用戶端授權
+onionServices.authPrompt.description=%S 正請求您的私鑰。
+onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=請輸入私鑰以使用此 onion 服務
 onionServices.authPrompt.done=完成
 onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
-onionServices.authPrompt.invalidKey=Please enter a valid key (52 base32 characters or 44 base64 characters)
-onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Unable to configure Tor with your key
+onionServices.authPrompt.invalidKey=請輸入有效金鑰(52 個 Base32 字元,或 44 個 Base64 字元)
+onionServices.authPrompt.failedToSetKey=無法使用您的金鑰設定 TorMore information about the tor-commits mailing list