[tor-commits] [translation/policies-code_of_conducttxtpot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=policies-code_of_conducttxtpot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Jan 2 17:17:10 UTC 2020


commit b333be021fd5d2034a6b048670c7587acc177ae1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Jan 2 17:17:08 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=policies-code_of_conducttxtpot
---
 code_of_conduct+ca.po | 12 ++++++++++--
 1 file changed, 10 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/code_of_conduct+ca.po b/code_of_conduct+ca.po
index aa82bb77e3..7b741bb686 100644
--- a/code_of_conduct+ca.po
+++ b/code_of_conduct+ca.po
@@ -86,6 +86,14 @@ msgid ""
 "values. We understand that keeping a living document relevant and “patched” "
 "involves sustained effort."
 msgstr ""
+"Aquest codi de conducte no és ni exhaustiu ni complet. És un esforç continu "
+"a l'hora de resumir la comprensió compartida. Volem proporcionar un ambient "
+"de benvinguda segur, per així poder treballar junts i perseguir solucions "
+"precises. Ens reservem el dret a desviar de l'aplicació estricta d'aquest "
+"codi. Totes les desviacions a l'hora d'aplicar aquest codi de conducte han "
+"de produir un resultat més just i adequat amb els nostres valors. Entenem "
+"que mantenir un document viu rellevant i actualitzat implica un esforç "
+"sostingut."
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:26
@@ -516,12 +524,12 @@ msgstr ""
 #. type: Bullet: '  - '
 #: ../code_of_conduct.txt:203
 msgid "if you have questions or concerns about the code of conduct, or"
-msgstr ""
+msgstr "si tens alguna pregunta o preocupació sobre el codi de conducte, o"
 
 #. type: Bullet: '  - '
 #: ../code_of_conduct.txt:205
 msgid "if you feel that you have witnessed a code of conduct violation"
-msgstr ""
+msgstr "si sents que has presenciat una violació del codi de conducte"
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:212More information about the tor-commits mailing list