[tor-commits] [translation/torbutton-abouttbupdatedtd_completed] Update translations for torbutton-abouttbupdatedtd_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Feb 28 00:49:10 UTC 2019


commit 2dbba9e2e6384e4cc60aab409a4a9ec398ca7338
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Feb 28 00:49:08 2019 +0000

    Update translations for torbutton-abouttbupdatedtd_completed
---
 nl/abouttbupdate.dtd | 10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)

diff --git a/nl/abouttbupdate.dtd b/nl/abouttbupdate.dtd
new file mode 100644
index 000000000..8662cc6a9
--- /dev/null
+++ b/nl/abouttbupdate.dtd
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!ENTITY aboutTBUpdate.title "Tor Browser Update">
+<!ENTITY aboutTBUpdate.updated "Tor Browser is bijgewerkt.">
+<!ENTITY aboutTBUpdate.linkPrefix "Voor de meest recentste informatie over deze release,">
+<!ENTITY aboutTBUpdate.linkLabel  "bezoek onze website">
+<!ENTITY aboutTBUpdate.linkSuffix ".">
+<!ENTITY aboutTBUpdate.changeLogHeading "Wijzigingslogboek:">
+
+<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayHeading "Nieuw, Herontworpen Circuit Venster">
+<!ENTITY aboutTBUpdate.circuitDisplayDescription "Het Tor circuit venster is verplaatst en verbeterd! Klik de Site Identiteit (aan de linkerkand van de URL balk) om het nieuwe circuit venster te zien.">
+<!ENTITY aboutTBUpdate.learnMore "Meer info">More information about the tor-commits mailing list