[tor-commits] [translation/donatepages-messagespot] Update translations for donatepages-messagespot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Feb 28 00:45:31 UTC 2019


commit a323c95b87950238dfe6a7342259df10424938c3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Feb 28 00:45:28 2019 +0000

    Update translations for donatepages-messagespot
---
 locale/nl/LC_MESSAGES/messages.po | 9 +++++++--
 1 file changed, 7 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/locale/nl/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/nl/LC_MESSAGES/messages.po
index c2f7e24f6..293d92d5d 100644
--- a/locale/nl/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/nl/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -10,12 +10,12 @@
 # psiphon3 <psiphon3 at gmail.com>, 2018
 # erinm, 2018
 # kwadronaut <kwadronaut at autistici.org>, 2018
-# bacovane <bart-ts at tushmail.com>, 2018
 # Anne Mügge <info at numijneigenwebsite.nl>, 2019
+# bacovane <bart-ts at tushmail.com>, 2019
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Last-Translator: Anne Mügge <info at numijneigenwebsite.nl>, 2019\n"
+"Last-Translator: bacovane <bart-ts at tushmail.com>, 2019\n"
 "Language-Team: Dutch (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/nl/)\n"
 "Language: nl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
@@ -655,6 +655,11 @@ msgid ""
 " and privacy technologies, supporting their unrestricted availability and "
 "use, and furthering their scientific and popular understanding."
 msgstr ""
+"Het Tor Project is een US 501(c)(3) goede-doelen organisatie die de Rechten "
+"en Vrijheden van de Mens bevordert door vrije open source anonimiteit en "
+"privacy technology te maken en toe te passen, hun ongerestricteerde "
+"beschikbaarheid en gebruik te ondersteunen, en hun wetenschappelijke en "
+"populaire begrip te bevorderen."
 
 #: tmp/cache_locale/50/50777d283fdd4725b4b51b066a1fa065079d875050e04874af7ad8d37f823d3f.php:31
 msgid "Subscribe to Our Newsletter"More information about the tor-commits mailing list