[tor-commits] [translation/tails-iuk_completed] Update translations for tails-iuk_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Feb 28 00:16:38 UTC 2019


commit fb8cbb63759713abf217fe014fe322bf1e133c4d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Feb 28 00:16:36 2019 +0000

    Update translations for tails-iuk_completed
---
 nl.po | 89 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 file changed, 53 insertions(+), 36 deletions(-)

diff --git a/nl.po b/nl.po
index 8ef4eeec5..8f6d3868c 100644
--- a/nl.po
+++ b/nl.po
@@ -4,6 +4,7 @@
 # 
 # Translators:
 # André Koot <meneer at tken.net>, 2016
+# bacovane <bart-ts at tushmail.com>, 2019
 # cialenhh <c1914502 at drdrb.com>, 2013
 # Cleveridge <erwin.de.laat at cleveridge.org>, 2014
 # Joost Rijneveld <joost at joostrijneveld.nl>, 2014
@@ -14,11 +15,11 @@
 # Volluta <volluta at tutanota.com>, 2015-2016
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-18 12:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-10-30 21:23+0000\n"
-"Last-Translator: Joren Vandeweyer <jorenvandeweyer at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-09 13:56+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-28 00:14+0000\n"
+"Last-Translator: bacovane <bart-ts at tushmail.com>\n"
 "Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/nl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -26,18 +27,18 @@ msgstr ""
 "Language: nl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:148 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:524
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:697
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:147 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:524
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:710
 msgid ""
 "For debugging information, execute the following command: sudo tails-"
 "debugging-info"
 msgstr "Voor debug-informatie, voer het volgende command uit: sudo tails-debugging-info"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:217
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:218
 msgid "Error while checking for upgrades"
 msgstr "Fout bij het controleren op upgrades"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:220
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:221
 msgid ""
 "<b>Could not determine whether an upgrade is available from our website.</b>\n"
 "\n"
@@ -46,78 +47,77 @@ msgid ""
 "If the problem persists, go to file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
 msgstr "<b>Het was niet mogelijk om te bepalen of een bijgewerkte versie beschikbaar is op onze website.</b>\n\nControleer uw netwerkverbinding en start Tails opnieuw op om de upgrade nogmaals te proberen.\n\nAls het probleem aanhoudt, ga dan naar file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.nl.html"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:235
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:236
 msgid "no automatic upgrade is available from our website for this version"
 msgstr "voor deze versie is geen automatische upgrade beschikbaar via onze website"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:241
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:242
 msgid "your device was not created using Tails Installer"
 msgstr "Je toestel is niet gecreëerd door middel van de Tails Installer"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:246
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:247
 msgid "Tails was started from a DVD or a read-only device"
 msgstr "Tails is gestart vanaf een DVD of een read-only apparaat"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:251
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:252
 msgid "there is not enough free space on the Tails system partition"
 msgstr "Er is onvoldoende vrije ruimte op het Tails systeem partitie"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:256
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:257
 msgid "not enough memory is available on this system"
 msgstr "onvoldoende geheugen beschikbaar op dit systeem"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:262
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:263
 #, perl-brace-format
 msgid "No explanation available for reason '%{reason}s'."
 msgstr "Geen uitleg beschikbaar door '%{reason}s'."
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:282
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:283
 msgid "The system is up-to-date"
 msgstr "Het systeem is up-to-date"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:287
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:288
 msgid "This version of Tails is outdated, and may have security issues."
 msgstr "Deze versie van Tails is verouderd, en kan beveiligingsproblemen bevatten."
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:319
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:320
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "The available incremental upgrade requires %{space_needed}s of free space on"
 " Tails system partition,  but only %{free_space}s is available."
 msgstr "De beschikbare incrementele upgrade vereist %{space_needed}s vrije ruimte op de Tails systeem partitie, maar slechts %{free_space}s is beschikbaar."
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:335
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:336
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "The available incremental upgrade requires %{memory_needed}s of free memory,"
 " but only %{free_memory}s is available."
 msgstr "De beschikbare incrementele upgrade vereist %{memory_needed}s vrije ruimte, maar slechts %{free_memory}s is beschikbaar."
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:357
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:358
 msgid ""
 "An incremental upgrade is available, but no full upgrade is.\n"
 "This should not happen. Please report a bug."
 msgstr "Een incrementele upgrade is beschikbaar, maar geen volledige upgrade.\nDit zou niet moeten gebeuren. Rapporteer alstublieft een bug."
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:361
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:362
 msgid "Error while detecting available upgrades"
 msgstr "Fout tijdens het detecteren van beschikbare upgrades"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:371
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:372
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "<b>You should upgrade to %{name}s %{version}s.</b>\n"
 "\n"
 "For more information about this new version, go to %{details_url}s\n"
 "\n"
-"It is recommended to close all the open applications during the upgrade.\n"
+"We recommend you close all other applications during the upgrade.\n"
 "Downloading the upgrade might take a long time, from several minutes to a few hours.\n"
-"The networking will be disabled after downloading the upgrade.\n"
 "\n"
 "Download size: %{size}s\n"
 "\n"
 "Do you want to upgrade now?"
-msgstr "<b>Je moet naar %{name}s %{version}s bijwerken.</b>\n\nVoor meer informatie over deze nieuwe versie kun je naar %{details_url}s gaan.\n\nHet wordt aanbevolen om alle programma's af te sluiten tijdens het bijwerken.\nHet downloaden van de upgrade kan enige tijd duren, verschillend van een paar minuten tot enkele uren.\nAlle netwerken worden uitgeschakeld als de upgrade is gedownload.\n\nBestandsgrootte download: %{size}s\n\nWil je nu bijwerken?"
+msgstr "<b>Je zou moeten upgraden naar %{name}s %{version}s.\n\nVoor meer informatie over deze nieuwe versie, ga naar %{details_url}s\n\nWe raden je aan om alle andere applicaties te sluiten tijdens de upgrade.\nDownloaden van de upgrade kan lang duren, van meerdere minuten tot enkele uren.\n\nDownload grootte: %{size}s\n\nWil je nu upgraden?"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:386
 msgid "Upgrade available"
@@ -194,7 +194,24 @@ msgstr "<b>Kon geen downloadserver kiezen.</b>\n\nDit hoort niet te gebeuren. Vu
 msgid "Error while choosing a download server"
 msgstr "Fout tijdens het kiezen van downloadserver"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:608
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:606
+msgid ""
+"The upgrade was successfully downloaded.\n"
+"\n"
+"The network connection will now be disabled.\n"
+"\n"
+"Please save your work and close all other applications."
+msgstr "De upgrade was succesvol opgehaald\n\nDe netwerkverbinding wordt nu gesloten.\n\nSla alsjeblieft al jouw werk op en sluit alle andere applicaties."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:612
+msgid "Upgrade successfully downloaded"
+msgstr "De upgrade is succesvol opgehaald"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:614
+msgid "Apply upgrade"
+msgstr "Pas de upgrade toe."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:621
 msgid ""
 "<b>Your Tails device was successfully upgraded.</b>\n"
 "\n"
@@ -204,46 +221,46 @@ msgid ""
 "Do you want to restart now?"
 msgstr "<b>Je Tails apparaat is met succes geüpgraded.</b>\n\nSommige beveiligingsopties werden tijdelijk uitgeschakeld.\nJe kunt het beste z.s.m. Tails in de nieuwe versie herstarten.\n\nWil je nu herstarten?"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:613
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:626
 msgid "Restart Tails"
 msgstr "Herstart Tails"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:614
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:627
 msgid "Restart now"
 msgstr "Herstart nu"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:615
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:628
 msgid "Restart later"
 msgstr "Herstart later"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:626
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:639
 msgid "Error while restarting the system"
 msgstr "Error tijdens het herstarten van het systeem"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:629
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:642
 msgid "Failed to restart the system"
 msgstr "Systeem herstarten mislukt"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:644
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:657
 msgid "Error while shutting down the network"
 msgstr "Error tijdens het afsluiten van het netwerk"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:647
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:660
 msgid "Failed to shutdown network"
 msgstr "Mislukt om netwerk af te sluiten"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:657
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:670
 msgid "Upgrading the system"
 msgstr "Systeem aan het upgraden"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:659
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:672
 msgid ""
 "<b>Your Tails device is being upgraded...</b>\n"
 "\n"
 "For security reasons, the networking is now disabled."
 msgstr "<b>Uw Tails apparaat wordt geüpgradet...</b>\n\nOm veiligheidsredenen wordt het netwerk nu uitgeschakeld."
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:692
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:705
 msgid ""
 "<b>An error occured while installing the upgrade.</b>\\n\\nYour Tails device"
 " needs to be repaired and might be unable to restart.\\n\\nPlease follow the"
@@ -251,6 +268,6 @@ msgid ""
 "file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
 msgstr "<b>Er is een fout opgetreden bij het installeren van de upgrade.</b>\\n\\nJe Tails apparaat moet gerepareerd worden en kan mogelijk niet opnieuw opstarten..\\n\\nVolg s.v.p. de instructies op file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
 
-#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:702
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:715
 msgid "Error while installing the upgrade"
 msgstr "Error tijdens het installeren van de upgrade"More information about the tor-commits mailing list