[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] Update translations for https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Feb 28 00:15:59 UTC 2019


commit c6cbc29d336ed4c9585ee3865f49a82202f4c0bf
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Feb 28 00:15:57 2019 +0000

    Update translations for https_everywhere_completed
---
 nl/https-everywhere.dtd | 6 ++++--
 1 file changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/nl/https-everywhere.dtd b/nl/https-everywhere.dtd
index 54e3ef2ca..ae1efa083 100644
--- a/nl/https-everywhere.dtd
+++ b/nl/https-everywhere.dtd
@@ -8,7 +8,8 @@
 <!ENTITY https-everywhere.menu.donate_eff_imperative "Doneren aan EFF">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.observatory "SSL-observatoriumvoorkeuren">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.globalEnable "HTTPS Everywhere inschakelen">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.blockUnencryptedRequests "Alle niet-versleutelde aanvragen blokkeren">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.encryptAllSitesEligible "
+HTTPS overal merkte dat je navigeerde naar een niet-HTTPS-pagina, en probeerde je in plaats daarvan naar de HTTPS-versie te sturen. De HTTPS-versie is niet beschikbaar. Zeer waarschijnlijk biedt deze site geen ondersteuning voor HTTPS, maar het is ook mogelijk dat een aanvaller de HTTPS-versie blokkeert. Als je de niet-versleutelde versie van deze pagina wilt bekijken, dan kun je dit nog steeds doen door de optie 'Versleutel alle in aanmerking komende sites' (EASE) uit te schakelen in uw HTTPS overal-extensie. Bedenk wel dat het uitschakelen van deze optie uw browser kwetsbaar kan maken voor netwerk-gebaseerde downgrade-aanvallen op websites die u bezoekt.">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.showCounter "Teller tonen">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.viewAllRules "Alle regels bekijken">
 
@@ -33,8 +34,9 @@
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Standaardwaarden herstellen">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "Dit zet alle regelsets terug naar hun standaardstatus. Doorgaan?">
 
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere heeft gemerkt dat u naar een niet-HTTPS-pagina bent genavigeerd, en heeft geprobeerd u in plaats daarvan naar de HTTPS-versie te sturen. De HTTPS-versie is niet beschikbaar. Waarschijnlijk ondersteunt deze website geen HTTPS, maar het is ook mogelijk dat een aanvaller de HTTPS-versie blokkeert. Als u de niet-versleutelde versie van deze pagina wilt bekijken, kunt u dat alsnog doen door de optie ‘Alle niet-versleutelde aanvragen blokkeren’ in uw HTTPS Everywhere-extensie uit te schakelen. Bedenk wel dat het uitschakelen van deze optie uw browser kwetsbaar kan maken voor op netwerk gebaseerde downgrade-aanvallen op websites die u bezoekt.">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Overal merkte dat je navigeerde naar een niet-HTTPS pagina en probeerde om jou in plaats daarvan de HTTPS versie te sturen. De HTTPS versie is niet beschikbaar. Zeer waarschijnlijk ondersteunt deze site geen HTTPS, maar het is ook mogelijk dat een aanvaller de HTTPS versie blokkeert. Als je de niet-vercijferde versie van deze pagina wilt zien, dan kan je dat nog steeds doen door de optie 'Encrypt All Sites Eligigle' (EASE) uit te schakelen in jouw HTTPS Overal extentie. Bedenk wel dat het uitschakelen van deze optie jouw browser kwetsbaar kan maken voor netwerk-gebaseerde downgrade aanvalen op websites die je bezoekt.">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "op netwerk gebaseerde downgrade-aanvallen">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Open niet-beveiligde pagina">
 
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules "Stabiele regels">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Versleutelde verbindingen afdwingen voor deze websites:">More information about the tor-commits mailing list