[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] Update translations for tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Feb 23 15:47:40 UTC 2019


commit 16086d2ded4aec9e773477ff617c1a42bb62aa1d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Feb 23 15:47:37 2019 +0000

    Update translations for tbmanual-contentspot
---
 contents+tr.po | 78 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 1 file changed, 52 insertions(+), 26 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index c620c655a..56c4767aa 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -202,7 +202,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### Mirrors"
-msgstr ""
+msgstr "##### Yansılar"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -558,7 +558,7 @@ msgid ""
 "Pluggable transports are tools that Tor can use to disguise the traffic it "
 "sends out."
 msgstr ""
-"Değiştirilebilir aktarımlar, Tor'un gönderdiği trafiği gizlemek için "
+"Takılabilir aktarımlar, Tor'un gönderdiği trafiği gizlemek için "
 "kullanabileceği araçlardır."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
@@ -725,9 +725,9 @@ msgid ""
 "To use a pluggable transport, first click the onion icon to the left of the "
 "URL bar, or click 'Configure' when starting Tor Browser for the first time."
 msgstr ""
-"Değiştirilebilir bir aktarımı kullanmak için önce URL çubuğunun solundaki "
-"soğan simgesini tıklayın veya Tor Browser'ı ilk kez başlatırken "
-"'Yapılandır'ı tıklayın."
+"Takılabilir bir aktarımı kullanmak için önce URL çubuğunun solundaki soğan "
+"simgesini tıklayın veya Tor Browser'ı ilk kez başlatırken 'Yapılandır'ı "
+"tıklayın."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -766,8 +766,8 @@ msgid ""
 "Once you've selected the pluggable transport you'd like to use, click 'OK' "
 "to save your settings."
 msgstr ""
-"Kullanmak istediğiniz değiştirilebilir aktarımı seçtikten sonra, "
-"ayarlarınızı kaydetmek için 'Tamam'ı tıklayın."
+"Kullanmak istediğiniz takılabilir aktarımı seçtikten sonra, ayarlarınızı "
+"kaydetmek için 'Tamam'ı tıklayın."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.title)
@@ -801,7 +801,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Tor Browser currently has four pluggable transport options to choose from."
 msgstr ""
-"Tor Browser şu anda seçilebilecek dört değiştirilebilir taşıma seçeneğine "
+"Tor Browser şu anda seçilebilecek dört takılabilir taşıma seçeneğine "
 "sahiptir."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
@@ -815,9 +815,9 @@ msgid ""
 "To use pluggable transports, click 'Configure' in the Tor Launcher window "
 "that appears when you first run Tor Browser."
 msgstr ""
-"Değiştirilebilir aktarımları kullanmak için, Tor Browser uygulamasını ilk "
-"kez çalıştırdığınızda görüntülenen Tor Başlatıcı penceresindeki 'Yapılandır'"
-" düğmesine tıklayın."
+"Takılabilir aktarımları kullanmak için, Tor Browser uygulamasını ilk kez "
+"çalıştırdığınızda görüntülenen Tor Başlatıcı penceresindeki 'Yapılandır' "
+"düğmesine tıklayın."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -826,6 +826,9 @@ msgid ""
 "clicking on the onion icon to the left of the address bar, then selecting "
 "'Tor Network Settings'."
 msgstr ""
+"Tor Browser çalışırken, adres çubuğunun solundaki soğan simgesine tıklayarak"
+" ve ardından 'Tor Network Settings' seçeneğini seçerek takılabilir "
+"aktarımları yapılandırabilirsiniz."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -834,6 +837,9 @@ msgid ""
 "bridge.' Click on the drop-down menu and select the pluggable transport "
 "you'd like to use."
 msgstr ""
+"'Tor ülkemde sansürlendi' seçeneğini seçin, ardından 'Yerleşik köprü seçin' "
+"seçeneğini tıklayın. Açılır menüye tıklayın ve kullanmak istediğiniz "
+"takılabilir taşımayı seçin."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -869,6 +875,8 @@ msgid ""
 "If you are trying to circumvent a blocked connection for the first time, you"
 " should try the different transports: obfs3, obfs4, fte, and meek-azure."
 msgstr ""
+"Engellenen bir bağlantıyı ilk kez atlatmaya çalışıyorsanız, farklı "
+"aktarımları denemelisiniz: obfs3, obfs4, fte ve meek-azure."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -968,6 +976,8 @@ msgid ""
 "You can see a diagram of the circuit that Tor Browser is using for the "
 "current tab in the site information menu, in the URL bar."
 msgstr ""
+"Tor Tarayıcı'nın kullandığı devre şemasını, URL çubuğunda, site bilgileri "
+"menüsünde geçerli sekme için görebilirsiniz."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -980,6 +990,13 @@ msgid ""
 "href=\"https://www.torproject.org/docs/faq#EntryGuards\">FAQ</a> and <a "
 "href=\"https://support.torproject.org/tbb/tbb-2/\">Support Portal</a>."
 msgstr ""
+"Devrede, Muhafız veya giriş düğümü ilk düğümdür ve Tor tarafından otomatik "
+"ve rasgele seçilir. Ancak, devredeki diğer düğümlerden farklıdır. Profil "
+"saldırılarını önlemek için, Muhafız düğümü, her yeni alanla değişen diğer "
+"düğümlerin aksine, yalnızca 2-3 ay sonra değişir. Muhafızlar hakkında daha "
+"fazla bilgi için, <a "
+"href=\"https://www.torproject.org/docs/faq#EntryGuards\">SSS</a> ve <a "
+"href=\"https://support.torproject.org/tbb/tbb-2/\">Destek Portalı</a>."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1059,7 +1076,7 @@ msgstr "##### Kimlik ve devre değiştirme"
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/new_identity.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/new_identity.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1214,6 +1231,11 @@ msgid ""
 "website with https and onion service, it will show an icon of a green onion "
 "and a padlock."
 msgstr ""
+"Soğan servisini kullanan bir web sitesine erişirken, Tor Browser URL "
+"çubuğunda bağlantınızın durumunu gösteren küçük bir soğan ikonu "
+"gösterecektir: güvenli ve bir soğan servisi kullanılarak bağlantı. Https ve "
+"soğan servisli bir siteye giriyorsanız, yeşil soğan simgesi ve asma kilit "
+"gösterilecektir."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1283,7 +1305,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/secure-connections/
 #: (content/secure-connections/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/https.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/https.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/secure-connections/
 #: (content/secure-connections/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1298,7 +1320,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/secure-connections/
 #: (content/secure-connections/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"\" src=\"../../static/images/tor-and-https.svg\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"\" src=\"../../static/images/tor-and-https.svg\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/secure-connections/
 #: (content/secure-connections/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1492,7 +1514,7 @@ msgstr "##### Güvenlik Kaydırıcısına Erişmek"
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/security-slider.html
 #: (content/security-slider.html/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/slider.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/slider.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/security-slider/
 #: (content/security-slider/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1514,7 +1536,7 @@ msgstr "##### Güvenlik Düzeyleri"
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/security-slider.html
 #: (content/security-slider.html/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/slider_window.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/slider_window.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/security-slider/
 #: (content/security-slider/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1643,7 +1665,7 @@ msgstr "##### Otomatik Tor Browser güncellemesi"
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/updating/
 #: (content/updating/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img width=\"400\" src=\"../../static/images/update1.png\" />"
-msgstr ""
+msgstr "<img width=\"400\" src=\"../../static/images/update1.png\" />"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/updating/
 #: (content/updating/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1657,7 +1679,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/updating/
 #: (content/updating/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img width=\"600\" src=\"../../static/images/update3.png\" />"
-msgstr ""
+msgstr "<img width=\"600\" src=\"../../static/images/update3.png\" />"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/updating/
 #: (content/updating/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1670,7 +1692,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/updating/
 #: (content/updating/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img width=\"600\" src=\"../../static/images/update4.png\" />"
-msgstr ""
+msgstr "<img width=\"600\" src=\"../../static/images/update4.png\" />"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/updating/
 #: (content/updating/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1800,7 +1822,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/plugins/
 #: (content/plugins/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/noscript_menu.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/noscript_menu.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/plugins/
 #: (content/plugins/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -2178,7 +2200,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/becoming-tor-translator/
 #: (content/becoming-tor-translator/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/tr1.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/tr1.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/becoming-tor-translator/
 #: (content/becoming-tor-translator/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -2192,7 +2214,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/becoming-tor-translator/
 #: (content/becoming-tor-translator/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/tr2.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/tr2.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/becoming-tor-translator/
 #: (content/becoming-tor-translator/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -2227,7 +2249,7 @@ msgstr "* Sağ taraftaki mavi 'Takıma Katılın' düğmesine tıklayın:"
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/becoming-tor-translator/
 #: (content/becoming-tor-translator/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/tr3.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/tr3.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/becoming-tor-translator/
 #: (content/becoming-tor-translator/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -2238,7 +2260,7 @@ msgstr "* Açılan menüden çevirmek istediğiniz dili seçin:"
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/becoming-tor-translator/
 #: (content/becoming-tor-translator/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/tr4.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/tr4.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/becoming-tor-translator/
 #: (content/becoming-tor-translator/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -2248,7 +2270,7 @@ msgstr "* Sayfanın üst bölümünde şu şekilde bir bildirim görüntülenir:
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/becoming-tor-translator/
 #: (content/becoming-tor-translator/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/tr5.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/tr5.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/becoming-tor-translator/
 #: (content/becoming-tor-translator/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -2269,6 +2291,10 @@ msgid ""
 "There you will find translation guidelines and resources that will help you "
 "contribute to Tor translations."
 msgstr ""
+"Tercüme etmeden önce, lütfen [Yerelleştirme Lab Wiki] 'deki Tor Projesi "
+"sayfasını okuyun (https://wiki.localizationlab.org/index.php/Tor). Burada "
+"Tor çevirilerine katkıda bulunmanıza yardımcı olacak çeviri yönergeleri ve "
+"kaynakları bulacaksınız."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/becoming-tor-translator/
 #: (content/becoming-tor-translator/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -2315,7 +2341,7 @@ msgstr ""
 
 #: templates/layout.html:8
 msgid "Tor Project | Tor Browser Manual"
-msgstr ""
+msgstr "Tor Projesi | Tor Browser Rehberi"
 
 #: templates/navbar.html:4
 msgid "Tor Logo"More information about the tor-commits mailing list