[tor-commits] [translation/donatepages-messagespot_completed] Update translations for donatepages-messagespot_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Feb 23 15:45:38 UTC 2019


commit 7c97607b3474f98902103c28ff6afaccbbc6dc9e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sat Feb 23 15:45:35 2019 +0000

  Update translations for donatepages-messagespot_completed
---
 locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po | 2027 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 2027 insertions(+)

diff --git a/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
new file mode 100644
index 000000000..d47724dc0
--- /dev/null
+++ b/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -0,0 +1,2027 @@
+# Translators:
+# Kaan Kudret Kölköy <kaanklky at gmail.com>, 2018
+# Translinguini <translinguini at gmail.com>, 2018
+# escher <escherichia2 at msn.com>, 2018
+# Hakan Y <hakan_yalniz at live.com>, 2018
+# psiphon3 <psiphon3 at gmail.com>, 2018
+# erinm, 2018
+# Alperen Kitapçı <alperenmirac at gmail.com>, 2019
+# Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2019
+# Arda Büyükkaya <ardabuyukkaya at protonmail.com>, 2019
+# cenk y. <goncagul at national.shitposting.agency>, 2019
+# Lale Fatoş Tunçman <latuna63 at gmail.com>, 2019
+# Taha Karadoğan <tahakaradogan at gmail.com>, 2019
+# T. E. Kalayci <tekrei at gmail.com>, 2019
+# Hasan Tayyar BESIK <tayyar.besik at gmail.com>, 2019
+# Tmp341, 2019
+# ilkeryus <ilkeryus at gmail.com>, 2019
+# 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Last-Translator: ilkeryus <ilkeryus at gmail.com>, 2019\n"
+"Language-Team: Turkish (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/tr/)\n"
+"Language: tr\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+
+#: tmp/cache_locale/e1/e1e12763540d9524f8871157240d5a8fbf2ea77ace1c46527b3031db68943acc.php:34
+msgid "Processing Donation - Tor"
+msgstr "Bağışınız İşleniyor - Tor"
+
+#: tmp/cache_locale/e1/e1e12763540d9524f8871157240d5a8fbf2ea77ace1c46527b3031db68943acc.php:44
+msgid "Processing Donation. Please Wait..."
+msgstr "Bağışınız işleniyor. Lütfen bekleyin..."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:34
+msgid "Tor Privacy Policy"
+msgstr "Tor Gizlilik İlkesi"
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:44
+msgid "Donor privacy policy"
+msgstr "Bağışçı gizlilik ilkesi"
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:58
+msgid ""
+"The Tor Project respects donor privacy and welcomes anonymous donations."
+msgstr ""
+"Tor Projesi bağışçılarının gizliliğine saygı gösterir ve anonim bağışları da"
+" kabul eder."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:60
+msgid ""
+"If being anonymous is important to you, the best way to preserve your "
+"anonymity is by donating using a method that doesn't disclose your personal "
+"information."
+msgstr ""
+"Sizin için anonim kalmak önemli ise kullanabileceğiniz en iyi yol kişisel "
+"bilgilerinizi içermeyen bir yöntem ile bağış yapmaktır."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:65
+msgid ""
+"If you provide personal information as part of the donation process, it may "
+"be collected and retained by third-party service providers and/or the Tor "
+"Project, as described below."
+msgstr ""
+"Bağış işlemi sırasında kişisel bir bilgi verirseniz, bu bilgiler aşağıda "
+"açıklandığı şekilde üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve/veya Tor Projesi "
+"tarafından toplanıp saklanabilir."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:67
+msgid ""
+"The Tor Project has very little influence over how third-party service "
+"providers, such as PayPal, may collect and use your information."
+msgstr ""
+"Tor Projesi, PayPal gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının bilgilerinizi "
+"nasıl toplayabileceği ve kullanabileceği üzerinde çok az etkisi vardır. Bu "
+"hizmet sağlayıcılar bilgilerinizi toplayabilir ve kullanabilir."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:69
+msgid ""
+"We recommend you familiarize yourself with their <a class=\"hyperlinks "
+"links\" target=\"_blank\" href=\"https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua"
+"/privacy-full\">policies</a>, especially if you have privacy concerns."
+msgstr ""
+"Özellikle gizliliğiniz konusunda endişeleriniz varsa, bu hizmet "
+"sağlayıcıların <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full\">politikaları</a>"
+" hakkında bilgi edinmenizi öneririz."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:74
+msgid ""
+"When you donate to the Tor Project, depending what mechanism you use, we may"
+" learn your name, the amount you donated, your email address, phone number "
+"and/or mailing address, as well as any other information you provide."
+msgstr ""
+"Tor Projesine bağış yaptığınızda, kullandığınız yönteme bağlı olarak, "
+"adınızı, bağışladığınız tutarı, e-posta adresinizi, telefon numaranızı "
+"ve/veya posta adresinizi ve vereceğiniz diğer bilgileri öğrenebiliriz."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:76
+msgid ""
+"We may also learn incidental data such as the date and time of your "
+"donation."
+msgstr ""
+"Ayrıca bağışınızın tarih ve saati gibi anlık bilgileri de öğrenebiliriz."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:78
+msgid ""
+"The Tor Project will never have access to your financial data, such as your "
+"credit card information.We aim to be careful with your information."
+msgstr ""
+"Tor Projesi asla kredi kartınız gibi mali bilgilerinizi almaz. Kişisel "
+"bilgilerinizi korumaya özen gösteririz."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:83
+msgid ""
+"If you have provided your email address, we will email you once to thank you"
+" and give you a receipt."
+msgstr ""
+"E-posta adresinizi verdiyseniz, size teşekkür etmek ve alındınızı göndermek "
+"bir kez e-posta göndereceğiz."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:85
+msgid ""
+"If you opt in during the donation process, we may email you again in future."
+msgstr ""
+"Bağış işlemi sırasında abone olursanız, ileride size başka e-postalar da "
+"gönderebiliriz."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:87
+msgid ""
+"If you donate more than $5,000 and we know your name and address, we are "
+"required to disclose it to the IRS in <a class=\"hyperlinks links\" "
+"target=\"_blank\" href=\"https://www.irs.gov/pub/irs-"
+"pdf/f990ezb.pdf\">Schedule B of the Form 990</a>."
+msgstr ""
+"$5.000 tutarından büyük bir bağış yapıyorsanız ve adınız ile adresinizi "
+"biliyorsak, <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f990ezb.pdf\">990 Numaralı Formun B "
+"maddesinde</a> vergi dairesine bildirmemiz gerekiyor."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:89
+msgid ""
+"But, that information is redacted from the publicly-available version of our"
+" Form 990."
+msgstr ""
+"Ancak bu bilgileri herkese açık olarak sunduğumuz 990 numaralı formda "
+"gizleyeceğiz."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:91
+msgid ""
+"We will never publicly identify you as a donor without your permission."
+msgstr "İzniniz olmadan asla sizi bağışçımız olarak ilan etmeyeceğiz."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:96
+msgid "We do not publish, sell, trade, or rent any information about you."
+msgstr ""
+"Sizinle ilgili herhangi bir bilgiyi yayınlamayacağız, satmayacağız, takas "
+"etmeyeceğiz ya da kiralamayacağız."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:98
+msgid ""
+"For our records, we retain your name, the amount of your donation, the date "
+"of the donation, and your contact information."
+msgstr ""
+"Kayıtlarımız için adınızı, bağış tutarınızı, bağış tarihinizi ve iletişim "
+"bilgilerinizi tutacağız."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:100
+msgid ""
+"Access to that information is restricted inside the Tor Project to people "
+"who need it to do their work, for example by thanking you or mailing you a "
+"t-shirt."
+msgstr ""
+"Bu bilgileri Tor Projesi içinde teşekkür e-postası ya da tişört göndermek "
+"gibi işleri gereği erişmesi gereken kişiler dışında kimse bakmayacak. "
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:105
+msgid ""
+"<span class=\"bold\">The Tor Project very much appreciates all its donors. "
+"Thank you for supporting Tor</span>."
+msgstr ""
+"<span class=\"bold\">Tor Projesi tüm bağışçılarına minnettardır. Tor "
+"uygulamasını desteklediğiniz için teşekkürler</span>."
+
+#: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:113
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:656
+msgid "Back to Donate Page"
+msgstr "Bağış Sayfasına Geri Dön"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:35
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:35
+msgid "Support the Tor Project Today!"
+msgstr "Tor Projesine Hemen Destek Olabilirsiniz!"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:48
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:71
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:647
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:48
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:71
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:641
+msgid "Tor: Strength in Numbers"
+msgstr "Tor: Strength in Numbers (Birlikten Kuvvet Doğar)"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:52
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:75
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:52
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:75
+msgid "Donate to the Tor Project and protect the privacy of millions."
+msgstr "Tor Projesine bağış yaparak milyonlarca kişinin gizliliğini koruyun."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:54
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:77
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:54
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:77
+msgid "Anonymity loves company."
+msgstr "Anonimlik birlikteliği sever."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:63
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:63
+msgid "summary_large_image"
+msgstr "ozet_buyuk_gorsel"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:67
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:67
+msgid "@torproject"
+msgstr "@torproject"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:102
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:102
+msgid ""
+"This page requires Javascript to do PayPal or credit card\n"
+"   donations, but it appears you have Javascript disabled."
+msgstr ""
+"Bu sayfada PayPal ya da kredi kartı ile ödeme için\n"
+"JavaScript kullanılır. Ancak JavaScript devre dışı gibi görünüyor."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:106
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:106
+msgid ""
+"If you wish to donate without enabling Javascript, please take a look at our"
+" <a href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-options.html.en\">other "
+"donations options page</a>."
+msgstr ""
+"JavaScript özelliğini etkinleştirmeden bağış yapmak istiyorsanız <a "
+"href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-options.html.en\">diğer "
+"bağış yöntemleri</a> bölümüne bakabilirsiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:127
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:127
+msgid "Number of Donations"
+msgstr "Bağış Sayısı"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:143
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:143
+msgid "Total Donated"
+msgstr "Toplam Bağış Tutarı"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:159
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:159
+msgid "Total Raised with Mozilla's Match"
+msgstr "Mozilla Kampanyası ile Toplam Tutar"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:170
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:176
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:170
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:176
+msgid "donate"
+msgstr "bağış yapın"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:172
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:172
+msgid "once"
+msgstr "bir kez"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:178
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:178
+msgid "monthly"
+msgstr "aylık"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:185
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:345
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:185
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:339
+msgid "Want to donate Bitcoin, Stock, or via snail mail?"
+msgstr "Bitcoin, Stock ya da yavaş posta ile bağış yapmak ister misiniz?"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:201
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:201
+msgid "invalid amount"
+msgstr "tutar geçersiz"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:205
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:205
+msgid "$2 minimum donation"
+msgstr "En az bağış tutarı $2"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:209
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:209
+msgid "$ other"
+msgstr "$ diğer"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:216
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:216
+msgid "Choose your gift as a token of our thanks."
+msgstr "Minnettarlığımızın ifadesi olarak hediyenizi seçin."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:223
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:223
+msgid "No thanks, I don't want a gift."
+msgstr "Teşekkürler, bir hediye istemiyorum."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:225
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:225
+#, php-format
+msgid "I would prefer 100% of my donation to go to the Tor Project's work."
+msgstr "Bağışımın tamamının Tor Projesi çalışmasına aktarılmasını yeğlerim."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:236
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:236
+msgid "sticker Pack"
+msgstr "etiket paketi"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:243
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:243
+msgid ""
+"A collection of our favorite logo stickers for decorating your stuff and "
+"covering your cams."
+msgstr ""
+"Eşyalarınıza yapıştırabileceğiniz ve kameralarınızı kapatabileceğiniz "
+"beğenilen logo etiketleri paketi."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:253
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:253
+msgid "t-shirt"
+msgstr "tişört"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:259
+msgid "$15"
+msgstr "$15"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:261
+msgid "OFF"
+msgstr "KAPALI"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:267
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:261
+msgid "Get our limited edition Tor: Strength in Numbers shirt."
+msgstr ""
+"Sınırlı sayıda üretilmiş Tor: Strength in Numbers (Birlikten Kuvvet Doğar) "
+"yazılı tişört."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:278
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:272
+msgid "t-shirt pack"
+msgstr "tişört paketi"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:288
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:282
+msgid ""
+"Our Tor: Strength in Numbers t-shirt, plus one of either our Tor: Powering "
+"the Digital Resistance, Open Observatory of Network Interference (OONI), or "
+"Tor at the Heart of Internet Freedom t-shirts."
+msgstr ""
+"Tor: Strength in Numbers (Birlikten Kuvvet Doğar) yanında Tor: Powering the "
+"Digital Resistance (Sayısal Direnişe Katıl), Open Observatory of Network "
+"Interference (OONI) (Açık Ağ İzleme Gözlemevi) ya da Tor at the Heart of "
+"Internet Freedom (Tor İnternet Özgürlüğünün Kalbi) tişörtü seçeneklerinden "
+"birisi ile."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:294
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:288
+msgid "Tor at the Heart of Internet Freedom"
+msgstr ""
+"Tor at the Heart of Internet Freedom (Tor İnternet Özgürlüğünün Kalbinde)"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:298
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:292
+msgid "Powering the Digital Resistance"
+msgstr "Powering the Digital Resistance (Sayısal Direnişe Katıl)"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:302
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:296
+msgid "Open Observatory of Network Interference"
+msgstr "Open Observatory of Network Interference (Açık Ağ İzleme Gözlemevi)"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:313
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:307
+msgid "sweatshirt"
+msgstr "svetşört"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:320
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:314
+msgid "Your generous support of Tor gets you this high-quality zip hoodie."
+msgstr ""
+"Cömert bağışınıza karşılık Tor tarafından kaliteli fermuarlı bir kapüşonlu "
+"svetşört hediyesi alabilirsiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:330
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:324
+msgid "how do you want to <span class=\"green\">DONATE</span>?"
+msgstr "nasıl <span class=\"green\">BAĞIŞ YAPMAK</span> istersiniz?"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:336
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:330
+msgid "Credit Card"
+msgstr "Kredi Kartı"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:352
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:346
+msgid "Your Info"
+msgstr "Bilgileriniz"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:356
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:350
+msgid "* required fields"
+msgstr " * doldurulması zorunlu alanlar"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:361
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:355
+msgid "First Name"
+msgstr "Ad"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:365
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:359
+msgid "Last Name"
+msgstr "Soyad"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:371
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:365
+msgid "Street Address"
+msgstr "Adres"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:375
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:369
+msgid "Apt."
+msgstr "Ap."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:385
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:379
+msgid "City"
+msgstr "İlçe"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:389
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:383
+msgid "State"
+msgstr "İl"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:394
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:388
+msgid "Zip"
+msgstr "Posta Kodu"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:400
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:394
+msgid "Enter email"
+msgstr "E-posta adresinizi yazın"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:404
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:398
+msgid "We‘ll email you your receipt"
+msgstr "Alındınızı e-posta ile göndereceğiz"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:411
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:405
+msgid "Start sending me email updates about the Tor Project!"
+msgstr "Bana Tor Projesi hakkında e-posta güncellemeleri gönderilsin!"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:418
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:412
+msgid "Card Number"
+msgstr "Kart Numarası"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:425
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:419
+msgid "MM"
+msgstr "AA"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:429
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:423
+msgid "YY"
+msgstr "YY"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:433
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:427
+msgid "CVC"
+msgstr "CVC"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:441
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:493
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:435
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:487
+msgid "Choose your size and fit."
+msgstr "Beden ve kesimi seçin."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:446
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:454
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:440
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:448
+msgid "T-shirt:"
+msgstr "Tişört:"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:464
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:468
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:470
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:458
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:462
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:464
+msgid "Comments"
+msgstr "Yorumlar"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:476
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:470
+msgid "Donating:"
+msgstr "Yapılan Bağış:"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:483
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:477
+msgid "Donate"
+msgstr "Bağış Yapın"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:497
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:491
+msgid "T-Shirt"
+msgstr "Tişört"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:501
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:495
+msgid "Choose your size and fit for each shirt."
+msgstr "Her bir tişörtün beden ve kesimini seçin."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:505
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:499
+msgid ""
+"Tor at the Heart of Internet, Powering Digital Resistance or Open "
+"Observvatory of Network Interference (OONI) T-Shirt"
+msgstr ""
+"Tor at the Heart of Internet, Powering Digital Resistance ya da Open "
+"Observvatory of Network Interference (OONI) tişörtü"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:509
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:503
+msgid "Strength in Numbers T-Shirt"
+msgstr "Strength in Numbers (Birlikten Kuvvet Doğar) tişörtü"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:513
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:507
+msgid "Choose your size."
+msgstr "Bedeni seçin."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:517
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:511
+msgid "Sweatshirt"
+msgstr "Svetşört"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:521
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:515
+msgid "A required field is missing from the form."
+msgstr "Doldurulması zorunlu bir form alanı boş bırakılmış."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:523
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:517
+msgid "Please reload the page and try again."
+msgstr "Lütfen sayfayı yenileyip yeniden deneyin."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:527
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:521
+msgid "There was a problem submitting your request to the server:<br>"
+msgstr "İsteğiniz sunucuya iletilirken bir sorun çıktı:<br>"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:531
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:525
+msgid "validation failed"
+msgstr "doğrulanamadı"
+
+#. notes: __field_name__ will be replaced with the field name in the
+#. javascript.
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:537
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:531
+msgid "__field_name__ must be filled out."
+msgstr "__field_name__ alanı boş bırakılamaz."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:542
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:536
+msgid "This field is required"
+msgstr "Bu alanın doldurulması zorunludur"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:546
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:540
+msgid "Invalid email address."
+msgstr "E-posta adresi geçersiz"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:550
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:544
+msgid "per month"
+msgstr "aylı"
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:564
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:558
+msgid "One moment while we shovel coal into our servers."
+msgstr "Biz sunucularımıza bir kürek kömür atarken biraz bekleyin."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:654
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:662
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:648
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:656
+msgid ""
+"Stand up for the universal human rights to privacy and freedom and help keep"
+" Tor robust and secure."
+msgstr ""
+"Evrensel insan haklarının gizliliğe ve özgürlüğe kavuşturulması ve Tor'un "
+"sağlam ve güvende kalmasına yardımcı olun."
+
+#: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:656
+#: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:650
+msgid "Mozilla will match your gift and double your impact."
+msgstr "Mozilla eşit miktarda bir bağış yapacak ve hediyeniz katlanacak."
+
+#: tmp/cache_locale/6f/6f67db0a5268c67c9254c73517aaaea60c8c65a268f9242703a3299173f14b74.php:22
+msgid "See if your employer offers employee gift matching"
+msgstr "İşvereniniz çalışanlara hediye katlama olanağı sunar mı"
+
+#: tmp/cache_locale/6f/6f67db0a5268c67c9254c73517aaaea60c8c65a268f9242703a3299173f14b74.php:52
+msgid "Company"
+msgstr "Kuruluş"
+
+#: tmp/cache_locale/6f/6f67db0a5268c67c9254c73517aaaea60c8c65a268f9242703a3299173f14b74.php:60
+msgid "Matching Conditions"
+msgstr "Katlama Koşulları"
+
+#: tmp/cache_locale/6f/6f67db0a5268c67c9254c73517aaaea60c8c65a268f9242703a3299173f14b74.php:68
+msgid "Contact Information"
+msgstr "İletişim Bilgileri"
+
+#: tmp/cache_locale/6f/6f67db0a5268c67c9254c73517aaaea60c8c65a268f9242703a3299173f14b74.php:76
+msgid "Additional Notes"
+msgstr "Ek Notlar"
+
+#: tmp/cache_locale/6f/6f67db0a5268c67c9254c73517aaaea60c8c65a268f9242703a3299173f14b74.php:84
+msgid "Procedure"
+msgstr "Süreç"
+
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:34
+msgid "Tor Thanks You"
+msgstr "Tor Size Teşekkür Ediyor"
+
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:44
+msgid "Thank you!"
+msgstr "Teşekkürler!"
+
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:51
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:61
+msgid "Thank you for supporting Tor's Strength in Numbers campaign."
+msgstr ""
+"Tor Strength in Numbers (Birlikten Kuvvet Doğar) kampanyasına destek "
+"olduğunuz için teşekkür ederiz."
+
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:53
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:63
+msgid "You should receive an email receipt shortly."
+msgstr "Faturanız kısa süre içinde e-posta adresinize gönderilecek."
+
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:55
+msgid ""
+"With your support and the generous matching funds from Mozilla, we'll be "
+"able to tackle ambitious projects, such as developing a more secure, "
+"privacy-enhancing browser for mobile devices and making it easier for third-"
+"party developers to integrate Tor into their applications."
+msgstr ""
+"Desteğiniz ve cömert Mozilla hediye katlama fonları sayesinde, mobil "
+"aygıtlar için daha güvenli ve gizliliği arttıracak bir tarayıcı "
+"geliştirmenin yanında üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamalarını Tor ile "
+"bütünleştirmesini kolaylaştırmak gibi iddialı projelere girişebileceğiz. ."
+
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:65
+msgid ""
+"With your support, we'll be able to tackle ambitious projects, such as "
+"developing a more secure, privacy-enhancing browser for mobile devices and "
+"making it easier for third-party developers to integrate Tor into their "
+"applications."
+msgstr ""
+"Desteğiniz sayesinde, mobil aygıtlar için daha güvenli ve gizliliği "
+"arttıracak bir tarayıcı geliştirmenin yanında üçüncü taraf geliştiricilerin "
+"uygulamalarını Tor ile bütünleştirmesini kolaylaştırmak gibi iddialı "
+"projelere girişebileceğiz. ."
+
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:71
+msgid ""
+"It's an incredible time to stand up for world-leading security and privacy "
+"software."
+msgstr ""
+"Dünya lideri güvenlik ve gizlilik yazılımı için ayağa kalkmanın tam zamanı."
+
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:73
+msgid ""
+"Tell family, friends, and colleagues that you're supporting privacy and "
+"security with Tor!"
+msgstr ""
+"Gizlilik ve güvenliğinizi Tor ile sağladığınızı arkadaşlarınıza ve ailenize "
+"duyurun!"
+
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:77
+msgid "SHARE THE TOR PROJECT"
+msgstr "TOR PROJESİNİ PAYLAŞIN"
+
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:115
+msgid "Got Skills?"
+msgstr "Destek olabilecek yetenekleriniz mi var?"
+
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:121
+msgid "The Tor network depends on volunteers."
+msgstr "Tor ağı gönüllülerin desteğiyle çalışır."
+
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:127
+msgid ""
+"We need people to run relays, write code, organize the community and spread "
+"the word about our good work."
+msgstr ""
+"Tor aktarıcıları işletecek, kod yazacak, topluluk oluşturacak ve iyi "
+"çalışmalarımızın yayılmasını sağlayacak kişilere ihtiyacımız var."
+
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:129
+msgid "Learn how you can help."
+msgstr "Nasıl yardım edebileceğinizi öğrenin."
+
+#: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:137
+msgid "I Want To Volunteer"
+msgstr "Gönüllü Olmak İstiyorum"
+
+#: tmp/cache_locale/50/50777d283fdd4725b4b51b066a1fa065079d875050e04874af7ad8d37f823d3f.php:25
+msgid ""
+"The Tor Project is a US 501(c)(3) non-profit organization advancing human "
+"rights and freedoms by creating and deploying free and open source anonymity"
+" and privacy technologies, supporting their unrestricted availability and "
+"use, and furthering their scientific and popular understanding."
+msgstr ""
+"Tor Projesi, US 501(c)(3) kapsamında, özgür ve açık kaynaklı anonimlik ve "
+"kişisel gizlilik teknolojileri geliştirerek insan hakları ve özgürlüklerini "
+"ileriye götürmek, bu teknolojilerin bilimsel ve kültürel olarak "
+"bilinirliğini arttırmak ve herkes tarafından erişebilmesini sağlamak "
+"amacıyla çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur."
+
+#: tmp/cache_locale/50/50777d283fdd4725b4b51b066a1fa065079d875050e04874af7ad8d37f823d3f.php:31
+msgid "Subscribe to Our Newsletter"
+msgstr "Bültenimize Abone Olun"
+
+#: tmp/cache_locale/50/50777d283fdd4725b4b51b066a1fa065079d875050e04874af7ad8d37f823d3f.php:35
+msgid "Get monthly updates and opportunities from the Tor Project."
+msgstr "Tor Projesi hakkında aylık güncelleme ve fırsatları alın."
+
+#: tmp/cache_locale/50/50777d283fdd4725b4b51b066a1fa065079d875050e04874af7ad8d37f823d3f.php:39
+msgid "Sign Up"
+msgstr "Kayıt Olun"
+
+#: tmp/cache_locale/50/50777d283fdd4725b4b51b066a1fa065079d875050e04874af7ad8d37f823d3f.php:47
+msgid "Donate FAQs"
+msgstr "Bağış Hakkında Sorular"
+
+#: tmp/cache_locale/50/50777d283fdd4725b4b51b066a1fa065079d875050e04874af7ad8d37f823d3f.php:51
+msgid "Privacy Policy"
+msgstr "Gizlilik İlkesi"
+
+#: tmp/cache_locale/50/50777d283fdd4725b4b51b066a1fa065079d875050e04874af7ad8d37f823d3f.php:67
+msgid ""
+"Designed and built by <span class=\"stamp-bold\"><a "
+"href=\"https://www.giantrabbit.com/\" class=\"stamp-bold\" "
+"target=\"_blank\">Giant Rabbit</a></span>"
+msgstr ""
+"<span class=\"stamp-bold\"><a href=\"https://www.giantrabbit.com/\" class"
+"=\"stamp-bold\" target=\"_blank\">Giant Rabbit</a></span> tarafından "
+"tasarlanıp geliştirilmiştir."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:34
+msgid "Tor Donor FAQ"
+msgstr "Tor Bağışçısı Soruları"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:44
+msgid "Questions?"
+msgstr "Sorularınız mı var?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:59
+msgid ""
+"If your question isn’t answered below, email <span "
+"class=\"email\">frontdesk(at)rt.torproject.org</span> with general Tor "
+"inquiries, or <span class=\"email\">giving(at)torproject.org</span> with "
+"donor-specific questions."
+msgstr ""
+"Sorunuz aşağıda cevaplanmamışsa, genel Tor talebi olarak <span "
+"class=\"email\">frontdesk(at)rt.torproject.org</span> veya bağışa özel "
+"sorular olarak <span class=\"email\">giving(at)torproject.org</span> "
+"adresine e-posta gönderiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:66
+msgid "What is the Tor Project and what does it do?"
+msgstr "Tor Project nedir ve ne işe yarar?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:70
+msgid ""
+"The Tor Project’s mission is to advance human rights and freedoms by "
+"creating and deploying free and open anonymity and privacy technologies, "
+"supporting their unrestricted availability and use, and furthering their "
+"scientific and popular understanding."
+msgstr ""
+" Tor Project’s görevi, onların bilimsel ve genel anlayışlarını "
+"ilerleterek, sınırsız erişilebilirliklerini ve kullanımlarını destekleyerek,"
+" açık ve özgür bilinmezliği ve mahrumiyet teknolojilerini yaratarak ve "
+"uygulayarak, insan haklarını ve özgürlüklerini ileri düzeye taşımaktır. "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:72
+msgid ""
+"The main product of the Tor Project is <a "
+"href=\"https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en\">Tor "
+"Browser</a>, which enables people to browse the internet anonymously."
+msgstr ""
+"Tor Projesi'nin ana ürünü insanların internette gizlice dolaşmasına imkan "
+"sağlayan <a href=\"https://www.torproject.org/download/download-"
+"easy.html.en\">Tor Browser'dır</a>."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:74
+msgid ""
+"The Tor Project is a 501(c)3 tax-exempt non-profit organization based in "
+"Boston, Massachusetts."
+msgstr ""
+"Tor Projesi Milli Gelirler Yasası 501(c)3 maddesine göre vergiden muaf, "
+"Boston, Massachusetts merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluştur."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:76
+msgid "It was founded in 2006."
+msgstr "2006'da kurulmuştur."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:82
+msgid "Who works for the Tor Project, and what do they do?"
+msgstr "Tor Projesi için kim çalışıyor ve ne yapıyorlar?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:86
+msgid ""
+"Thousands of people around the world actively support the work of the Tor "
+"Project, including developers, designers, relay operators, researchers, "
+"cryptographers, computer scientists, and privacy advocates, and most are not"
+" paid by the Tor Project."
+msgstr ""
+"Dünyanın dört bir yanındaki binlerce insan, geliştiriciler, tasarımcılar, "
+"aktarıcı hizmeti sağlayanlar, araştırmacılar, kriptograflar, bilgisayar "
+"bilimcileri ve gizlilik savunucuları dahil olmak üzere Tor Projesinin "
+"çalışmalarını aktif olarak destekliyor ve çoğu Tor Projesi tarafından "
+"ödenmiyor."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:88
+msgid ""
+"The paid staff of the Tor Project is very small: about 47 people in total."
+msgstr ""
+"Tor Projesi'nin ücretli personeli çok azdır: toplamda yaklaşık 47 kişi."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:90
+msgid ""
+"You can read about the core contributors to the Tor Project on our <a "
+"class=\"hyperlinks\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/about/corepeople.html.en\"><span "
+"class=\"links\">Core People page</span></a>."
+msgstr ""
+"Tor Projesine katkıda bulunanlar hakkında bilgiyi <a class=\"hyperlinks\" "
+"target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/about/corepeople.html.en\"><span "
+"class=\"links\">Çekirden Tor Kişileri sayfası</span></a>nda bulabilirsiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:95
+msgid "Who uses Tor?"
+msgstr "Tor'u kim kullanır?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:99
+msgid ""
+"The vast majority of Tor users are ordinary people who want control of their"
+" privacy online or people whose internet use is censored."
+msgstr ""
+"Tor kullanıcılarının büyük çoğunluğu, çevrimiçi gizlilik kontrolünü isteyen "
+"sıradan insanlar veya internet kullanımı sansürlenen kişilerdir."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:101
+msgid ""
+"Other Tor users are journalists, human rights defenders, domestic violence "
+"survivors, policymakers, diplomats, and academic and research institutions."
+msgstr ""
+"Diğer Tor kullanıcıları gazeteciler, insan hakları savunucuları, aile içi "
+"şiddet mağdurları, politika yapıcılar, diplomatlar ve akademik ve araştırma "
+"kurumlarıdır."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:107
+msgid "Can anyone use Tor?"
+msgstr "Herkes Tor'u kullanabilir mi?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:111
+msgid "Yes! Tor is free, and anyone can use it."
+msgstr "Kesinlikle! Tor bedavadır ve herkes kullanabilir."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:113
+msgid ""
+"To get started, you will need to <a class=\"hyperlinks\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en\"><span "
+"class=\"links\">download Tor Browser</span></a>."
+msgstr ""
+"Başlarken, <a class=\"hyperlinks\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en\"><span "
+"class=\"links\">Tor Browser'ı indirmeniz </span></a> gerekiyor. "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:115
+msgid ""
+"We offer instructions on how to download for <a class=\"hyperlinks links\" "
+"target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en#windows\">Windows</a>,"
+" <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en#macosx\">Mac "
+"OS X</a> and <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en#linux\">Linux</a>."
+msgstr ""
+"<a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en#windows\">Windows</a>,<a"
+" class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en#macosx\">Mac "
+"OS X</a> ve <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en#linux\">Linux</a>"
+" için nasıl yükleyeceğinize ilişkin yollar sunduk."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:121
+msgid "What kinds of people support Tor?"
+msgstr "Ne tür insanlar Tor'u destekler?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:125
+msgid "All kinds of people."
+msgstr "Her çeşit insan."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:127
+msgid ""
+"Thousands of individuals have donated to support the Tor Project, and we "
+"have also received funding from a wide range of organizations including "
+"Google, the Ford Foundation, the Knight Foundation, Reddit, the U.S. "
+"National Science Foundation, the Electronic Frontier Foundation, Human "
+"Rights Watch, the Swedish International Development Cooperation Agency, the "
+"Federal Foreign Office of Germany, the U.S. Naval Research Laboratory, "
+"Omidyar Network, SRI International, and Radio Free Asia."
+msgstr ""
+"Tor Projesi'ni desteklemek için binlerce kişi bağışta bulundu ve ayrıca "
+"Google, Ford Vakfı, Knight Vakfı, Reddit, ABD Ulusal Bilim Vakfı, Elektronik"
+" Sınır Vakfı, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nü de içeren çok çeşitli "
+"kuruluşlardan fon aldık. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, "
+"Almanya Federal Dış Ofisi, ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı, Omidyar "
+"Network, SRI International ve Radio Free Asia."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:129
+msgid ""
+"People also support Tor in non-financial ways, for example by running Tor "
+"relays to help carry traffic for other users."
+msgstr ""
+"İnsanlar ayrıca Tor'u finansal olmayan yollarla da desteklemektedir; "
+"örneğin, diğer kullanıcılar için trafik taşımasına yardım etmek için Tor "
+"aktarıcısı çalıştırarak."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:131
+msgid ""
+"In addition, everybody who uses Tor is helping to keep other users safe and "
+"anonymous, because the more people using Tor, the harder it is to identify "
+"any single individual."
+msgstr ""
+"Ek olarak, Tor'u kullanan herkes, diğer kullanıcıların güvenli ve anonim "
+"kalmasına yardımcı oluyor, çünkü Tor'u ne kadar çok kişi kullanıyorsa, o "
+"kadar çok tek bir kişiyi tanımlamak o kadar zor olur."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:137
+msgid "How does the Tor software work to protect people's anonymity?"
+msgstr "Peki Tor gizliliği nasıl korur?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:141
+msgid ""
+"Tor protects you by bouncing your communications around the Tor network, "
+"which is a distributed network of relays run by volunteers all around the "
+"world."
+msgstr ""
+"Tor, iletişimlerinizi dünyanın dört bir yanındaki gönüllüler tarafından "
+"yürütülen dağıtılmış bir ağ olan Tor ağı etrafında sunarak korur."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:143
+msgid ""
+"If someone is watching your internet connection, Tor prevents them from "
+"finding out what sites you are visiting."
+msgstr ""
+"Biri internet bağlantınızı izliyorsa, Tor hangi siteleri ziyaret ettiğinizi "
+"bulmalarını önler."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:145
+msgid ""
+"It also prevents sites you visit from finding out where you're located."
+msgstr ""
+"Ayrıca, ziyaret ettiğiniz sitelerin nerede bulunduğunuzu öğrenmesini de "
+"önler."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:147
+msgid ""
+"You can read more about how Tor works on our <a class=\"hyperlinks links\" "
+"target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/about/overview.html.en\">overview page."
+msgstr ""
+"Tor'un nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.<a "
+"class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/about/overview.html.en\">genel bakış "
+"sayfası."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:154
+msgid ""
+"I would like to know more about how Tor works, what onion services are, or "
+"how to run a relay."
+msgstr ""
+"Tor'un nasıl çalıştığı, onion servislerinin ne olduğu veya nasıl relay "
+"çalıştırılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:158
+msgid ""
+"<a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/docs/faq.html.en\">This Tor Project "
+"FAQ</a> has answers to all those questions, and more."
+msgstr ""
+"<a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/docs/faq.html.en\">Bu Tor Projesinin "
+"SSS'ının</a>'nın tüm bu sorulara ve fazlasına ilişkin cevapları vardır."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:164
+msgid "Does the Tor software work?"
+msgstr "Tor gerçekten işe yarar mı?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:168
+msgid ""
+"We believe Tor is the best solution available today, and we know that it "
+"does a better job of keeping you safely anonymous than other options such as"
+" VPNs, proxychains, or browser \"private browsing\" modes."
+msgstr ""
+"Tor'un bugün için en uygun çözüm yolu olduğuna inanıyoruz ve Tor'un sizi "
+"güvenli olarak anonim tutmak konusunda VPN, proxychain veya tarayıcı \"gizli"
+" tarayıcı\" modu gibi diğer seçeneklerden daha başarılı olduğunu biliyoruz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:170
+msgid ""
+"We know that both the Russian government and the NSA have tried in the past "
+"to crack Tor, and failed."
+msgstr ""
+"Rus hükümeti ve NSA'in geçmişte Tor'u kırmaya çalışıp başarısız olduklarını "
+"biliyoruz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:172
+msgid ""
+"The Electronic Frontier Foundation says that Tor offers <a "
+"class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2014/07/7-things-you-should-know-about-"
+"tor\">some of the strongest anonymity software that exists</a>, and in his "
+"book Data and Goliath, security expert Bruce Schneier wrote \"The current "
+"best tool to protect your anonymity when browsing the web is Tor.\""
+msgstr ""
+"The Electronic Frontier Foundation says that Tor offers some of the strongest anonymity software that exists, and in his book Data and Goliath, security expert Bruce Schneier wrote \"The current best tool to protect your anonymity when browsing the web is Tor.\"\n"
+"Electronic Frontier Foundation, Tor'un <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2014/07/7-things-you-should-know-about-tor\">var olan en güçlü anonimlik yazılımlarından bazılarını</a> sunduğunu söyledi ve Data and Goliath adlı kitabında güvenlik uzmanı Bruce Schneier \"İnternette gezinirken anonimliğinizi korumak için en iyi araç Tor olduğunu\" yazdı."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:178
+msgid "Is what Tor does legal? Can I get in trouble for using it?"
+msgstr "Tor da yasal olan ne? Kullandığım için başım belaya girebilir mi?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:182
+msgid ""
+"Downloading Tor Browser or using the Tor network is legal in nearly every "
+"country."
+msgstr ""
+"Tor Browser'ı indirmek veya Tor ağ kullanmak hemen hemen her ülkede "
+"yasaldır."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:184
+msgid ""
+"A few web sites occasionally block Tor, but that doesn't mean you're doing "
+"anything wrong."
+msgstr ""
+"Birkaç web sitesi bazen Tor'u engeller, ancak bu yanlış bir şey yaptığınız "
+"anlamına gelmez."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:186
+msgid ""
+"Usually it means that site has had difficulties with visitors who've been "
+"using Tor in the past, or that they misunderstand what Tor is and how it "
+"works (we’re working to change this)."
+msgstr ""
+"Genellikle bu sitenin Tor'u eskiden kullanan ziyaretçilerle zorlukları "
+"olduğu veya Tor'un ne olduğu ve nasıl çalıştığı hakkında yanlış fikirleri "
+"olduğu anlamına gelmektedir (biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz)."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:188
+msgid ""
+"But it is not illegal to use Tor, and you shouldn't get in trouble for doing"
+" it."
+msgstr ""
+"Ancak Tor'u kullanmak yasak değil, dolayısıyla bunu kullanırken paniğe "
+"kapılmayın."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:190
+msgid ""
+"You can find more information about Tor's legal status on the <a "
+"class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.eff.org/torchallenge/faq.html\">EFF site</a>."
+msgstr ""
+"Tor'un yasal durumuyla ilgili daha fazla bilgiyi <a class=\"hyperlinks "
+"links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.eff.org/torchallenge/faq.html\">EFF'nin sitesinden </a> "
+"bulabilirsiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:196
+msgid ""
+"Where can I find out more about the Tor Project, especially financial "
+"information?"
+msgstr ""
+"Tor Projesi, özellikle de mali konular hakkında ayrıntılı bilgiye nereden "
+"ulaşabilirim?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:200
+msgid ""
+"Here are the Tor Project's <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/about/financials.html.en\">financial "
+"statements, and its Form 990</a>."
+msgstr ""
+"İşte burada Tor Project 'in <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/about/financials.html.en\">finansal "
+"açıklamalar ve onu Form 990'ı</a>."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:206
+msgid "Where does the Tor Project's money come from?"
+msgstr "Tor Projesi'nin geliri nereden geliyor?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:210
+msgid ""
+"Tor is supported by United States government funding agencies, NGOs, private"
+" foundations, research institutions, private companies, and over 20,000 "
+"personal donations from people like you."
+msgstr ""
+"Tor, Birleşik Devletler resmi yardım kuruluşları, sivil toplum örgütleri, "
+"özel vakıflar, araştırma enstitüleri, özel şirketler ve sizin gibi 20.000'e "
+"yakın kişisel bağışlarla desteklenmektedir."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:212
+msgid ""
+"(See <a class=\"hyperlinks links single-link\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/about/sponsors.html.en\">https://www.torproject.org/about/sponsors</a>"
+" for more.)"
+msgstr ""
+"Daha fazlası için <a class=\"hyperlinks links single-link\" "
+"target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/about/sponsors.html.en\">https://www.torproject.org/about/sponsors</a>"
+" sayfasına bakın."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:214
+msgid ""
+"While we are grateful for this funding, we don't want the Tor Project to "
+"become too dependent on any single source."
+msgstr ""
+"Her ne kadar bu bağışlardan dolayı minnettar olsak da, Tor Projesi'nin "
+"herhangi bir tek bir kaynağa bağlı kalması istemeyiz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:216
+msgid ""
+"Crowdfunding allows us to diversify our donor base and is unrestricted -- it"
+" allows us to spend the money on the projects we think are most important "
+"and respond quickly to changing events."
+msgstr ""
+"Kitlesel fonlama bağışçı tabanımızı çeşitlendirmemize ve sınırlaması "
+"olmamasına -parayı en önemli olduğunu düşündüğümüz projelere harcamamıza ve "
+"hızlı değişen durumlara çabuk karşılık verebilmemize- olanak veriyor."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:218
+msgid ""
+"And so, we are asking you to help financially support us, to increase the "
+"Tor Project's independence and ensure the sustainability of the products and"
+" services we provide."
+msgstr ""
+"Ve bu yüzden, biz Tor Project'in bağımsızlığını, ürünlerin ve sağladığı "
+"hizmetlerin sürdürebilirliğini garanti etmeyi arttırmak için bizi finansal "
+"olarak destekleme de yardımcı olmanızı istiyoruz. "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:224
+msgid ""
+"How much money does the Tor Project spend annually, and what is it used for?"
+msgstr ""
+"Tor Projesi yıllık ne kadar para harcıyor ve bu parayı niçin kullanıyor?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:228
+msgid "The Tor Project spends about $4 million annually."
+msgstr "Tor Projesi yıllık 4 milyon $ civarında para harcıyor. "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:230
+#, php-format
+msgid ""
+"About 80% of the Tor Project's spending goes to staffing, mostly software "
+"engineers."
+msgstr ""
+"Tor Projesi'nin harcamalarının %80'i çoğunlukla yazılım mühendislerinden "
+"oluşan personele gidiyor."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:232
+msgid ""
+"About 10% goes towards administrative costs such as accounting and legal "
+"costs and bank fees."
+msgstr ""
+"%10'u muhasebe, mahkeme masrafları ve banka masrafları gibi idari "
+"harcamalara yöneliktir."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:234
+msgid ""
+"The remaining 10% is spent on travel, meetings and conferences, which are "
+"important for Tor because the Tor community is global."
+msgstr ""
+"Geri kalan %10 da seyahat, toplantı ve konferanslar için, Tor için önemliler"
+" çünkü Tor topluluğu evrensel düzeydedir, harcanıyor."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:240
+msgid "Is my donation tax-deductible?"
+msgstr "Bağışım vergiden düşülüyor mu?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:244
+msgid ""
+"If you pay taxes in the United States, your donation to Tor is tax "
+"deductible to the full extent required by law."
+msgstr ""
+"Birleşik Devleter'de vergi veriyorsanız, Tor'a yapacağınız bağış yasanın "
+"gerektirdiği üzere sonuna kadar vergiden düşülecektir."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:246
+msgid "Following is information you may need for reporting purposes:"
+msgstr ""
+"Aşağıda raporlama amaçlı gerek duyabileceğiniz bilgiler bulunmaktadır:"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:251
+msgid ""
+"<b>Tor Project Tax ID Number (EIN #):</b> 20-8096820<br>\n"
+"     <b>Address:</b><br>\n"
+"     The Tor Project, Inc.<br>\n"
+"     217 First Avenue South #4903<br>\n"
+"     Seattle, WA 98194<br>\n"
+"     <b>Phone number:</b> 206-420-3136<br>\n"
+"     <b>Contact person:</b> Isabela Bagueros, Executive Director<br>"
+msgstr ""
+"<b>Tor Projesi Vergi Numarası (EIN #):</b> 20-8096820<br>\n"
+"     <b>Adres:</b><br>\n"
+"     The Tor Project, Inc.<br>\n"
+"     217 First Avenue South #4903<br>\n"
+"     Seattle, WA 98194<br>\n"
+"     <b>Telefon Numarası:</b> 206-420-3136<br>\n"
+"     <b>Sorumlu kişi:</b> Isabela Bagueros, Yürütücü Başkan <br>"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:264
+msgid "If I am not in the United States, can I still donate?"
+msgstr "Birleşik Devletler'de değilsem bile bağışta bulunabilir miyim?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:268
+msgid "Yes, definitely."
+msgstr "Evet, kesinlikle."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:270
+msgid ""
+"Your donation probably isn't tax-deductible (unless you pay taxes on U.S. "
+"income) but we would very much appreciate your support."
+msgstr ""
+"Bağışınız muhtemelen vergiden düşülemeyecek (verginizi ABD kazancınızdan "
+"ödemiyorsanız) ama desteğiniz bizim için çok önemlidir."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:276
+msgid ""
+"Can I donate to a specific project, or restrict my donation to a particular "
+"purpose?"
+msgstr ""
+"Belirli bir projeye bağışta bulunabilir veya bağışımı belirli bir amaçla "
+"sınırlayabilir miyim?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:280
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:560
+msgid "No, sorry."
+msgstr "Hayır, üzgünüz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:282
+msgid ""
+"If we accept a donation from someone who has specified how they want it "
+"used, we're required by the IRS to track and report separately on that "
+"money."
+msgstr ""
+"Nasıl kullanacağını özellikle belirten birinden bağış kabul edersek, vergi "
+"dairesi o parayı takip etmemizi ve ayrı olarak raporlamamızı isteyecektir."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:284
+msgid ""
+"That would be a big administrative burden for a small organization, and we "
+"don't think it's a good idea for us."
+msgstr ""
+"Bu da küçük bir kuruluşta büyük bir idari yük olacaktır ve bizim için pek de"
+" uygun bir fikir olmayacaktır."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:286
+msgid ""
+"However, we would be very happy to hear your ideas and feedback about our "
+"work."
+msgstr ""
+"Yine de, fikirlerinizi ve projemiz hakkındaki geri bildirimlerinizi "
+"duymaktan epey mutlu oluruz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:288
+msgid ""
+"If you're donating using a mechanism that allows for comments, feel free to "
+"send your thoughts that way."
+msgstr ""
+"Eğer yorumlara izin veren bir mekanizma kullanarak bağış yapıyorsanız, "
+"düşündüklerinizi bu şekilde yollamaktan çekinmeyin. "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:294
+msgid "Can I donate while using Tor Browser?"
+msgstr "Tor Browser kullanırken bağışta bulunabilir miyim?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:298
+msgid "Yes! In our testing, donation works via Tor Browser."
+msgstr "Evet! Kendi denememizde, Tor Browser yoluyla bağış işe yaradı."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:300
+msgid ""
+"If you run into problems, please contact <span "
+"class=\"email\">giving(at)torproject.org</span>."
+msgstr ""
+"Eğer sorun yaşarsanız, lütfen <span class=\"email\"> giving at torproject.org "
+"</span> adresine mesaj atın."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:304
+msgid ""
+"For users logging in to Paypal: some people had no problem donating via "
+"PayPal while using Tor Browser."
+msgstr ""
+"PayPal kullanan kullanıcılar için: Bazı insanlar Tor Browser kullanırken "
+"PayPal yoluyla bağışta bulunmada sorun yaşamadı."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:306
+msgid ""
+"In past years, some people couldn't complete the donation process, and one "
+"person had their PayPal account temporarily frozen."
+msgstr ""
+"Önceki yıllarda, bazı insanlar bağış sürecini tamamlayamadı ve bir kişinin "
+"PayPal hesabı geçici olarak donduruldu."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:308
+msgid "If you run into any problems donating via PayPal, please let us know."
+msgstr ""
+"Eğer PayPal yoluyla bağışta bulunurken sorun yaşarsanız, lütfen bize "
+"bildirin."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:314
+msgid "How can I donate via debit or credit card?"
+msgstr "Banka veya kredi kartıyla nasıl bağışta bulunabilirim?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:318
+msgid ""
+"To donate using a major credit card or debit card (VISA, MasterCard, "
+"Discover or American Express) or via PayPal, please visit our <a "
+"href=\"https://donate.torproject.org\">donate page</a>."
+msgstr ""
+"Bağış için bilinen bir kredi veya banka kartı (VISA, MasterCard, Discover "
+"veya American Express) veya PayPal kullanılabilir, lütfen <a "
+"href=\"https://donate.torproject.org\">bağış sayfamızı</a> ziyaret edin."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:324
+msgid "Why do you ask for my address and similar information?"
+msgstr "Neden benden adresimi veya buna benzer bilgilerimi istiyorsunuz?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:328
+msgid ""
+"If you donate by credit card, you will be asked for some information that's "
+"required to process your credit card payment, including your billing "
+"address."
+msgstr ""
+"Kredi kartıyla bağışta bulunursanız, kredi kartı ödemenizin alınabilmesi "
+"için sizden fatura adresiniz dahil bazı bilgiler istenecektir."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:330
+msgid ""
+"This allows our payment processor to verify your identity, process your "
+"payment, and prevent fraudulent charges to your credit card."
+msgstr ""
+"Bu bilgiler ödeme işlemcimizin kimliğinizi denetleyebilmesini, ödemenizi "
+"almasını ve kredi kartınıza dolancırıcılar tarafından borçlandırma "
+"yapılmasını önlemek içindir."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:332
+msgid ""
+"We don't ask for information beyond what's required by the payment "
+"processor."
+msgstr ""
+"Sizden ödeme işlemcimizin gerek duyduğunun ötesinde bilgi istemiyoruz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:338
+msgid "Why is there a minimum donation?"
+msgstr "Bağış için neden bir alt sınır var?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:342
+msgid ""
+"People who have stolen credit card information often donate to nonprofits as"
+" a way of testing whether the card works."
+msgstr ""
+"Kredi kartı bilgilerini çalan kişiler kartın çalışıp çalışmadığını anlamanın"
+" bir yolu olarak genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışta "
+"bulunmaktadır."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:344
+msgid ""
+"These people typically use a very small amount for their testing, and we've "
+"found that setting a $1 minimum donation seems to deter them."
+msgstr ""
+"Bu insanlar tipik olarak çok küçük bir bütçeyi denemelerinde kullanırlar ve "
+"biz minimum 1 dolarlık bağışın onları caydırmaya yeteceğine dair bir "
+"düzenleme getirdik. "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:350
+msgid "Is there a maximum donation?"
+msgstr "Bağış için üst sınır var mı?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:354
+msgid ""
+"No, no, no! More funding from you means we can do more things we are excited"
+" to do, like hire a person to monitor the Tor network full time, or "
+"research, test, and implement ideas we have for making the Tor network even "
+"stronger."
+msgstr ""
+"Hayır, hayır, hayır! Sizden gelecek daha fazla bağış demek, Tor ağını tam "
+"zamanlı olarak izleyecek eleman almak, veya Tor ağını her zamankinden daha "
+"güçlü kılmak için araştırma, test veya uygulanabilir fikirler gibi yapmaya "
+"heveslendiğimiz şeyleri yapmak demektir."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:360
+msgid "Can I donate via bitcoin?"
+msgstr "Bitcoin yoluyla bağışta bulunabilir miyim?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:364
+msgid ""
+"Yes! We accept <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-options.html.en\">bitcoin "
+"via BitPay</a>."
+msgstr ""
+"Evet! <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-options.html.en\">BitPay "
+"yoluyla bitcoin</a> kabul ediyoruz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:370
+msgid ""
+"If I want my donation to be anonymous, what is the best way for me to "
+"donate?"
+msgstr "Gizli olarak bağışta bulunmak istesem, bunun için en iyi yol nedir?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:374
+msgid ""
+"You can donate by <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-"
+"options.html.en#cash\">sending us a postal money order</a>."
+msgstr ""
+"Bize <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-options.html.en#cash\">posta"
+" havalesi göndererek</a> bağışta bulunabilirsiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:376
+msgid ""
+"You can donate via bitcoin if you have bitcoin set up in a way that "
+"preserves your anonymity."
+msgstr ""
+"Gizliliğini korumaya yönelik tasarlanmış bir bitcoin'e sahipseniz, bitcoin "
+"ile de bağışta bulunabilirsiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:378
+msgid "You can buy cash gift cards and mail them to us."
+msgstr " Peşin olarak hediye kartları alıp o kartları bize gönderebilirsiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:380
+msgid ""
+"There are probably other ways to donate anonymously that we haven't thought "
+"of-- maybe you will :)"
+msgstr ""
+"Gizli bir şekilde bağış yapmak konusunda üstünde düşünmediğimiz başka yollar"
+" olabilir --belki siz düşünmüşsünüzdür :)"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:387
+msgid ""
+"Is the Tor Project required to identify me as a donor to the United States "
+"government, or to any other authority?"
+msgstr ""
+"Tor Projesi beni bir bağışçı olarak bilgilerimi Birleşik Devletler hükümeti "
+"veya başka bir otoriteye veriyor mu?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:391
+msgid ""
+"If you donate $5,000 or more to the Tor Project in a single year, we are "
+"required to report the donation amount and your name and address (if we have"
+" it) to the IRS, on Schedule B of the Form 990, which is filed annually."
+msgstr ""
+"Aynı yıl içerisinde Tor Projesine $5.000 veya daha fazla bağışta "
+"bulunursanız, bu bağış miktarını, adınızı ve adresinizi (eğer bu bilgilere "
+"sahipsek) yıllık olarak doldurulan 990 nolu Formun B Tablosunda raporlayarak"
+" vergi dairesine bildirmemiz gerekiyor."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:393
+msgid ""
+"However, it's normal for nonprofits to redact individual donor information "
+"from the copy of the 990 that's made publicly-available, and that's what we "
+"do."
+msgstr ""
+"Bununla birlikte, kâr amacı gütmeyen kuruluşların bireysel bağışçı "
+"bilgilerini halka açık hale getirilen 990 kopyasından çıkarmaları normaldir "
+"ve biz de öyle yaparız."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:395
+msgid ""
+"We are not required to identify donors to any other organization or "
+"authority, and we do not."
+msgstr ""
+" Bağışçılarımızı herhangi bir kuruluş veya otoriteye bildirmeye gereği "
+"duymuyor ve bildirmiyoruz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:397
+msgid ""
+"(Also, if you wanted, you could give us $4,999 in late 2018 and $4,999 in "
+"early 2019.)"
+msgstr ""
+"(Ayrıca, eğerki isterseniz bize 2018 sonlarında ve 2019 başlarında 4,999$ "
+"verebilirsiniz.) "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:403
+msgid ""
+"In your privacy policy, you say you will never publicly identify me as a "
+"donor without my permission."
+msgstr ""
+"Gizlilik politikanızda, iznim olmadan beni halka bağışçı olarak "
+"açıklamaycağınızı belirtmişsiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:405
+msgid "What does that mean?"
+msgstr "Bu ne anlama geliyor?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:409
+msgid "Yes, that's right."
+msgstr "Evet, bu doğru."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:411
+msgid ""
+"If you donate to the Tor Project, there will be some people at the Tor "
+"Project who know about your donation."
+msgstr ""
+"Tor Projesi'ne bağışta bulunacaksınız, işte Tor Projesi'nden bağışınız "
+"hakkında bilgisi olacak bazı kişiler."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:413
+msgid ""
+"However, we will never publicly identify you as a donor, unless you have "
+"given us permission to do so."
+msgstr ""
+"Yine de, bizden yapmamız için izin vermediğiniz sürece, sizi bağışçı olarak "
+"halka açıklamıyoruz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:415
+msgid ""
+"That means we won't post your name on our website, thank you on Twitter, or "
+"do anything else that would publicly identify you as someone who has "
+"donated."
+msgstr ""
+"Bu, web sitemizde sizin adını bildirmeyeceğimiz, size Twitter'dan teşekkür "
+"etmeyeceğimiz veya ya da sizi bağışta bulunan bir kişi olarak halka "
+"açıklayacak başka bir şey yapmayacağımız anlamına gelir. "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:417
+msgid ""
+"If we decide we would like to publicly name you as a donor, we will ask you "
+"first, and will not do it until and unless you say it's okay."
+msgstr ""
+"Adınızı bağışçı olarak herkese açık olarak paylaşmaya karar verirsek, ilk "
+"olarak bunu size soracağız ve siz onaylayana kadar açıklamayacağız."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:423
+msgid ""
+"It's important to me that my donation be tax-deductible, but I don't pay "
+"taxes in the United States."
+msgstr ""
+"Bağışlarımın vergiden muaf olması benim için önemli fakat Amerika Birleşik "
+"Devletleri 'nde ben vergi ödemiyorum. "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:427
+msgid ""
+"Right now, we can only offer tax-deductibility to donors who pay taxes in "
+"the United States."
+msgstr ""
+"Şu anda biz sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde vergi ödeyen bağışçılara "
+"vergi muaflığı teklif edebiliyoruz. "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:429
+msgid ""
+"If it's important to you that your donations be tax-deductible in a "
+"different country, let us know and we will try to offer tax-deductibility in"
+" your country in future."
+msgstr ""
+"Eğerki sizin için bağışlarınızın başka bir ülkede vergiden muaf olabilirliği"
+" önemliyse, bizi bilgilendirin ve biz gelecekte ülkenizde vergi muafiyetini "
+"sunmayı deneyelim. "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:431
+msgid ""
+"Or, if you are in Germany, France or Sweden, <a class=\"hyperlinks links\" "
+"target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/docs/faq.html.en#RelayDonations\">these "
+"organizations support the Tor network</a> and may be able to offer you tax-"
+"deductibility for your donation."
+msgstr ""
+"Ya da, eğer ki siz Almanya, Fransa ya da İsveç'teyseniz <a "
+"class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/docs/faq.html.en#RelayDonations\">bunların"
+" kuruluşları Tor ağını destekler</a>ve bağışlarınız için sizden vergi mahsup"
+" edilmemesini teklif edebilirler."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:437
+msgid ""
+"What if I don't want to use credit card or PayPal? Is there another way I "
+"can donate?"
+msgstr ""
+"Kredi kartı veya PayPal kullanmak istemezsem ne olacak? Bağışta "
+"bulunabilmemin başka yolu var mı?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:441
+msgid ""
+"Yes! Here is a list of <a href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-"
+"options.html.en\" class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\">other ways "
+"you can donate.</a>"
+msgstr ""
+"Evet, Burada <a href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-"
+"options.html.en\" class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\">başka türlü "
+"bağışta bulunabileceğiniz yolların</a> listesi var."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:448
+msgid "What is your donor privacy policy?"
+msgstr "Bağışçı gizlilik politikanız nedir?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:452
+msgid ""
+"Here is the Tor Project <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"/%langcode%/privacy-policy\">donor privacy policy</a>."
+msgstr ""
+"İşte Tor Projesi'nin <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"/%langcode%/privacy-policy\">bağışçı gizlilik politikası</a>."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:458
+msgid "What is your refund policy?"
+msgstr "İade politikanız nedir?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:462
+msgid ""
+"If you want your donation refunded, please tell us by emailing <span "
+"class=\"email\">giving(at)torproject.org</span>."
+msgstr ""
+"Eğer bağışınızın iade edilmesini istiyorsanız, lütfen <span class=\"email\">"
+" giving at torproject.org </span> adresine e-mail atarak bize bildirin."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:464
+msgid ""
+"To process your refund we'll need to know the date of your donation, the "
+"amount you donated, your full name, the payment method you used and your "
+"country of origin."
+msgstr ""
+" İade sürecinin işleyebilmesi için bağış tarihinizi, ne kadar bağış "
+"yaptığınızı, tam adınızı, kullandığınız ödeme yöntemini ve bulunduğunuz "
+"ülkeyi bilmemiz gerekiyor."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:466
+msgid "Please also tell us why you're asking for a refund."
+msgstr "Lütfen bize neden iade talebinde bulunduğunuzu da bildirin."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:468
+msgid ""
+"Please note that some payment methods won't support refunds, or require them"
+" to be made in a specific way, so we may need additional information from "
+"you in order to process yours."
+msgstr ""
+"Lütfen bazı ödeme yöntemlerinin iadeyi desteklemediğini veya iadenin özel "
+"bir şekilde yapılması gerektiğini unutmayın. Bu yüzden iadenizi "
+"gerçekleştirebilmemiz için ek bilgilere ihtiyaç duyabiliriz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:474
+msgid "Can I donate by mail?"
+msgstr "Maille bağışta bulunabilir miyim?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:478
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:584
+msgid "Yes."
+msgstr "Evet."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:480
+msgid ""
+"Our mailing address is The Tor Project, 217 First Avenue South #4903, "
+"Seattle WA 98194, USA"
+msgstr ""
+"Posta adresimiz Tor Project, 217 First Avenue South #4903,Seattle WA 98194, "
+"USA "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:486
+msgid "Do you accept cash donations?"
+msgstr "Nakit bağışları kabul ediyor musunuz?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:490
+msgid "Yes"
+msgstr "Evet"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:496
+msgid "Does Tor Project accept matching donations?"
+msgstr "Tor Project eşleşen bağışları kabul eder mi? "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:500
+msgid ""
+"Yes! Many companies --such as Google, Microsoft, eBay, PayPal, Apple, "
+"Verizon, Red Hat, many universities, and others-- will match donations made "
+"by their employees."
+msgstr ""
+"Evet! Çoğu şirket Google, Microsoft, eBay, PayPal, Apple, Verizon, Red Hat, "
+"çoğu üniversite ve diğerleri gibi çalışanları tarafından yapılan bağışları "
+"karşılaştıracaktır."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:502
+msgid ""
+"The fastest way to find out if your company matches donations is usually by "
+"checking with your HR department, or you can search for your company name at"
+" <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.matchinggifts.com/rit/\">https://www.matchinggifts.com/rit/</a>."
+msgstr ""
+"Sizin şirketinizin bağışları karşılaştırdığını bulmanın en hızlı yolu "
+"genellikle sizin HR departmanınızı kontrol ederek olur ya da siz şirket "
+"adınızı <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.matchinggifts.com/rit/\"> "
+"https://www.matchinggifts.com/rit/</a>'te arayabilirsiniz. "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:504
+msgid ""
+"If your company isn't currently set up to match donations to the Tor "
+"Project, we would be happy to help with the paperwork."
+msgstr ""
+"Eğer şirketiniz, şu an için Tor Projesine eş bağışını düzenlemediyse, kağıt "
+"işlerinde yardım etmekten mutluluk duyarız."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:506
+msgid ""
+"If you want help figuring out the process, write us at <span "
+"class=\"email\">giving(at)torproject.org</a>."
+msgstr ""
+"Süreçle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa bize <span "
+"class=\"email\">giving(at)torproject.org</a> adresinden ulaşabilirsiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:512
+msgid "Can I become a Tor Project member?"
+msgstr "Tor Projesi'nin bir parçası olabilir miyim?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:516
+msgid ""
+"Right now, we don't have a membership program, but we may set one up in the "
+"future."
+msgstr ""
+"Şimdilik herhangi bir üyelik programımız yok, ama ilerleyen zamanlarda bir "
+"tane hazırlama ihtimalimiz var."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:518
+msgid ""
+"If you want to get involved with the Tor Project, <a class=\"hyperlinks "
+"links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en\">this is a "
+"good place to start</a>."
+msgstr ""
+"Tor Projesi'yle ilgilenmek istiyorsanız, <a class=\"hyperlinks links\" "
+"target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en\">burası "
+"başlamak için iyi bir yerdir</a>."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:524
+msgid "How can I get a Tor t-shirt or stickers?"
+msgstr "Tor tişörtü veya çıkartmalarını nereden alabilirim?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:528
+msgid ""
+"A variety of thank-you gifts for donors, including t-shirts, hoodies and "
+"stickers, are presented on our main <a "
+"href=\"https://donate.torproject.org\">donation page</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"https://donate.torproject.org\">Bağış sayfamızda</a> bağışta "
+"bulunanlar için, tişört, kapüşon ve çıkartmalar gibi çeşitli teşekkür "
+"hediyeleri bulunmaktadır."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:534
+msgid ""
+"If I want to stay in touch with the Tor Project, what's the best way for me "
+"to do that?"
+msgstr ""
+"Tor Projesi'yle temasta kalmak istersem, yapmam gereken en iyi tercih nedir?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:538
+msgid ""
+"You can sign up to receive <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://newsletter.torproject.org/\">Tor News</a>, read the <a "
+"class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://blog.torproject.org/\">Tor Blog</a>, or <a class=\"hyperlinks"
+" links\" target=\"_blank\" href=\"https://twitter.com/torproject\">follow us"
+" on Twitter</a>."
+msgstr ""
+"<a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://newsletter.torproject.org/\">Tor Haberleri'ni</a>almak için "
+"kayıt olabilirsiniz, <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://blog.torproject.org/\">Tor Blog'</a>u okuyabilirsiniz veya <a"
+" class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://twitter.com/torproject\">Twitter'dan bizi takip "
+"edebilirsiniz</a>."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:544
+msgid ""
+"Does the Tor Project participate in the Combined Federal Campaign program?"
+msgstr "Tor Projesi, Birleşik Federal Kampanya programına katılıyor mu?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:548
+msgid "No, Tor doesn't currently participate in the CFC program."
+msgstr "Hayır, Tor şu anda CFC programına katılmıyor."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:550
+msgid ""
+"If you'd like to get Tor added to the CFC program in your location, that "
+"would be great: please let us know if you need any help."
+msgstr ""
+"Eğer bulunduğunuz konum için CFC programına Tor eklemek istiyorsanız bu çok "
+"iyi bir haber: Yardıma ihtiyacınız olursa lütfen bize haber verin."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:556
+msgid "Can I donate my airline miles, flight vouchers, or hotel points?"
+msgstr ""
+"Uçuş millerimi, uçuş indirimlerimi veya otel puanlarını bağışlayabilir "
+"miyim? "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:562
+msgid ""
+"We would like to accept your miles, vouchers and hotel points, and in the "
+"future we may be able to."
+msgstr ""
+"Millerinizi, indirimlerinizi ve otel puanlarınızı kabul etmeyi isterdik, bu "
+"belki de gelecekte mümkün olabilir."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:568
+msgid "Can I donate hardware?"
+msgstr "Donanımsal bir bağış yapabilir miyim?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:572
+msgid "Typically no, we don't encourage people to donate hardware."
+msgstr "Genelde donanım türü bağışları kabul etmeyiz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:574
+msgid ""
+"But if you want to make a hardware donation that you think might be "
+"especially useful for us, please mail <span "
+"class=\"email\">giving(at)torproject.org</span>."
+msgstr ""
+"Fakat bize yardımının dokunacağına emin olduğunuz bir donanım bağışınız var "
+"ise, lütfen bu konuyu <span class=\"email\">giving(at)torproject.org</span> "
+"e-posta adresiyle konuşmaktan çekinmeyiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:580
+msgid "Can I donate my time?"
+msgstr "Zamanımı bağışlayabilir miyim? "
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:586
+msgid ""
+"Here's a <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en\">list of "
+"areas where we would love your help</a>."
+msgstr ""
+"<a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en\">Yardımınızdan"
+" memnuniyet duyacağımız bazı konuların listesi</a>ne bakabilirsiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:592
+msgid "I would like my company to support Tor."
+msgstr "Şirketimin Tor'a yardım etmesini istiyorum."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:594
+msgid "What can we do to help?"
+msgstr "Yardım etmek için ne yapabiliriz?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:598
+msgid ""
+"Your company could match donations made by its employees to the Tor Project"
+"--that would be wonderful."
+msgstr ""
+"Şirketiniz, Tor Projesine çalışanlarınızın yaptığı bağışlara denk bir bağış "
+"yapabilir, bu mükemmel olur."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:600
+msgid ""
+"Your company may operate a corporate foundation that gives out grants, and "
+"if so, you should encourage it to fund us."
+msgstr ""
+"Şirketiniz hibe veren kurumsal bir vakfı işletebilir ve eğer öyleyse, bizi "
+"finanse etmesi için teşvik etmelisiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:602
+msgid ""
+"Maybe your company would be willing to <a class=\"hyperlinks links\" "
+"target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/docs/faq.html.en#HowDoIDecide\">operate a "
+"Tor relay</a>."
+msgstr "Belki şirketiniz bir <a>Tor aktarıcısı işletmek </a>istemektedir"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:604
+msgid ""
+"If your company sells cloud services, perhaps it could donate these to Tor: "
+"We use them in some anti-censorship projects."
+msgstr ""
+"Şirketiniz bulut hizmetleri satıyorsa, belki de bunları Tor'a "
+"bağışlayabilir: Bunları bazı sansür karşıtı projelerde kullanıyoruz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:610
+msgid "You don't support my preferred way to donate."
+msgstr "Benim bağış yapabileceğim yöntemlerden hiçbirini desteklemiyorsunuz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:612
+msgid "Can I recommend a new donation method to you?"
+msgstr "Size başka bağış yöntemleri önerebilir miyim?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:616
+msgid "Sure."
+msgstr "Tabii ki de."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:618
+msgid "Just mail us at <span class=\"email\">giving(at)torproject.org</span></a>."
+msgstr ""
+"<span class=\"email\">giving(at)torproject.org</span></a> adresine bir "
+"e-posta atmanız yeterli."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:624
+msgid ""
+"Will the Tor Project accept donations from anybody, or do you reserve the "
+"right to reject support from specific organizations or individuals?"
+msgstr ""
+"Tor projesinin gelen maddi yardımları engelleme gibi bir hakkı bulunuyor mu?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:628
+msgid "We do reserve the right to reject a donation."
+msgstr "Evet, böyle bir hakkımız var."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:630
+msgid "To date though, we haven't exercised that right."
+msgstr "Fakat şu zamana kadar henüz hiç bu hakkı kullanmamız gerekmedi."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:632
+msgid "We are happy that a broad range of people use and support Tor."
+msgstr ""
+"Çok fazla türden insanın bu projeyi desteklemesi bize mutluluk veriyor."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:638
+msgid "I have more questions."
+msgstr "Bu sayfada cevaplanmamış sorularım var."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:640
+msgid "How can I get answers?"
+msgstr "Bunlara nasıl cevap alabilirim?"
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:644
+msgid ""
+"Feel free to send questions to <span "
+"class=\"email\">frontdesk(at)rt.torproject.org</span>."
+msgstr ""
+"Sorularınızı<span class=\"email\">frontdesk(at)rt.torproject.org</span>'a "
+"gönül rahatlığıyla gönderebilirsiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:646
+msgid ""
+"We will try to answer you, and we'll also post your question (and the "
+"answer) here."
+msgstr ""
+"Size cevap vermeye çalışacağız ve sorunuzu (ve cevabını) da buraya "
+"yazacağız."
+
+#: tmp/cache_locale/36/36a88fcfb8a236c24db42d5e39602cd43f2ed8bec6f6b807fb97f8e091541f37.php:29
+msgid ""
+"The European shirt fits run a little small so you might want to consider "
+"sizing up."
+msgstr ""
+"Avrupa tişört kesimleri biraz daha küçük olduğundan bir boy büyük almak "
+"isteyebilirsiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/36/36a88fcfb8a236c24db42d5e39602cd43f2ed8bec6f6b807fb97f8e091541f37.php:36
+msgid "Fit"
+msgstr "Kesim"
+
+#: tmp/cache_locale/36/36a88fcfb8a236c24db42d5e39602cd43f2ed8bec6f6b807fb97f8e091541f37.php:40
+msgid "Select Fit"
+msgstr "Kesim Seçin"
+
+#: tmp/cache_locale/36/36a88fcfb8a236c24db42d5e39602cd43f2ed8bec6f6b807fb97f8e091541f37.php:44
+msgid "Slim"
+msgstr "Dar"
+
+#: tmp/cache_locale/36/36a88fcfb8a236c24db42d5e39602cd43f2ed8bec6f6b807fb97f8e091541f37.php:48
+msgid "Classic"
+msgstr "Klasik"
+
+#: tmp/cache_locale/36/36a88fcfb8a236c24db42d5e39602cd43f2ed8bec6f6b807fb97f8e091541f37.php:56
+msgid "European"
+msgstr "Avrupa"
+
+#: tmp/cache_locale/36/36a88fcfb8a236c24db42d5e39602cd43f2ed8bec6f6b807fb97f8e091541f37.php:66
+msgid "Size"
+msgstr "Beden"
+
+#: tmp/cache_locale/36/36a88fcfb8a236c24db42d5e39602cd43f2ed8bec6f6b807fb97f8e091541f37.php:70
+msgid "Select Size"
+msgstr "Beden Seçin"
+
+#: tmp/cache_locale/36/36a88fcfb8a236c24db42d5e39602cd43f2ed8bec6f6b807fb97f8e091541f37.php:74
+msgid "S"
+msgstr "S"
+
+#: tmp/cache_locale/36/36a88fcfb8a236c24db42d5e39602cd43f2ed8bec6f6b807fb97f8e091541f37.php:78
+msgid "M"
+msgstr "M"
+
+#: tmp/cache_locale/36/36a88fcfb8a236c24db42d5e39602cd43f2ed8bec6f6b807fb97f8e091541f37.php:82
+msgid "L"
+msgstr "L"
+
+#: tmp/cache_locale/36/36a88fcfb8a236c24db42d5e39602cd43f2ed8bec6f6b807fb97f8e091541f37.php:86
+msgid "XL"
+msgstr "XL"
+
+#: tmp/cache_locale/36/36a88fcfb8a236c24db42d5e39602cd43f2ed8bec6f6b807fb97f8e091541f37.php:90
+msgid "XXL"
+msgstr "XXL"More information about the tor-commits mailing list