[tor-commits] [translation/bridgedb] Update translations for bridgedb

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 18:45:18 UTC 2019


commit c4d4ee8623109e8614c2a61a60d65349fa8ba438
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 18:45:15 2019 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 3bbfa3776..f9ddedf0c 100644
--- a/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-07-25 03:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-16 20:24+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-20 18:32+0000\n"
 "Last-Translator: Dinmuhamed Esengeldi <esengeldi0202 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/kk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -212,7 +212,7 @@ msgstr "Ашық кілттер"
 msgid ""
 "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
 "for %s on %s at %s."
-msgstr ""
+msgstr "Бұл электронды пошта жаңбыр, жалаңаштанған және жарқырағандармен жасалды\nарналған %sat%s at%s."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
@@ -226,7 +226,7 @@ msgid ""
 "difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
 "using Tor.\n"
 "\n"
-msgstr ""
+msgstr "BridgeDB Pluggable Transports бірнеше %sтүрімен көпірлерді қамтамасыз етеді%s,\nбұл Tor Networ қосылуларыңызға кедергі келтіре алады, мұны көбірек етеді\nСіз өзіңіздің интернет-трафикіңізді қадағалап отырғаныңызды анықтау үшін қиын\nTor пайдалану.\n\n"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
 #: bridgedb/strings.py:79More information about the tor-commits mailing list