[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 15:15:50 UTC 2019


commit 82e194171c2014369c4755558dda4e73074277b3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 15:15:47 2019 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 da/https-everywhere.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/da/https-everywhere.dtd b/da/https-everywhere.dtd
index 4511f8071..22ab73ce8 100644
--- a/da/https-everywhere.dtd
+++ b/da/https-everywhere.dtd
@@ -33,9 +33,9 @@
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Nulstil til standardindstillinger">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "Dette vil nulstille hvert regelsæt til dets standardtilstand. Fortsæt?">
 
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere noticed you were navigating to a non-HTTPS page, and tried to send you to the HTTPS version instead. The HTTPS version is unavailable. Most likely this site does not support HTTPS, but it is also possible that an attacker is blocking the HTTPS version. If you wish to view the unencrypted version of this page, you can still do so by disabling the 'Encrypt All Sites Eligible' (EASE) option in your HTTPS Everywhere extension. Be aware that disabling this option could make your browser vulnerable to network-based downgrade attacks on websites you visit.">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere bemærkede at du navigerede til en side som ikke bruger HTTPS, og prøvede i stedet at sende dig til HTTPS-versionen. HTTPS-versionen er ikke tilgængelig. Stedet understøtter højst sandsynligt ikke HTTPS, men der er også mulighed for at en angriber blokerer HTTPS-versionen. Hvis du ønsker at vise den ukrypterede version af siden, så kan du stadig gøre det ved at deaktivere 'Kryptér alle steder kvalificeret (EASE)'-valgmuligheden i din HTTPS Everywhere-udvidelse. Vær opmærksom på at deaktivering af valgmuligheden kan gøre din browser sårbar overfor netværksbaserede nedgraderingsangreb på de websteder du besøger.">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "netværksbaserede nedgraderingsangreb">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Open insecure page">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Åbn usikker side">
 
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules "Stabile regler">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Sørg for at forbindelserne krypteres til følgende websteder:">More information about the tor-commits mailing list