[tor-commits] [translation/donatepages-messagespot] Update translations for donatepages-messagespot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 11:45:30 UTC 2019


commit 4964898450657a82becf02b3815daa1c49965d4c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 11:45:27 2019 +0000

    Update translations for donatepages-messagespot
---
 locale/fi/LC_MESSAGES/messages.po | 8 +++++++-
 1 file changed, 7 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/locale/fi/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/fi/LC_MESSAGES/messages.po
index 95d80937a..d56ee1767 100644
--- a/locale/fi/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/fi/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -3,10 +3,11 @@
 # Juha Nurmi <juha.nurmi at ahmia.fi>, 2018
 # Jorma Karvonen <karvonen.jorma at gmail.com>, 2018
 # erinm, 2018
+# Mikko Ilmonen <mikko at 5x.fi>, 2019
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Last-Translator: erinm, 2018\n"
+"Last-Translator: Mikko Ilmonen <mikko at 5x.fi>, 2019\n"
 "Language-Team: Finnish (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/fi/)\n"
 "Language: fi\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
@@ -646,6 +647,11 @@ msgid ""
 " and privacy technologies, supporting their unrestricted availability and "
 "use, and furthering their scientific and popular understanding."
 msgstr ""
+"Tor-projekti on voittoa tavoittelematon organisaatio, edistäen "
+"ihmisoikeuksia ja vapauksia kehittämällä ilmaisia ja vapaan lähdekoodin "
+"teknologioita anonymiteetin ja yksityisyyden turvaamiseksi, tukien niiden "
+"rajoittamatonta saantia ja käyttöä, ja edesauttaen niiden tieteellistä ja "
+"kansallista ymmärrystä."
 
 #: tmp/cache_locale/50/50777d283fdd4725b4b51b066a1fa065079d875050e04874af7ad8d37f823d3f.php:31
 msgid "Subscribe to Our Newsletter"More information about the tor-commits mailing list