[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 11:19:35 UTC 2019


commit dc1a0839311885ff5c74fba77a779547f960a561
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 11:19:32 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 fi/torlauncher.properties | 24 ++++++++++++------------
 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/fi/torlauncher.properties b/fi/torlauncher.properties
index 1fae43db6..f68352724 100644
--- a/fi/torlauncher.properties
+++ b/fi/torlauncher.properties
@@ -34,11 +34,11 @@ torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(toimii Kiinassa)
 
 torlauncher.request_a_bridge=Pyydä siltaa...
 torlauncher.request_a_new_bridge=Pyydä uusi silta...
-torlauncher.contacting_bridgedb=Contacting BridgeDB. Please wait.
+torlauncher.contacting_bridgedb=Yhdistetään BridgeDB:hen. Odota hetki.
 torlauncher.captcha_prompt=Ratkaise CAPTCHA jotta voit pyytää sillan.
 torlauncher.bad_captcha_solution=Ratkaisu ei ollut oikein. Yritä uudelleen.
-torlauncher.unable_to_get_bridge=Unable to obtain a bridge from BridgeDB.\n\n%S
-torlauncher.no_meek=This browser is not configured for meek, which is needed to obtain bridges.
+torlauncher.unable_to_get_bridge=Sillan lataaminen BridgeDB:stä epäonnistui.\n\n%S
+torlauncher.no_meek=Tätä selainta ei ole määritetty meek-yhteensopivaksi. Tarvitset meek-sovellusta siltojen latausta varten.
 torlauncher.no_bridges_available=Siltoja ei ole saatavilla tällä hetkellä. Pahoittelumme.
 
 torlauncher.connect=Yhdistä
@@ -55,8 +55,8 @@ torlauncher.copiedNLogMessages=Kopionti suoritettu. %S Tor-lokiviestiä on valmi
 torlauncher.bootstrapStatus.starting=Käynnistetään
 torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Yhdistetään siltaan
 torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Yhdistetty siltaan
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Connecting to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Connected to proxy
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Yhdistetään välityspalvelimeen
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Yhdistetty välityspalvelimeen
 torlauncher.bootstrapStatus.conn=Yhdistetään Tor-reitittimeen
 torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Yhdistetty Tor-reitittimeen
 torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Neuvotellaan Tor-reitittimen kanssa
@@ -67,16 +67,16 @@ torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Ladataan verkon tila
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Ladataan juurivarmenteita
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Pyydetään reititintietoja
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Ladataan reititintietoja
-torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Finished loading relay information
+torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Reititintietojen lataus valmis
 torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Rakennetaan reittiä: Yhdistetään siltaan
 torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Rakennetaan reittiä: Yhdistetty siltaan
 torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Rakennetaan reittiä: Yhdistetään välityspalvelimeen
 torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Rakennetaan reittiä: Yhdistetty välityspalvelimeen
 torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Rakennetaan reittiä: Yhdistetään Tor-reitittimeen
 torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Rakennetaan reittiä: Yhdistetty Tor-reitittimeen
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Building circuits: Negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Building circuits: Finished negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Building circuits: Establishing a Tor circuit
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Rakennetaan reittiä: Neuvotellaan Tor-reitittimen kanssa
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Rakennetaan reittiä: Neuvottelu Tor-reitittimen kanssa valmis
+torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Rakennetaan reittiä: Rakennetaan Tor-reitti
 torlauncher.bootstrapStatus.done=Yhdistetty Tor-verkkoon!
 
 torlauncher.bootstrapWarning.done=valmis
@@ -89,6 +89,6 @@ torlauncher.bootstrapWarning.noroute=ei reittiä palvelimelle
 torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=luku/kirjoitusvirhe
 torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=puuttuu kytkettävä liikenne
 
-torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=The connection to the server was lost.
-torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the server.
-torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the proxy.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Yhteys palvelimeen menetetty.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Yhteydenotto palvelimeen epäonnistui.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Yhteydenotto välityspalvelimeen epäonnistui.



More information about the tor-commits mailing list