[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 10:49:35 UTC 2019


commit 02e0bfab8941af3e9a69bc70df95ce3d27ffc062
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 10:49:32 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 fi/torlauncher.properties | 40 ++++++++++++++++++++--------------------
 1 file changed, 20 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/fi/torlauncher.properties b/fi/torlauncher.properties
index ed7f20d6b..1fae43db6 100644
--- a/fi/torlauncher.properties
+++ b/fi/torlauncher.properties
@@ -26,20 +26,20 @@ torlauncher.error_proxy_addr_missing=Sinun on määriteltävä sekä IP-osoite e
 torlauncher.error_proxy_type_missing=Sinun on valittava välityspalvelimen tyyppi.
 torlauncher.error_bridges_missing=Määrittele yksi tai useampi silta.
 torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Sinun täytyy valita siirtotyyppi tarjotuille silloille.
-torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Please request a bridge.
+torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Silta on pyydettävä.
 torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Tarjolla olevissa silloissa ei ole saatavilla siirtotyyppiä %S. Mukauta asetuksiasi.
 
-torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(works in China)
-torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(works in China)
+torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(toimii Kiinassa)
+torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(toimii Kiinassa)
 
-torlauncher.request_a_bridge=Request a Bridge…
-torlauncher.request_a_new_bridge=Request a New Bridge…
+torlauncher.request_a_bridge=Pyydä siltaa...
+torlauncher.request_a_new_bridge=Pyydä uusi silta...
 torlauncher.contacting_bridgedb=Contacting BridgeDB. Please wait.
-torlauncher.captcha_prompt=Solve the CAPTCHA to request a bridge.
-torlauncher.bad_captcha_solution=The solution is not correct. Please try again.
+torlauncher.captcha_prompt=Ratkaise CAPTCHA jotta voit pyytää sillan.
+torlauncher.bad_captcha_solution=Ratkaisu ei ollut oikein. Yritä uudelleen.
 torlauncher.unable_to_get_bridge=Unable to obtain a bridge from BridgeDB.\n\n%S
 torlauncher.no_meek=This browser is not configured for meek, which is needed to obtain bridges.
-torlauncher.no_bridges_available=No bridges are available at this time. Sorry.
+torlauncher.no_bridges_available=Siltoja ei ole saatavilla tällä hetkellä. Pahoittelumme.
 
 torlauncher.connect=Yhdistä
 torlauncher.restart_tor=Käynnistä Tor uudelleen
@@ -53,14 +53,14 @@ torlauncher.forAssistance2=Tukea saat sivustolta %S
 torlauncher.copiedNLogMessages=Kopionti suoritettu. %S Tor-lokiviestiä on valmiina kopiotavaksi tekstimuokkaimeen tai sähköpostiviestiin.
 
 torlauncher.bootstrapStatus.starting=Käynnistetään
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Connecting to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Connected to bridge
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Yhdistetään siltaan
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Yhdistetty siltaan
 torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Connecting to proxy
 torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Connected to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn=Connecting to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Connected to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Finished negotiating with a Tor relay
+torlauncher.bootstrapStatus.conn=Yhdistetään Tor-reitittimeen
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Yhdistetty Tor-reitittimeen
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Neuvotellaan Tor-reitittimen kanssa
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Neuvottelu Tor-reitittimen kanssa valmis
 torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Muodostetaan suojattu yhteys hakemistoon
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Noudetaan verkon tila
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Ladataan verkon tila
@@ -68,12 +68,12 @@ torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Ladataan juurivarmenteita
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Pyydetään reititintietoja
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Ladataan reititintietoja
 torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Finished loading relay information
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Building circuits: Connecting to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Building circuits: Connected to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Building circuits: Connecting to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Building circuits: Connected to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Building circuits: Connecting to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Building circuits: Connected to a Tor relay
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Rakennetaan reittiä: Yhdistetään siltaan
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Rakennetaan reittiä: Yhdistetty siltaan
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Rakennetaan reittiä: Yhdistetään välityspalvelimeen
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Rakennetaan reittiä: Yhdistetty välityspalvelimeen
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Rakennetaan reittiä: Yhdistetään Tor-reitittimeen
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Rakennetaan reittiä: Yhdistetty Tor-reitittimeen
 torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Building circuits: Negotiating with a Tor relay
 torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Building circuits: Finished negotiating with a Tor relay
 torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Building circuits: Establishing a Tor circuitMore information about the tor-commits mailing list