[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 08:49:51 UTC 2019


commit 0d5b37510497505f0d8aa5a7d10715336bc6fec1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 08:49:48 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 fi/network-settings.dtd | 63 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 63 insertions(+)

diff --git a/fi/network-settings.dtd b/fi/network-settings.dtd
new file mode 100644
index 000000000..33de09f56
--- /dev/null
+++ b/fi/network-settings.dtd
@@ -0,0 +1,63 @@
+<!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor-verkkoasetukset">
+<!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Yhdistä Tor'iin">
+<!ENTITY torsettings.wizard.title.configure "Tor-verkkoasetukset">
+<!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "Luodaan yhteyttä">
+
+<!-- For locale picker: -->
+<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Tor-selaimen kieli">
+<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Valitse kieli, ole hyvä.">
+
+<!-- For "first run" wizard: -->
+
+<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Paina "Yhdistä" yhdistääksesi Tor'iin.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Paina "Määrittele" muokataksesi verkkoasetuksia, jos olet Tor'ia sensuroivassa maassa (kuten Egypti, Kiina, tai Turkki), tai jos yhdistät välityspalvelinta vaativasta yksityisestä verkosta.">
+<!ENTITY torSettings.configure "Määritä">
+<!ENTITY torSettings.connect "Yhdistä">
+
+<!-- Other: -->
+
+<!ENTITY torsettings.startingTor "Odotetaan Tor-sovelluksen käynnistymistä...">
+<!ENTITY torsettings.restartTor "Käynnistä Tor uudelleen">
+<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Uudelleenmääritä">
+
+<!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "Olet määrittänyt Tor-siltoja tai olet asettanut paikallisen välityspalvelimen asetukset.  Muodostaaksesi suoran yhteyden Tor-verkkoon sinun tulee poistaa nämä asetukset.">
+<!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Poista asetukset ja yhdistä">
+
+<!ENTITY torsettings.optional "Vaihtoehtoinen">
+
+<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Käytän välityspalvelinta yhdistääkseni internetiin">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Välityspalvelintyyppi:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "valitse välityspalvelintyyppi">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Osoite:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP-osoite tai palvelinnimi">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Portti:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Käyttäjätunnus:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.password "Salasana:">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
+<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Tämän tietokoneen palomuuri sallii yhteydet vain tiettyjen porttien kautta">
+<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Sallitut portit:">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Maani sensuroi Tor'ia">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Valitse sisäänrakennettu silta">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "valitse silta">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Pyydä silta osoitteesta torproject.org">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Syötä kuvassa näkyvät merkit">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Uusi haaste">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Lähetä">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Anna tuntemani silta">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Syötä luotettavasta lähteestä saatu siltatieto">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "kirjoita osoite:portti">
+
+<!ENTITY torsettings.copyLog "Kopioi Tor-loki leikepöydälle">
+
+<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Välitysapua">
+<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Saatat tarvita paikallista välityspalvelinta, kun yhdistät yritys-, koulu-, tai yliopistoverkon kautta.  Jos et ole varma välityspalvelimen tarpeesta, katso internetasetuksia muussa selaimessa tai tarkista järjestelmäsi verkkoasetukset.">
+
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Siltavälityspalvelinopaste">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Sillat ovat listaamattomia releitä, jotka tekevät Tor-verkkoon yhdistämisen estämisestä vaikeampaa. Jokainen siltatyyppi käyttää eri menetelmää sensuurin välttämiseen.  Obfs-sillat saavat liikenteesi näyttämään satunnaiselta datalta, kun taas meek-sillat saavat sen näyttämään yhteydeltä omiin palveluihinsa Tor'in sijaan.">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Riippuen siitä, miten jotkin maat estävät Tor'ia, jotkut sillat toimivat joissain maissa, mutteivät toisissa.  Jos et ole varma siltojen toimivuudesta omassa maassasi, käy osoitteessa torproject.org/about/contact.html#support">
+
+<!-- Progress -->
+<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Odota pieni hetki, kun yhteys TOR-verkostoon luodaan. 
+Tässä saattaa kestää muutama minuutti.">More information about the tor-commits mailing list