[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Feb 19 20:45:48 UTC 2019


commit 66245c4e683741dd639d17a2fb45be3751fe09a8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Feb 19 20:45:45 2019 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 fi/https-everywhere.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/fi/https-everywhere.dtd b/fi/https-everywhere.dtd
index 7c6ace8a8..7a56eac3c 100644
--- a/fi/https-everywhere.dtd
+++ b/fi/https-everywhere.dtd
@@ -34,7 +34,7 @@
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Palauta oletusarvoihin">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "Tämä palauttaa kaikki sääntöjoukot niiden oletusarvoihin. Jatketaanko?">
 
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere noticed you were navigating to a non-HTTPS page, and tried to send you to the HTTPS version instead. The HTTPS version is unavailable. Most likely this site does not support HTTPS, but it is also possible that an attacker is blocking the HTTPS version. If you wish to view the unencrypted version of this page, you can still do so by disabling the 'Encrypt All Sites Eligible' (EASE) option in your HTTPS Everywhere extension. Be aware that disabling this option could make your browser vulnerable to network-based downgrade attacks on websites you visit.">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere huomasi sinun siirtyvän ei-HTTPS-sivulle ja yritti lähettää sinut sen sijaan HTTPS-versioon. HTTPS-versio ei ole saatavilla. Todennäköisesti tämä sivusto ei tue HTTPS:ää, mutta hyökkääjä saattaa myös olla torjumassa HTTPS-versiota. Jos haluat nähdä tämän sivun salaamattoman version, voit silti nähdä sen kytkemällä valitsimen "Salaa kaikki kelvolliset sivustot" (EASE) pois päältä HTTPS Everywhere-laajennuksessasi. Huomioi, että tämän valitsimen pois päältä kytkeminen voi altistaa selaimesi verkkopohjaisille laadunalennushyökkäyksille käyttämilläsi verkkosivuilla.">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "network-based downgrade attacks">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Open insecure page">
 More information about the tor-commits mailing list