[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Feb 19 05:15:47 UTC 2019


commit d943440ce4558e162365748d5c0ea954f99d24c4
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Feb 19 05:15:44 2019 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 tr/https-everywhere.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/tr/https-everywhere.dtd b/tr/https-everywhere.dtd
index 5b73e3e17..53b465dce 100644
--- a/tr/https-everywhere.dtd
+++ b/tr/https-everywhere.dtd
@@ -33,9 +33,9 @@
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Varsayılanları Yükle">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "Bu işlem tüm kural kümelerini varsayılan duruma sıfırlar. Devam edilsin mi?">
 
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere noticed you were navigating to a non-HTTPS page, and tried to send you to the HTTPS version instead. The HTTPS version is unavailable. Most likely this site does not support HTTPS, but it is also possible that an attacker is blocking the HTTPS version. If you wish to view the unencrypted version of this page, you can still do so by disabling the 'Encrypt All Sites Eligible' (EASE) option in your HTTPS Everywhere extension. Be aware that disabling this option could make your browser vulnerable to network-based downgrade attacks on websites you visit.">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere, HTTPS kullanmadan baktığınız bir sayfanın size HTTPS sürümünü göndermeye çalıştığını algıladı. HTTPS sürüm kullanılamıyor. Genellikle bu durum sitenin HTTPS desteklemediği anlamına gelir ancak bir saldırgan sitenin HTTPS sürümünü engelliyor da olabilir. Bu sayfanın şifrelenmemiş sürümünü görüntülemek istiyorsanız, HTTPS Everywhere eklentisinin ayarlarından 'Uygun Tüm Siteler Şifrelensin' (Encrypt All Sites Eligible - EASE) seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu seçeneği devre dışı bıraktığınızda web tarayıcınızın ziyaret ettiğiniz web sitelerinden gelebilecek ağ temelli düşürme saldırılarına karşı açık olabileceğini unutmayın.">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "ağ temelli düşürme saldırıları">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Open insecure page">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Güvenli olmayan sayfayı aç">
 
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules "Kararlı Kurallar">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Şu web sitelerine şifreli bağlantı dayatılsın:">More information about the tor-commits mailing list