[tor-commits] [translation/donatepages-messagespot] Update translations for donatepages-messagespot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Feb 19 04:45:28 UTC 2019


commit 819f54794fa672d4a5b3ce6bd4ecbe3b31823d22
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Feb 19 04:45:24 2019 +0000

    Update translations for donatepages-messagespot
---
 locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po | 7 ++++---
 1 file changed, 4 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
index a84416b95..7333e51e3 100644
--- a/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -837,9 +837,10 @@ msgid ""
 " paid by the Tor Project."
 msgstr ""
 "Dünyanın dört bir yanındaki binlerce insan, geliştiriciler, tasarımcılar, "
-"aktarıcı operatörleri, araştırmacılar, kriptograflar, bilgisayar bilimcileri"
-" ve gizlilik savunucuları dahil olmak üzere Tor Projesinin çalışmalarını "
-"aktif olarak destekliyor ve çoğu Tor Projesi tarafından ödenmiyor."
+"aktarıcı hizmeti sağlayanlar, araştırmacılar, kriptograflar, bilgisayar "
+"bilimcileri ve gizlilik savunucuları dahil olmak üzere Tor Projesinin "
+"çalışmalarını aktif olarak destekliyor ve çoğu Tor Projesi tarafından "
+"ödenmiyor."
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:88
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list