[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Feb 18 23:15:47 UTC 2019


commit 1525078a67ae3f5526b9e9a8b8083aa76bfa131c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Feb 18 23:15:44 2019 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 nl/https-everywhere.dtd | 5 +++--
 1 file changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/nl/https-everywhere.dtd b/nl/https-everywhere.dtd
index b5482a5fc..349786290 100644
--- a/nl/https-everywhere.dtd
+++ b/nl/https-everywhere.dtd
@@ -8,7 +8,8 @@
 <!ENTITY https-everywhere.menu.donate_eff_imperative "Doneren aan EFF">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.observatory "SSL-observatoriumvoorkeuren">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.globalEnable "HTTPS Everywhere inschakelen">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.encryptAllSitesEligible "Encrypt All Sites Eligible (EASE)">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.encryptAllSitesEligible "
+HTTPS overal merkte dat je navigeerde naar een niet-HTTPS-pagina, en probeerde je in plaats daarvan naar de HTTPS-versie te sturen. De HTTPS-versie is niet beschikbaar. Zeer waarschijnlijk biedt deze site geen ondersteuning voor HTTPS, maar het is ook mogelijk dat een aanvaller de HTTPS-versie blokkeert. Als je de niet-versleutelde versie van deze pagina wilt bekijken, dan kun je dit nog steeds doen door de optie 'Versleutel alle in aanmerking komende sites' (EASE) uit te schakelen in uw HTTPS overal-extensie. Bedenk wel dat het uitschakelen van deze optie uw browser kwetsbaar kan maken voor netwerk-gebaseerde downgrade-aanvallen op websites die u bezoekt.">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.showCounter "Teller tonen">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.viewAllRules "Alle regels bekijken">
 
@@ -35,7 +36,7 @@
 
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere noticed you were navigating to a non-HTTPS page, and tried to send you to the HTTPS version instead. The HTTPS version is unavailable. Most likely this site does not support HTTPS, but it is also possible that an attacker is blocking the HTTPS version. If you wish to view the unencrypted version of this page, you can still do so by disabling the 'Encrypt All Sites Eligible' (EASE) option in your HTTPS Everywhere extension. Be aware that disabling this option could make your browser vulnerable to network-based downgrade attacks on websites you visit.">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "op netwerk gebaseerde downgrade-aanvallen">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Open insecure page">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Open niet-beveiligde pagina">
 
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules "Stabiele regels">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Versleutelde verbindingen afdwingen voor deze websites:">More information about the tor-commits mailing list