[tor-commits] [translation/donatepages-messagespot] Update translations for donatepages-messagespot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Feb 17 09:45:41 UTC 2019


commit c2dcfd7c4b0a4f0fc388a3a19d02fa8758e89aef
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Feb 17 09:45:37 2019 +0000

    Update translations for donatepages-messagespot
---
 locale/kk/LC_MESSAGES/messages.po | 9 +++++++--
 1 file changed, 7 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/locale/kk/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/kk/LC_MESSAGES/messages.po
index 9faccc5c2..cd5383c56 100644
--- a/locale/kk/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/kk/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -645,6 +645,11 @@ msgid ""
 " and privacy technologies, supporting their unrestricted availability and "
 "use, and furthering their scientific and popular understanding."
 msgstr ""
+"Tor жобасы - еркін және ашық көзді жасырын және құпиялылықты сақтау "
+"технологияларын құру және тарату арқылы адам құқықтары мен бостандықтарын "
+"қозғайтын АҚШ-тың 501 (c) (3) коммерциялық емес ұйымы, шектеусіз "
+"қолжетімділігін және пайдалануын қолдайтындығын және олардың ғылыми және "
+"танымал түсініктерін алға жылжыту."
 
 #: tmp/cache_locale/50/50777d283fdd4725b4b51b066a1fa065079d875050e04874af7ad8d37f823d3f.php:31
 msgid "Subscribe to Our Newsletter"
@@ -679,7 +684,7 @@ msgstr ""
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:44
 msgid "Questions?"
-msgstr ""
+msgstr "Сұрақтар?"
 
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:59
 msgid ""
@@ -1636,7 +1641,7 @@ msgstr ""
 
 #: tmp/cache_locale/36/36a88fcfb8a236c24db42d5e39602cd43f2ed8bec6f6b807fb97f8e091541f37.php:78
 msgid "M"
-msgstr ""
+msgstr "М"
 
 #: tmp/cache_locale/36/36a88fcfb8a236c24db42d5e39602cd43f2ed8bec6f6b807fb97f8e091541f37.php:82
 msgid "L"More information about the tor-commits mailing list