[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties_completed] Update translations for tor-launcher-properties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Feb 17 08:19:39 UTC 2019


commit 2d2f66ee9fcb5d8ecbd5f7b3e77107b6e7936d07
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Feb 17 08:19:37 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 kk/torlauncher.properties | 94 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 94 insertions(+)

diff --git a/kk/torlauncher.properties b/kk/torlauncher.properties
new file mode 100644
index 000000000..e9f1e5bad
--- /dev/null
+++ b/kk/torlauncher.properties
@@ -0,0 +1,94 @@
+### Copyright (c) 2016, The Tor Project, Inc.
+### See LICENSE for licensing information.
+
+torlauncher.error_title=Tor іске қосу құрылғысы
+
+torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor іске қосу кезінде шығып кетті. Бұл сіздің torrc файлыңыздағы қате, Tor-дегі қате немесе сіздің жүйеңіздегі басқа бағдарлама немесе ақаулы құрал болуы мүмкін. Негізгі проблеманы шешкенше және Tor қайта іске қосылмайынша, Tor Browser іске қосылмайды.
+torlauncher.tor_exited=Tor күтпеген жерден шығып кетті. Бұл Tor-дің қатесінен, жүйеңіздегі басқа бағдарламадан немесе ақаулы жабдықтан туындауы мүмкін. Tor-ды қайта бастағанға дейін, Tor Browser ешқандай веб-сайттарға қол жеткізе алмайды. Егер мәселе шешілмесе, Tor Log журналының көшірмесін қолдау тобына жіберіңіз
+torlauncher.tor_exited2=Tor-ды қайта іске қосу шолғыш қойындыларыңызды жабады.
+torlauncher.tor_controlconn_failed=Tor басқару портына қосылу мүмкін болмады.
+torlauncher.tor_failed_to_start=Tor іске қосылмады.
+torlauncher.tor_control_failed=Tor-ді басқара алмады.
+torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor Tor желілік байланысын орнатпады.
+torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S сәтсіз аяқталды (%2$S).
+
+torlauncher.unable_to_start_tor=Tor іске қосылмады.\n\n%S
+torlauncher.tor_missing=Tor орындаушысы жоқ.
+torlauncher.torrc_missing=Torrc файлы жоқ және жасалмады.
+torlauncher.datadir_missing=Tor деректер каталогы жоқ және жасалмады.
+torlauncher.password_hash_missing=Құпия сөзді алу сәтсіз аяқталды.
+
+torlauncher.failed_to_get_settings=Tor параметрлерін шығарып алу мүмкін емес.\n\n%S
+torlauncher.failed_to_save_settings=Tor параметрлерін сақтау мүмкін емес.\n\n%S
+torlauncher.ensure_tor_is_running=Tor жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.
+
+torlauncher.error_proxy_addr_missing=Интернетке кіру үшін проксиді пайдалану үшін Tor бағдарламасын конфигурациялау үшін IP адресін, хост атауын және порт нөмірін көрсетуіңіз керек.
+torlauncher.error_proxy_type_missing=Прокси түрін таңдау керек.
+torlauncher.error_bridges_missing=Сіз бір немесе бірнеше көпірлерді көрсетуіңіз керек.
+torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Берілген көпірлер үшін көлік түрін таңдау керек.
+torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Көпір сұраңыз.
+torlauncher.error_bridge_bad_default_type=% S көлік түріне берілген көпірлер жоқ. Параметрлеріңізді реттеңіз.
+
+torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(Қытайда жұмыс істейді)
+torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(Қытайда жұмыс істейді)
+
+torlauncher.request_a_bridge=Көпірді сұрау ...
+torlauncher.request_a_new_bridge=Жаңа көпірді сұраңыз...
+torlauncher.contacting_bridgedb=BridgeDB-ке хабарласудамыз. Өтінемін күте тұрыңыз.
+torlauncher.captcha_prompt=Көпірді сұрату үшін CAPTCHA-ны дұрыс жазыңыз
+torlauncher.bad_captcha_solution=Шешім дұрыс емес. Әрекетті қайталап көріңіз.
+torlauncher.unable_to_get_bridge=BridgeDB көпірін алу мүмкін емес.\n\n%S
+torlauncher.no_meek=Бұл браузер көпірді алу үшін қажет мелкомға теңшелмеген.
+torlauncher.no_bridges_available=Қазіргі кезде көпірлер жоқ. Кешіріңіз
+
+torlauncher.connect=Қосылу 
+torlauncher.restart_tor=Tor-ды қайта қосу
+torlauncher.quit=Жұмысын аяқтау
+torlauncher.quit_win=Шығу
+torlauncher.done=Дайын
+
+torlauncher.forAssistance=Көмек алу үшін %S хабарласыңыз 
+torlauncher.forAssistance2=Көмек алу үшін %S кіріңіз
+
+torlauncher.copiedNLogMessages=Көшіру аяқталды. %S Tor журналы хабарламалары мәтін өңдегішіне немесе электрондық пошта хабарына қоюға дайын.
+
+torlauncher.bootstrapStatus.starting=Басталу
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Көпірге жалғау
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Көпірге қосылды
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Проксиге жалғау
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Проксиге қосылды
+torlauncher.bootstrapStatus.conn=Tor релесіне жалғау
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Tor релесіне қосылды
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Tor релесі арқылы келіссөздер жүргізу
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Tor релесі арқылы келіссөздер аяқталды
+torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Шифрланған каталог байланысын орнату
+torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Желі күйін алу
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Желі күйін жүктеу
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Куәліктерді жүктеу
+torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Релелік ақпаратты сұрату
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Релелік ақпаратты жүктелуде
+torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Релелік ақпараттың жүктелуі аяқталды
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Құрылыс тізбектері: көпірге қосылу
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Құрылыс тізбектері:көпірге қосылды
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Құрылыс тізбектері: проксиге қосылу 
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Құрылыс тізбектері: проксиге қосылды
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Құрылыс тізбектері: Tor релесіне қосылу
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Құрылыс тізбектері: Tor релесіне қосылды
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Құрылыс тізбектері: Tor релесі арқылы келіссөздер жүргізу 
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Құрылыс тізбектері: Tor релесі арқылы келіссөздер жүргізу  аяқталды
+torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Құрылыс тізбектері: Tor тізбегін құру
+torlauncher.bootstrapStatus.done=Tor желісіне қосылды!
+
+torlauncher.bootstrapWarning.done=жасалды
+torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=Қосылымнан бас тартылды
+torlauncher.bootstrapWarning.misc=әртүрлі
+torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=ресурстар жеткіліксіз
+torlauncher.bootstrapWarning.identity= сәйкес келмейді
+torlauncher.bootstrapWarning.timeout=қосылу уақытының ұзақтығы
+torlauncher.bootstrapWarning.noroute=хост қабылдауға жол жоқ
+torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=оқу / жазу қатесі
+torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=pluggable transport қосылмайды
+
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Сервермен байланыс жоғалды.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Серверге қосылу мүмкін болмады.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Проксиге қосылу мүмкін болмады.More information about the tor-commits mailing list