[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Feb 17 08:19:33 UTC 2019


commit 6c54fb2e981b7a40627a283133f441d45397bbf2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Feb 17 08:19:31 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 kk/torlauncher.properties | 78 +++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 39 insertions(+), 39 deletions(-)

diff --git a/kk/torlauncher.properties b/kk/torlauncher.properties
index 637cbd44b..e9f1e5bad 100644
--- a/kk/torlauncher.properties
+++ b/kk/torlauncher.properties
@@ -10,7 +10,7 @@ torlauncher.tor_controlconn_failed=Tor басқару портына қосыл
 torlauncher.tor_failed_to_start=Tor іске қосылмады.
 torlauncher.tor_control_failed=Tor-ді басқара алмады.
 torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor Tor желілік байланысын орнатпады.
-torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S failed (%2$S).
+torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S сәтсіз аяқталды (%2$S).
 
 torlauncher.unable_to_start_tor=Tor іске қосылмады.\n\n%S
 torlauncher.tor_missing=Tor орындаушысы жоқ.
@@ -52,43 +52,43 @@ torlauncher.forAssistance2=Көмек алу үшін %S кіріңіз
 
 torlauncher.copiedNLogMessages=Көшіру аяқталды. %S Tor журналы хабарламалары мәтін өңдегішіне немесе электрондық пошта хабарына қоюға дайын.
 
-torlauncher.bootstrapStatus.starting=Starting
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Connecting to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Connected to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Connecting to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Connected to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn=Connecting to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Connected to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Finished negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Establishing an encrypted directory connection
-torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Retrieving network status
-torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Loading network status
-torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Loading authority certificates
-torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Requesting relay information
-torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Loading relay information
-torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Finished loading relay information
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Building circuits: Connecting to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Building circuits: Connected to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Building circuits: Connecting to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Building circuits: Connected to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Building circuits: Connecting to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Building circuits: Connected to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Building circuits: Negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Building circuits: Finished negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Building circuits: Establishing a Tor circuit
-torlauncher.bootstrapStatus.done=Connected to the Tor network!
+torlauncher.bootstrapStatus.starting=Басталу
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Көпірге жалғау
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Көпірге қосылды
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Проксиге жалғау
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Проксиге қосылды
+torlauncher.bootstrapStatus.conn=Tor релесіне жалғау
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Tor релесіне қосылды
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Tor релесі арқылы келіссөздер жүргізу
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Tor релесі арқылы келіссөздер аяқталды
+torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Шифрланған каталог байланысын орнату
+torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Желі күйін алу
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Желі күйін жүктеу
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Куәліктерді жүктеу
+torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Релелік ақпаратты сұрату
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Релелік ақпаратты жүктелуде
+torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Релелік ақпараттың жүктелуі аяқталды
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Құрылыс тізбектері: көпірге қосылу
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Құрылыс тізбектері:көпірге қосылды
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Құрылыс тізбектері: проксиге қосылу 
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Құрылыс тізбектері: проксиге қосылды
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Құрылыс тізбектері: Tor релесіне қосылу
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Құрылыс тізбектері: Tor релесіне қосылды
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Құрылыс тізбектері: Tor релесі арқылы келіссөздер жүргізу 
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Құрылыс тізбектері: Tor релесі арқылы келіссөздер жүргізу  аяқталды
+torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Құрылыс тізбектері: Tor тізбегін құру
+torlauncher.bootstrapStatus.done=Tor желісіне қосылды!
 
-torlauncher.bootstrapWarning.done=done
-torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=connection refused
-torlauncher.bootstrapWarning.misc=miscellaneous
-torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=insufficient resources
-torlauncher.bootstrapWarning.identity=identity mismatch
-torlauncher.bootstrapWarning.timeout=connection timeout
-torlauncher.bootstrapWarning.noroute=no route to host
-torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=read/write error
-torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=missing pluggable transport
+torlauncher.bootstrapWarning.done=жасалды
+torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=Қосылымнан бас тартылды
+torlauncher.bootstrapWarning.misc=әртүрлі
+torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=ресурстар жеткіліксіз
+torlauncher.bootstrapWarning.identity= сәйкес келмейді
+torlauncher.bootstrapWarning.timeout=қосылу уақытының ұзақтығы
+torlauncher.bootstrapWarning.noroute=хост қабылдауға жол жоқ
+torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=оқу / жазу қатесі
+torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=pluggable transport қосылмайды
 
-torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=The connection to the server was lost.
-torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the server.
-torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the proxy.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Сервермен байланыс жоғалды.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Серверге қосылу мүмкін болмады.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Проксиге қосылу мүмкін болмады.More information about the tor-commits mailing list